Uppdrag att kartl gga forskningsresultat med relevans f r skolv sendet
Download
1 / 7

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Uppdrag att kartlägga forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Uppdraget till Vetenskapsrådet. Att svara för genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet . Slutredovisning senast den 31 januari 2015.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - urian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Uppdrag att kartl gga forskningsresultat med relevans f r skolv sendet

Uppdraget till Vetenskapsrådet

Att svara för genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Slutredovisning senast den 31 januari 2015.

(Uppdrag från Utbildningsdepartementet den 21 november 2013)


Uppdraget till vetenskapsr det
Uppdraget till Vetenskapsrådet

 • Forskningsresultat från olika vetenskapliga discipliner såväl nationellt som internationellt bör bevakas och värderas utifrån frågeställningar som är relevanta för personer verksamma inom skolväsendet och skolhuvudmän, men även för beslutsfattare, lärar­utbildare och andra intressenter.

 • I forsknings- och innovations­propo­sitionenframhålls vikten av att personer verksamma i skolan och för­skolan får vara med och formulera de frågeställningar som forsknings­sammanställningarna ska behandla.

 • Underlag till skolforskningsinstitut.


Kartl ggningar av skolforskningsresultat med relevans f r praktiskt arbete i skolan
Kartläggningar av skolforskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolan

Underlag för att underlätta den nya myndighetens initiala arbete.

I - IIInventering av koncept och modeller, nationella, nordiska och internationella

III -IVProblem-inventering transformation teori/praktik/policy

VIIMetoder för att utarbeta systematiska kunskaps-översikter

V-VIRelevanta frågeställningar praktik/policy

VIIIForsknings-basering av lärarutbildning

IX FBedömning &betyg

Kartläggning av forskningsresultat – specifika forskningsfrågor

IX AInternationella komparativa studier

IX BInkludering/ special-pedagogik

IX CLäs ochskriv

IX EMatematik

IX DTidig intervention förskola


Forskningssammanst llningarnas anv ndning
Forskningssammanställningarnas praktiskt arbete i skolananvändning

Underlag till skolforskningsinstitutets arbete

 • Modeller för hur man kan ta fram kunskap

 • Testa olika sätt att transformera

  • Forskning-praktik

  • Praktik-forskning

 • Optimera användning av forskning i praktiker och policyperspektiv

 • Konkret kunskap inom specifika områden.

  ”Ökad kunskap om väl underbyggda och effektiva arbetssätt i skolväsendet. Ökad måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat”


Involvering av departement l rare skolledare huvudm n och andra intressenter
Involvering av departement, lärare praktiskt arbete i skolan, skolledare, huvudmän och andra intressenter

 • Kontinuerlig dialog med ansvariga för bildandet av skolforskningsinstitut

 • Referensgrupp – syfte att fördjupa kunskap och dialog, skapa engagemang och sprida kunskap

  • Bredd med representanter från olika samhällsaktörer

  • Möte referensgrupp – forskningsansvariga – augusti 2014

 • Dialog via webbsida

 • Möten med olika intressenter

 • Resultatdialog 20-21 november – presentation av studierna, Högskolan i Jönköping

 • Konferens 28 januari 2015, Stockholm


Skolforskningsinstitut
Skolforskningsinstitut praktiskt arbete i skolan

Ett skolforskningsinstitut ska inrättas, professor Per Thullbergblir ordförande i institutets styrande nämnd. (3 december 2013)

Regeringsbeslut om inrättandet av en ny myndighet som ska ansvara för att systematiskt väga samman och sprida forskningsresultat som kan bidra till ökad kunskap om vetenskapligt väl underbyggda och effektiva metoder och arbetssätt i skolväsendet. (23 januari 2014)

Utredaren (Per Thullberg) ska överväga om myndigheten, med utgångspunkt i sammanvägda forskningsresultat, i begränsad omfattning även bör ha i uppdrag att initiera forskning inom området. (Start den 1 januari 2015)