k ho ch ho t ng 2013 2014 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013-2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013-2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013-2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013-2014. Người trình bày : Tapio Leppänen Cố vấn trưởng DỰ ÁN FORMIS II. Hà Nội , 20.3.2014. Email: tapio.leppanen1@gmail.com. FORMIS II, Mục tiêu- Mục đích. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT DỰ ÁN FORMIS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013-2014


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k ho ch ho t ng 2013 2014

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2013-2014

Người trìnhbày: TapioLeppänen

Cố vấn trưởng

DỰ ÁN FORMIS II

HàNội, 20.3.2014

Email: tapio.leppanen1@gmail.com

formis ii m c ti u m c ch
FORMIS II, Mục tiêu- Mục đích

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT DỰ ÁN FORMIS

Đảm bảo các nguồn tài nguyên rừng được quản lý bền vững dựa trên nền tảng thông tin cập nhật và góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội chung của Việt Nam

Mục đích của dự án FORMIS

Một hệ thống thông tin quản lý được tích hợp đầy đủ (MIS) phục vụ cho quá trình đưa ra các quyết định trong ngành Lâm Nghiệp

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

hi n t i ch ng ta ang u
Hiện tại chúng ta đang ở đâu?

Một hệ thống thông tin quản lý hiện đại cho Ngành LN

 • Nhân rộng
 • Dự án FORMIS I: 2009-2013
 • Dự án FORMIS II: 2013 – 2018
 • Thực hiện
 • Kế hoạch

FORMIS II

FORMIS I

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

gi i ph p l y k t qu l tr ng t m
Giải pháp lấy kết quả là trọng tâm
 • Giải pháp lấy kết quả là trọng tâm được áp dụng trong khâu xây dựng kế hoạch và theo dõi giám sát hoạt động của dự án
 • Khung Logic của dự án xác định 5 kết quả
 • Các đầu ra cho mỗi kết quả trong 5 năm thực hiện dự án
 • Mục tiêu cho mỗi đầu ra năm 2014
 • Các hoạt động đượcgộp lại cho từng mục tiêu

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

k t qu c a d n formis ii
Kết quả của dự án FORMIS II

KẾT QUẢ DỰ ÁN FORMIS

 • Xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn và cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Việt Nam
 • Vận hành hệ thống nền FORMIS kèm theo các công cụ ở tất cả các tỉnh, tập trung chủ yếu ở các tỉnh có rừng
 • Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu ngành lâm nghiệp được và đưa vào trong cơ sở dữ liệu chuẩn của FORMIS, xây dựng hoàn chỉnh các chỉ số báo cáo về việc thực hiện các hoạt động lâm nghiệp.
 • Tăng cường năng lực thu thập và quản lý thông tin.
 • Thành lập trung tâm thông tin ngành lâm nghiệp/Phòng công nghệ thông tin lâm nghiệp và đưa trung tâm đi vào hoạt động

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

k t qu 1 x y d ng c c quy tr nh ti u chu n v c ch trao i th ng tin gi a c c c quan c a vi t nam
Kết quả 1: Xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn và cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan của Việt Nam.

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

slide7
Kết quả 2:Hệ thống nền FORMIS kèm theo các công cụ được vận hành ở tất cả các tỉnh, tập trung chủ yếu ở các tỉnh có rừng

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

slide8
Kết quả 2:Vận hành hệ thống nền FORMIS kèm theo các công cụ ở tất cả các tỉnh, tập trung chủ yếu ở các tỉnh có rừng

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

slide9

Kết quả 3:Cơ sở dữ liệu ngành lâm nghiệp được chuẩn hóa và được đưa vào trong cơ sở dữ liệu chuẩn của FORMIS, các chỉ số báo cáo về việc thực hiện các hoạt động lâm nghiệp được xây dựng hoàn chỉnh.

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

k t qu 4 t ng c ng n ng l c thu th p v qu n l th ng tin
Kết quả 4:Tăng cường năng lực thu thập và quản lý thông tin

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

k t qu 5 th nh l p trung t m th ng tin ng nh l m nghi p ph ng c ng ngh th ng tin l m nghi p
Kết quả 5: Thành lập Trung tâm thông tin ngành lâm nghiệp/Phòng công nghệ thông tin lâm nghiệp

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

r i ro v c c gi nh
Rủi ro và các giả định
 • Quyền sở hữu địa phương
  • Quyền sở hữu địa phương là cần thiết nhằm đảm bảo các ứng dụng sau khi được tạo dựng phù hợp với các chính sách về Lâm nghiệp và mục tiêu của TCLN  Việc thực hiện đươc tiến hành thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của TCLN
 • Bảo đảm sự bền vững các kết quả dự án
  • Bền vững ổn định về tài chính và tổ chức

 Sự cần thiết phải tăng cường đầu tư cho CNTT

 Xây dựng năng lực con người

 Trung tâm TT Lâm nghiệp/ Phòng CNTT

Bộ NNPTNT cần có đủ nguồn lực để duy trì

hệ thống

 • Sẵn sàng về dữ liệu
  • Dự án FORMIS II không có chức năng thu thập dữ liệu chưa xử lý, mặc dù dự án hỗ trợ các dự án và các tổ chức khác tích hợp dữ liệu của họ vào hệ thống FORMIS Do vậy điều tối cần thiết là dự án phải nhận được đủ dữ liệu để nhập/tích hợp vào các phần mềm ứng dụng.

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

nhu c u chuy n gia
Nhu cầu chuyên gia

Chuyên gia ngắn hạn

 • Chuyên gia CNTT (Quốc tế)
 • Chuyên gia Quản trị điện tử, truyền thông điện tử (Quốc tế)
 • Chuyên gia phần mềm điều tra rừng

(Quốc tế)

 • Chuyên gia báo cáo LN (Quốc tế)
 • Chuyên gia lồng ghép giới và phân loại giàu nghèo (Quốc tế)

Chuyên gia dài hạn

Cố vấn trưởng (Quốc tế)

Cố vấn hệ thống thông tin LN

(Quốc tế)

Cố vấn đào tạo và truyền thông

(Quốc tế)

Trợ lý cố vấn LN (Quốc tế)

Trợ lý cố vấn kỹ thuật(Quốc tế)

Chuyên gia đào tạo CNTT cao cấp ( Địa phương)

Chuyên gia GIS (Địa phương)

Chuyên gia LN (Địa phương)

Chuyên gia CNTT Lâm Nghiệp(Địa phương)

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

nhu c u c n b h tr d n
Nhu cầu cán bộ hỗ trợ dự án

Cán bộ tại cấp tỉnh/huyện

 • Điều phối viên vùng(3)
 • Điều phối viên cấp huyện(3)
 • Chuyên gia IT/Đào tạo cấp huyện(3)

Ban quản lý dự án

Điều phối viên dự án

Chuyên gia IT

Quản lý tài chính

Kế toán

Cố vấn mua sắm

Cán bộ hành chính

Phiên dịch cao cấp

Phiên dịch/thư ký

Điều phối viên đào tạo, truyền thông

Lái xe (2)

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

ng n s ch theo h ng m c v n tr c ti p ph n lan
Ngân sách theo hạng mụcVốn trực tiếp Phần Lan

ĐVT: EURO

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

ng n s ch theo h p ph n v n tr c ti p c a ph n l an
Ngân sách theohợp phầnVốntrực tiếp của Phần Lan

ĐVT: EURO

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

ngu n i ng n m 2014
Nguồn đối ứng, năm 2014

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

f o r m i s ii development of management information system for the forestry sector in viet nam
F O R M I S IIDevelopment of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

F O R M I S II | Development of Management Information System for the Forestry Sector in Viet Nam

Supported by:

Implementing Agency: Lead consultant: In consortium with: