slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - IX PowerPoint Presentation
Download Presentation
LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - IX

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - IX - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - IX. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ. Giriş. “Bir işi yapan birey ya da grubun konulan hedefe nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak ne derece ulaşabildiğinin belirlenmesi” performans yönetiminin temel konusudur.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LOJ436 Lojistik Yönetimi Ders - IX' - urban


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

LOJ436

Lojistik Yönetimi

Ders - IX

Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE

Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

slide2
Giriş
 • “Bir işi yapan birey ya da grubun konulan hedefe nicel (miktar) ve nitel (kalite) olarak ne derece ulaşabildiğinin belirlenmesi” performans yönetiminin temel konusudur.
 • Örgütsel performans da farklı değildir. Bu anlamda, örgütsel performans, işletme için belirlenmiş amaçların ne derece yerine getirildiğinin bir ifadesidir.
neden l meye gerek var
Neden Ölçmeye Gerek Var?
 • Ölçmediğiniz şeyler, kontrol edilemez.
 • Kontrol edemediğiniz şeyler yönetilemez.
 • Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez.
 • Ölçmeye başladığınız anda, çevrenizdeki bir şeyler iyileşmeye ve düzelmeye başlar!
performans l m yasalar
Performans Ölçüm Yasaları
 • Ölçmediğiniz şeyler, kontrol edilemez.
 • Ölçüm hedefleriniz SMART olmalıdır:
  • Specific-Kesin,
  • Measurable-Ölçülebilir,
  • Achievable-Başarılabilir,
  • Realistic-Gerçekçi,
  • Time Framed-Zamanı Belirlenmiş
 • Mükemmel bir ölçme ve değerlendirme sistemi yoktur. Sürekli eleştiri gerektirir.
performans l m yasalar1
Performans Ölçüm Yasaları
 • Ölçüm ile strateji arasındaki ilişki belirsizdir.
 • İşlevler ve süreçler karmaşıktır ve sıklıkla uyumlu değildir.
 • Ölçülen hedef doğrultusunda çalışan bireyler bilgiyi paylaşmakta isteksizdir.
 • Terminolojide uzlaşma eksikliği vardır.
performans l m yasalar2
Performans Ölçüm Yasaları
 • Performans ölçümü tüm ülkelerde, sektörlerde ve iş süreçlerinde geçerlidir.
 • Temel performans ölçümleri oluşturmak konuya bakış açınızı ortaya koyar.
 • Lojistik ise işletme sınırlarını aşar. Lojistik işletmeleri, tedarik zincirinin tüm işletmeleri ile etkileşim halindedir. Bu nedenle, lojistik performans ölçümü zordur.
 • Lojistik akışların iç ve dış koordinasyonu getiri ve maliyet yönetimi açısından kritiktir.
performans de erleme ama lar
Performans Değerleme Amaçları
 • Performans yönetim sistemlerinin geliştirilmesinin ve uygulamaya geçirilmesinin üç ana amacı vardır:
  • İzleme,
   • Hizmet düzeyi, lojistik maliyet unsurları, vb.
  • Denetleme,
   • Süregelen performansı izleme ve standartları aştığında kontrol etme. Örneğin, taşıma sırasında karşılaşılan zararlar, vb.
  • Lojistik operasyonları yönlendirme
   • Çalışanların etkinlik ve verimliliğini yükseltmek amacıyla performansa dayalı ödeme sistemleri, vb.
performans de erleme bak a s
Performans Değerleme Bakış Açısı
 • Bakış açısı tamamen faaliyet temelliden tamamen süreç temelliye uzanan bir aralıkta yer alabilir.
 • Faaliyet temelli,
  • Sipariş başına sipariş giriş süresi,
  • Sipariş başına teslimat süresi,
  • Sipariş başına sipariş seçim süresi, vb.
 • Süreç temelli,
  • Toplam performans döngü süresi,
  • Toplam hizmet kalitesi,
  • “Mükemmel sipariş”, vb.
sel performans l tleri
İçsel Performans Ölçütleri
 • Maliyet
  • Toplam maliyet, birim maliyet, satış/maliyet yüzdesi, giriş / çıkış navlunu, depolama, genel yönetim maliyetleri, sipariş işleme, direkt işçilik, vb.
 • Müşteri Hizmetleri
  • Karşılama oranı, yok satış, sevkiyat hataları, tam zamanında teslimat, müşteri geribildirimleri, müşteri araştırmaları, yeniden sipariş miktarları, vb.
 • Verimlilik
  • Çalışan başına sevkiyat miktarı, satış temsilcisi başına sipariş miktarı, vb.
sel performans l tleri1
İçsel Performans Ölçütleri
 • Varlık Yönetimi
  • Stok çevrim hızı, elde bulundurma maliyeti, modası geçmiş ürün miktarı, net varlık getirisi, yatırım kârlılığı, vb.
 • Kalite
  • Hasar sıklığı, hasar miktarı, iade miktarları, vb.
  • Mükemmel sipariş:
   • İstenilen tüm ürünlerin teslimatı,
   • İstenilen zamanın en fazla +1 gün içerisinde ulaştırılması,
   • Siparişe ilişkin tüm dokümantasyonun doğruluğu ve tamamlığı,
   • Mükemmel “kondisyon”.
d sal performans l tleri
Dışsal Performans Ölçütleri
 • Müşteri algı ölçümü,
 • “En iyi uygulama” kıyaslaması,
  • Varlık yönetimi, maliyet, müşteri hizmetleri, verimlilik, kalite, strateji, teknoloji, taşıma, depolama, sipariş işleme, vb.
 • Müşteri tatmini / kalite,
  • Zamanında teslimat, garanti maliyetleri, iade ve indirimler.
 • Zaman,
  • Çevrim süreleri, tedarik zinciri tepki süresi, üretim planı başarısı.
 • Maliyet,
  • Katma değer verimliliği.
d sal performans l tleri1
Dışsal Performans Ölçütleri
 • Varlıklar,
  • Tahmin doğruluğu, kapasite kullanımı, stoktaki modası geçmiş ürünler.
 • Geniş tedarik zinciri ölçümü,
  • Müşteri tatmini / kalite,
  • Zaman,
  • Maliyet,
  • Varlıklar başlığında geçen tüm ürünler.
slide14

Toplam lojistik maliyeti /

Satış oranı

1.00

0.80

Toplam mükemmel

siparişler

Toplam stok devrinin

0.60

Satışlara oranı

0.40

0.20

0.00

Araç kapasite

Kullanım oranı

XYZ Şirketi

Dünya Ortalaması

Müşteri sipariş süresi

Stok yoğunluğu

Zaman (günler)

deal l m sisteminin zellikleri
İdeal Ölçüm Sisteminin Özellikleri
 • Maliyet / Hizmet Uzlaşısı,
  • Belirli veri tiplerini toplamak ve neden-sonuç ilişkilerini koordine etmenin zorluğu nedeniyle, raporların büyük bir çoğunluğu belirli bir zaman periyodu içerisindeki lojistik harcamaları gösterir.
 • Dinamik Bilgi Temelli Raporlama,
  • Lojistik raporlamada en büyük sıkıntı, durağan yerine dinamik bilginin sunulmasıdır.
 • Ayrıklık Temelli Raporlama.
  • Lojistik ölçümü ayrıklık temelli olmalıdır.
l m d zeyleri ve bilgi ak
Ölçüm Düzeyleri ve Bilgi Akışı

Politika

CEO

Karar

Başkan Yrd.

Sapma

Birim Mdr.

Yön

İlk Kademe Y.

rapor yap lar
Rapor Yapıları
 • Durum Raporu
rapor yap lar1
Rapor Yapıları
 • Eğilim Raporu