kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehitt minen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen. Työryhmän yhteenveto 9.8.2007. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry. Tausta. Kauppakeskustoimiala kehittynyt ja monipuolistunut. Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa kauppakeskusten johtamista.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehitt minen
Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisen kehittäminen

Työryhmän yhteenveto

9.8.2007

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

tausta
Tausta
 • Kauppakeskustoimiala kehittynyt ja monipuolistunut.
 • Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisesta on tullut
 • yhä tärkeämpi osa kauppakeskusten johtamista.
 • Kehitystyö Suomen Kauppakeskusyhdistyksessä:
 • Työryhmä syyskuusta 2006 alkaen
    • Työryhmä: Markku Hietala, Realprojekti Oy, Outi Kymäläinen, Aberdeen Property Investors Finland Oy, Olli Lehtoaro, Sponda Oyj, Liisa Nikkanen, Realprojekti Oy, Kaisa Vuorio, Citycon Oyj, Lasse Yrjänä, Aberdeen Property Investors Finland Oy, Juha Tiuraniemi, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
    • Kokoontunut 8 kertaa aikavälillä syyskuu 2006 - elokuu 2007
 • Jäsenworkshop 25.1.2007
    • 34 osallistujaa, 6 ryhmää, ryhmätöinä SWOT analyysi vaihtoehtoisista malleista
 • Avoin seminaari 10.5.2007
    • Vaihtoehtoisten markkinointijohtamistapojen esittely alustuksissa sekä keskustelu toimivista käytännöistä eri näkökulmista (omistaja/kauppakeskusjohto, muotikauppa, kaupan suuryksikkö)

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

tavoitteet
Tavoitteet
 • Löytää uusia tapoja ja mahdollisuuksia kauppakeskusten markkinoinnin tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen johtamiseen ja kehittämiseen
 • Tarjota käytännön työkaluja ja näkemyksiä mm. kauppakeskusten omistajille, kauppakeskusjohdolle ja markkinointipäälliköille

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

kauppakeskusten markkinointijohtaminen
Kauppakeskusten markkinointijohtaminen
 • Kauppakeskusten markkinoinnin johtamisesta on tullut yhä tärkeämpi osa kauppakeskusten johtamista
 • Ykköstehtävänä brandin rakentaminen ja sen pitkäjänteinen ylläpito
 • Omistaja / kauppakeskusjohto ovat avainasemassa
 • Markkinointi on osa yhteistoimintaa, jossa osapuolet (yrittäjät, omistaja, kk-johto) sitoutuvat yhteiseen päämäärään kauppakeskuksen kokonaisedun mukaisesti
 • Kuluttaja = asiakas

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

kauppakeskusmarkkinoinnin tavoitteet
Kauppakeskusmarkkinoinnin tavoitteet
 • Kauppakeskuksessa toteutettavan yhteismarkkinoinnin tarkoituksena on osaltaan saada asiakkaat kauppakeskukseen sekä tehdä itse kauppakeskus houkuttelevaksi
 • Kukin yritys palvelullaan ja omalla markkinoinnillaan saa asiakkaat liikkeeseensä ja maksimoi myyntinsä
 • Yhteismarkkinoinnin kustannuksiin osallistuvat yhdessä sekä yrittäjät että omistaja
 • Tavoitteena markkinoinnin panosten ja riskien oikea jakautuminen
 • Markkinoinnissa annetaan lupaus joka lunastetaan keskuksessa mm. saavutettavuus, aukioloajat, palvelu, siisteys, turvallisuus yms.

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

kauppakeskusmarkkinoinnin j rjest misen erilaiset tavat
Kauppakeskusmarkkinoinnin järjestämisen erilaiset tavat
 • Yrittäjäyhdistys (yleisin tällä hetkellä)
 • Vaihtoehtoisena mallina markkinointiryhmä(työryhmässä, workshopissa ja seminaarissa pohdittu uusi malli, muutamassa uudessa keskuksessa jo käytössä)
 • ”Villit ja vapaat” –mallit
 • Yrittäjävetoinen – omistaja ”peesaa”
 • Omistajavetoinen – yrittäjille vapaaehtoinen

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

vaihtoehtoinen malli markkinointiryhm kauppakeskusmarkkinoinnin yhteisty elimen
Vaihtoehtoinen malli:Markkinointiryhmä kauppakeskusmarkkinoinnin yhteistyöelimenä

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

vaihtoehtoinen markkinointiryhm malli
Vaihtoehtoinen markkinointiryhmä -malli

Omistaja

(ja manageri)

Kauppakeskus-

toimijat

Kauppakeskuksen markkinointi

Myymälöiden sisäinen

markkinointi

Strateginen

markkinoinnin slu

Markkinoinnin

vuosisuunnittelu

Markkinoinnin

vuosisuunnittelu

Markkinointiryhmä

Markkinointimaksu

maksetaan vuokran yhteydessä vuokranantajalle

Korotukset indeksillä+ markkinointiryhmänvuokralaisedustajienpäätöksellä

Markkinoinnin

toteutus

Markkinoinnin

toteutus

Markkinoinnin

seuranta

Markkinoinnin

seuranta

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

vaihtoehtoinen markkinointiryhm malli1
Vaihtoehtoinen markkinointiryhmä -malli

Keskeiset erot perinteiseen yrittäjäyhdistys –malliin:

 • Yrittäjäyhdistys ei ole välttämätön ja joka tapauksessa sen rooli on erilainen.
 • Mikäli kauppakeskuksessa on yrittäjäyhdistys, tässä mallissa se edustaa yrittäjiä kauppakeskuksen markkinointiasioissa kauppakeskusjohdon suuntaan (valitsee edustajansa markkinointiryhmään)
 • Markkinointimaksu peritään vuokran osana (samaan tapaan kuin ylläpitovuokra pääomavuokran lisäksi)
 • Maksun suuruus perustuu vuokrasopimukseen. Maksun määrän määrittelyssä voidaan käyttää esim. vakiintunutta neliöjuurikaavaan tai pinta-alaluokkiin pohjautuvaa taulukkoa
 • Kauppakeskuksen yhteismarkkinoinnista vastuu on kauppakeskusjohdolla, markkinointiryhmä toimii yhteistyöelimenä, joka varmistaa yhteisen näkemyksen, tiedonvaihdon ja sitoutumisen kauppakeskusmarkkinointiin

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

vaihtoehtoinen markkinointiryhm malli2
Vaihtoehtoinen markkinointiryhmä -malli

Lähde: Suomen Kauppakeskusyhdistyksen workshop 25.1.2007

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

toimenpide ehdotukset
Toimenpide-ehdotukset

Keskitytään markkinointiryhmä -malliin, ja sen mukaisesti:

 • Päivitetään Suomen Kauppakeskusyhdistyksen suositusyhteistoiminnasta kauppakeskuksissa (linkki suositukseen)
  • Kirjoitetaan nyt pohdittu malli sisään aikaisempaan suositukseen ja samalla päivitetään muut keskeiset siinä mainitut asiat vastaamaan nykyisiä tarpeita
 • Valmiiksi saatettu suositus tiedotetaan jäsenkunnalle
 • Toteutus: Asetetaan työryhmä ja resurssit = projektoidaan
  • Keskeiset toimijat mukaan, erityisesti ne jotka ovat jo soveltaneet vaihtoehtoista tapaa tuovat käytössä olevat mallit & materiaalit, joista työstetään yhteinen suositus
  • Käsikirjoittaja & työryhmän sihteeri + varmistetaan juridinen tausta
  • Varataan ohjeistuksen laadintaan 3000 euroa
  • Tuloksena n. 5 sivuinen dokumentti
  • Aikataulu: Tuloksena syntyvä suositus hallituksen hyväksyttäväksi 12.12.2007 ja sen jälkeen se viestitään jäsenkunnalle sähköisesti sekä laitetaan yhdistyksen kotisivulle

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

lis tietoa
Lisätietoa

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry www.kauppakeskusyhdistys.fi

Juha Tiuraniemi, toiminnanjohtaja

juha.tiuraniemi@kauppakeskusyhdistys.fi

0405069151

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry