Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yelgin MESCİ PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ. 18.10.2006. Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı. Stratejik Planlama (Performans Göstergeleri)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - uriah-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri

Bölgesel Kalkınma Programı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği

Yelgin MESCİ

PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ

18.10.2006


Yeni b lgesel kalk nma anlay
Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı

 • Stratejik Planlama (Performans Göstergeleri)

 • Yerel Paydaşların hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerine katılımı

 • Pro-aktif(başlatıcı, inisiyatif alan), esnek, dinamik

 • Önceliklerin belirlendiği kesin adımların yer aldığı uygulama programlarına dayalı

 • Bölgesel ve kurumsal planlar için (stratejik + fiziksel) yeni bir yapılanma

 • Kaynak planlaması ve finansal programın entegrasyonu


Stratejik er eve
Stratejik Çerçeve

 • Katılım Ortaklığı Belgesi

 • Ulusal Program

 • İlerleme Raporları

 • Katılım Öncesi Ekonomik Program

 • Ön Ulusal Kalkınma Planı


N ulusal kalk nma plan
Ön Ulusal Kalkınma Planı

 • Bölgesel Gelişme Ekseni kapsamında ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi belirlenmiş ve bu doğrultuda öncelik alanları tanımlanmıştır:

 • Tarım ve Kırsal Kalkınma

 • KOBİ’ler

 • Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı (çevresel altyapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.)

 • Yerel Kalkınma Girişimleri (kültür, turizm, tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.)

 • Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması ve Güçlendirilmesi


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı

2002 yılında 12 adet Düzey-I, 26 adet Düzey-II ve 81 adet Düzey-III bölge birimi oluşturulmuştur. Bölgemiz kodu Düzey-II İBBS da TR83 tür.

DPT Müsteşarlığınca ihalesi yapılmış ve çalışmaları son aşamasına gelen Bölgesel Kalkınma Planı ise “YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ” dir.


Ye il rmak havza geli im projesi
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat İllerini içine alan ve Türkiye’nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan bu bölgenin top yekun planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış bir “bölgesel kalkınma modeli”dir.


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

Bölgesel niteliği ve proje yönetiminin bir yerel yönetim birliği olması nedeniyle AB tarafından son derece cazip bulunmuş, DPT tarafından özellikle yönetim açısından diğer DÜZEY-II bölgelerine model olarak alınmıştır.

Türkiye İktisat Kongresi İzmir’de YHGP ve bu projenin yönetimi için kurulan YHKB sunumu yapılmıştır.


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

AB Yapısal Fonları’ndan ülkemize yapılacak hibe yardımların önemli bölümünün yerel ve bölgesel nitelikli projelere aktarılacak olması nedeni ile Havzada Nisan 2002’den itibaren DPT ve AB temsilcileri ile ortaklaşa GZFT analizi gerçekleştirilmiş, illerin öncelikleri ve bunlara bağlı tedbirler tespit edilmiş, son aşamada da bölge vizyonu oluşturulmuştur.


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

PROJENİN KAPSAMI:

Projenin coğrafi alanı, Yeşilırmak Havzası sınırları içinde bulunan 4 ilin bulunduğu, yaklaşık 40.000 km² lik ve 516 km. uzunluğunda olan alandır. Bu illere bağlı olarak, havzada 44 ilçe, 195 belde ve 2446 köy bulunmaktadır.


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

PROJENİN YÖNETİMİ:

Projenin yönetimi Havzada yer alan 5 ilin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan, 23 Eylül 1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kurulmasına izin verilen “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği” tarafından sağlanmaktadır.


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

Bölgemizde kullanılacak AB Yapısal Fonlarının etkin kullanımı için Kalkınma Birliğinde DPT’nın da katkıları ile program uygulama birimi kurulmuştur. Bu kapsamda internet ortamında bilgilendirme amacıyla www.yesilirmak.org.tr sitesi açılmıştır.


Ab destekli b lgesel kalk nma program temel ama
AB Destekli Bölgesel Kalkınma ProgramıTemel Amaç

 • Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması

 • Bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi

 • Uygulamaya yönelik yapıların oluşturulması, koordinasyonu, yönetimi ve uygulamada etkinliğin sağlanması (Yerel+ Merkezi)

 • Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması

 • Ortak proje üretme ve uygulama kültürünün ve sahiplenmenin geliştirilmesi

 • Yapısal fonlara hazırlık


D zey 2 kalk nma program
Düzey 2 Kalkınma Programı

 • KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler)

 • Yerel Kalkınma Girişimleri (Yerel İnisiyatifler)

  (kültür, turizm,tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.)

 • Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı

  ( çevresel alt yapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.)


Ab destekli b lgesel kalk nma program
AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı

Program Bileşenleri:

 • Yerel Kalkınma Girişimleri – 15 Temmuz 2005

 • KOBİ – 20 Temmuz 2005

 • Küçük Ölçekli Altyapı – 22 Temmuz 2005

 • Tarihleri itibariyle 10 ilden toplam 1.049 Adet proje MFİB’ne sunulmuştur.

  “Projelerden 396 adet proje sözleşmeye hak kazanmış ve toplam 48.274.199 Euro hibenin sözleşmesi yapılmıştır.


D zey 2 b lgeleri
Düzey 2 Bölgeleri

 • TR 83:194 Proje

 • - Amasya, Çorum,

 • - Samsun, Tokat

TR A1

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TR 83

Amasya, Çorum

Samsun, Tokat

 • TR 82:83 Proje

 • - Çankırı, Sinop

 • - Kastamonu,

TR 82

Çankırı,

Kastamonu,

Sinop

 • TR A1: 119 Proje

 • - Erzincan, Bayburt

 • - Erzurum


D zey 2 b lgeleri1
Düzey 2 Bölgeleri

 • TR 83:23.128 mil. Euro

 • - Amasya, Çorum,

 • - Samsun, Tokat

TR A1

Erzurum, Erzincan, Bayburt

TR 83

Amasya, Çorum

Samsun, Tokat

 • TR 82:13.3 mil. Euro

 • - Çankırı, Sinop

 • - Kastamonu

TR 82

Çankırı,

Kastamonu,

Sinop

 • TR A1: 11.9 mil. Euro

 • - Erzincan, Bayburt

 • - ErzurumSamsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Hibe Dağılımı

Amasya:2.177 mil. Euro

Çorum :5.853 mil. Euro

Samsun:7.542 mil. Euro

Tokat :7.166 mil. Euro

- İllere göre hibe dağılımı -


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

TR83 Program Bilgileri

GP: Gelişmişlik Performans Sıralaması


Zleme de erlendirme sistemi

Merkezi Finans ve

İhale Birimi (AB)

Program Uygulama

Birimi - AMASYA

İllerde görevlendirilerek proje izlemesinde ‘PUB’a bağlı

olarak düzenli izleme ziyareti yapmaktadırlar.

İzleme & Değerlendirme Sistemi

Avrupa birliği kurallarına göre ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama (Programın genel mali yönetimi yürütmek) 2002 Mutabakat Zaptı

Programın etkin uygulanması için yasal, kurumsal ve mali altyapıyı hazırlamak. Koordinasyon- AB Bölgesel Programları Dairesi - İzleme ve Değerlendirme Dairesi

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği bünyesinde, Birlik Merkezi Amasya’da kurulmuştur. (PUB) Programın bölgede teknik uygulanmasından sorumludur.

İzlemeciler

Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Bu Programa Scott Wilson ve konsorsiyum ortakları tarafından Teknik Destek sağlanmaktadır.(Kasım 2006 sözleşme bitimi)

Teknik Yardım

Ekibi


Zleme sisteminde birlik yap lanmas

YHKB

İzleme Sisteminde Birlik Yapılanması

Birlik Başkanı

Birlik Meclisi

Birlik Encümeni

PROGRAM UYGULAMA BİRİMİ (PUB)


Zleme de erlendirme sistemi1
İzleme & Değerlendirme Sistemi

YHKB(PUB)

İZLEMECİLER


Zleme de erlendirme sistemi2
İzleme & Değerlendirme Sistemi

 • SATINALMA

 • ZİYARETLER

 • PROGRAM VE PROJE RAPORLARI

 • İZLEME BİLGİ SİSTEMİ


Sat nalma
Satınalma

İhaleler:

- Uluslararası İhale - Pazarlık Usulü

- Ulusal İhale - Tek teklif


Sat nalma1

 • İhale dosyaları

 • İlan Yayımları

Satınalma

 • Tedarik

 • Hizmet Alımı

 • Yapım İşleri

 • Faydalanıcı tarafından ihale dosyalarının hazırlanması

 • Hazırlanan dosyaların İlgili birim koordinatörleri tarafından kontrolü Faydalanıcıya gerekli ikazların yapılması

 • Dosyaların MFİB’ ye Program Uygulama Birimi tarafından iletilmesi

 • İhale duyuru ilanlarının ve ihale sonuç duyurularının www.yesilirmak.org.trve www.skekalkınma.org program sayfasında yayınlanması


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Program ve Proje Raporları

MFİB

 • Erken uyarı raporu

 • Program raporu

 • Temel proje raporu

 • Erken uyarı raporu

 • Program raporu

 • Temel proje raporu

 • Erken uyarı raporu

PKM/PUB

DPT

İZLEME BİLGİ SİSTEMİ

 • Anlık ziyaret raporu

 • Anlık ziyaret raporu

 • Erken uyarı raporu

 • Düzensizlik raporu

 • Ara-Nihai rapor değerlendirmesi

 • Zeyilname& Bilgilendirme

 • Temel proje raporu

 • Temel proje raporu

 • Beyan raporları

 • Ziyaret raporları

Hibe Faydalanıcısı

İzlemeciler


Yhkb pub taraf ndan mf b ve hf na y nelik al malar
YHKB PUB tarafından MFİB ve HF’na yönelik çalışmalar

 • YKG Bileşeninde 50 adet zeyilname (sözleşme evrakında büyük değişiklik), 73 adet bilgilendirme (sözleşme evrakında küçük değişiklik)

 • KOBİ Bileşeninde 54 adet zeyilnameve 20 adet bilgilendirme

 • KÖAY Bileşeninde 5 adet zeyilname, 1 adet bilgilendirme evrakı kontrol listesi ile birlikte MFİB ye gönderilmiştir.

 • Tüm bileşenler için PRAG kurallarına göre 19 uluslararası, 76 (LDI 6, KOBİ 61, KÖAY 9) ulusal ihale olmak üzere ihale dosyalarının hazırlanmasına destek verilerek internet ortamında yayınlanmıştır.


Yhkb pub taraf ndan mf b ve hf na y nelik al malar1
YHKB PUB tarafından MFİB ve HF’na yönelik çalışmalar

Haziran ayından bu yana günde ortalama 40 telefon görüşmesi, gelen e-maillerin cevaplandırılması, merkezde oluşturulan yardım masası kanalıyla Hibe Faydalanıcılarına bire bir destek verilmektedir. Pilot program olan bu Programın başarıya ulaşması Türkiye açısından önem arz etmektedir.


Zleme bilgi sistemi
İzleme Bilgi Sistemi

 • www.ibs.dpt.gov.tr

 • www.yesilirmak.org.tr

 • www.skekalkinma.org.tr


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Tüm bu çalışmalar özellikle başta Amasya Valiliği olmak üzere bölge il valiliklerinin destekleri ve katkılarıyla DPT, MFİB ve YHKB tarafından başarıyla sürdürülmektedir.


Samsun kastamonu erzurum d zey 2 b lgeleri b lgesel kalk nma program

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği olmak üzere bölge il valiliklerinin destekleri ve katkılarıyla DPT, MFİB ve YHKB tarafından başarıyla sürdürülmektedir.

www.yesilirmak.org.tr

Teşekkürler..