hoitoty n johdon p iv t 28 10 2008 helsinki kaisa haatainen tulosalueen ylihoitaja ft dosentti l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoitotyön johtamisen menestystarinoita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoitotyön johtamisen menestystarinoita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Hoitotyön johtamisen menestystarinoita - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on

Hoitotyön johdon päivät 28.10.2008, Helsinki Kaisa Haatainen, tulosalueen ylihoitaja, FT, dosentti. Hoitotyön johtamisen menestystarinoita. MAGNEETTISAIRAALAN IDEA SOVELLETTUNA SUOMEEN. TAUSTAA MAGNEETTISAIRAALAMALLI VETOVOIMAINEN JA TURVALLINEN SAIRAALA –tutkimus- ja kehittämishanke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hoitotyön johtamisen menestystarinoita' - zubeda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
magneettisairaalan idea sovellettuna suomeen
MAGNEETTISAIRAALAN IDEA SOVELLETTUNA SUOMEEN
 • TAUSTAA
 • MAGNEETTISAIRAALAMALLI
 • VETOVOIMAINEN JA TURVALLINEN SAIRAALA –tutkimus- ja kehittämishanke

potilasturvallisuus

työtyytyväisyys

 • 1. MAGNEETTISAIRAALA-konferenssi Kuopiossa
taustaa
TAUSTAA
 • Yhdysvalloissa 1980-luvun alussa vakava sairaanhoitajapula
 • Tarvittiin keinoja sairaanhoitajien sitouttamiseksi työhönsä ja organisaatioonsa
 • Osa sairaaloista oli vetovoimaisempia kuin muut

-> MAGNEETTISAIRAALA –KÄSITE, 14 voimatekijää

- Potilaille turvallinen ja korkeatasoinen hoitopaikka

- Henkilöstölle ja opiskelijoille ammatillista osaamista kehittävä työ- ja oppimisympäristö

- 1. Magneettisairaala v. 1994

magneettisairaalan voimatekij t
Magneettisairaalan voimatekijät

1. Hoitotyön johtamisen laatu

 • tärkeä vahvuus on näkyvä hoitotyön johtajuus
 • hoitotyön johtajat tekevät käytännön hoitotyön filosofian eläväksi, joka on tärkeä perusta henkilöstön sitoutumiselle korkeatasoiseen hoitotyöhön
 • hoitotyön johtajat kuuntelevat ja tukevat työntekijöitään

2. Organisaatiorakenne

 • magneettisairaaloiden organisaatiorakenne on matala, päätökset tehdään yksikkötasolla
 • hoitotyön johtajat johtavat yksiköidensä toimintaa itsenäisesti, ja saavat tukea organisaation ylemmiltä johtotasoilta
14 voimatekij
14 voimatekijää

3. Johtamistyyli

 • johtamistyyli on osallistava
 • tehokas molemminpuolinen vuorovaikutus ja tiedonkulku henkilöstön ja johdon välillä
 • hoitotyön johtajat ovat näkyviä, helposti lähestyttäviä ja keskustelevia johtajia

4. Henkilöstöohjelmat

 • magneettisairaaloiden palkat ja työsuhde-edut ovat kilpailukykyisiä
 • työvuorojen vaihtamista on vähän, luovia ja joustavia työvuorosuunnitelmia käytetään, jotta hoitohenkilökunnan henkilökohtainen elämä olisi myös hyvää
 • henkilökunnan urakehitystä hoitotyön asiantuntijoina tuetaan eri tavoin
 • hoitohenkilökunta on mukana luomassa henkilöstöohjelmia
14 voimatekij6
14 voimatekijää

5. Professionaaliset hoitotyön mallit

 • hoitohenkilökunta vastaa itsenäisesti ja vastuullisesti potilaiden hoitotyön palveluista
 • käytössä ovat näyttöön perustuvat hoitamisen mallit (yksilövastuinen hoitotyö, perhehoitotyö, tiimityön malli, hoitopolut ja mentorointi)

6. Hoidon laatu

 • hoitohenkilökunta hoitaa potilaita laadukkaasti
 • hoidon laadun korkeatasoisuus on organisaation keskeinen tavoite, mutta erityisesti hoitotyön johtajat kokevat olevansa vastuullisia kehittämään toimintaympäristöä niin, että hoidon laatu on erinomaista
14 voimatekij7
14 voimatekijää

7. Laadun parantaminen

 • laadun parantamistoiminta on jatkuva prosessi
 • toimintaprosessit, joiden on osoitettu kehittävän hoidon laatua, ovat käytössä

8. Konsultaatio ja voimavarat

 • asiantuntijahoitajat ovat käytettävissä ja helposti lähestyttävissä toimien konsultteina ja vertaistukena koko sairaalan alueella

9. Autonomia

 • hoitohenkilökunnalla on lupa ja heidän edellytetään toimivan itsenäisesti ammatillisten normien mukaisesti
 • hoitohenkilöstön itsenäinen arviointi tapahtuu osana moniammatillista potilaan hoitoa
14 voimatekij8
14 voimatekijää

10. Yhteisöllisyys

 • yhteisöllisyys on kehitetty jatkuvilla, pitkäkestoisilla sairaalan ulkopuolelle ulottuvilla ohjelmilla
 • sairaalaa pidetään vahvana, myönteisenä ja tuottavana osana yhteisöä

11. Sairaanhoitajat opettajina

 • opettaminen sisältyy hoitohenkilökunnan kaikkiin tehtäviin
 • potilaiden opetus, uusien ja vähemmän työkokemusta omaavien hoitajien ja hoitotyön opiskelijoiden perehdytys ja mentorointi

12. Hoitotyön imago

 • moniammatillisen tiimin jäsenet arvioivat hoitoyön palvelut välttämättömiksi laadukkaassa potilaan hoidossa
 • hoitohenkilöstö tunnistetaan jokaisella tasolla olennaiseksi osaksi sairaalan kykyä tarjota laadukasta potilaan hoitoa
14 voimatekij9
14 voimatekijää

13. Monitieteiset suhteet

 • sairaalassa vallitsee keskinäinen kunnioitus ja hyvät yhteistyösuhteet eri tieteenalojen edustajien välillä

14. Ammatillinen kehittyminen

 • persoonallista ja ammatillista kasvua ja kehitystä arvostetaan
 • kliinisen osaamisen ohjelmat ovat käytössä ja riittävät voimavarat niiden hyödyntämiseen kliinisen osaamisen kehittämiseksi
 • organisaatiossa arvostetaan perehdyttämistä, henkilöstökoulutusta, jatkuvaa kouluttautumista, muodollista koulutusta ja urakehitystä
magneettisairaala potilaiden kannalta
Magneettisairaala potilaiden kannalta
 • Alhaisempi sairaalakuolleisuus
 • Vähemmän leikkauksen jälkeisiä komplikaatioita
 • Vähemmän kaatumisia rutiinihoidon aikana
 • Lyhyemmät hoitoajat
 • Parempi potilastyytyväisyys
 • Vähemmän valituksia
magneettisairaala hoitajien kannalta
Magneettisairaala hoitajien kannalta
 • Vähemmän työuupumusta
 • Vähemmän sairauspäiviä
 • Vähemmän vaihtuvuutta
 • Parempi työtyytyväisyys
 • Parempi hoitajaturvallisuus; esim. työtapaturmat
magneettisairaala organisaation kannalta
Magneettisairaala organisaation kannalta
 • Kustannukset liittyen käänteisiin potilastuloksiin
 • Henkilöstön vaihtuvuus vähäistä
 • Hyvä imago
 • Rekrytointivaltti
tilanne nyt
Tilanne nyt
 • Magneettisairaala-status USA:ssa lähes 300 sairaalalla, Australiassa ja Uudessa Seelannissa yhdellä
 • Suomessa vastaava tilanne kuin USAssa aiemmin:

- Henkilöstöpula tätä päivää

- Terveydenhuollon ammattien mielenkiinto?

- Potilasturvallisuus ”kuuma” aihe

- Johtamisen kritiikki

-> MYÖS MEILLÄ TARVE VETOVOIMAISEN JA TURVALLISEN - SAIRAALAN MALLILLE

tutkimustuloksia
Tutkimustuloksia
 • 8 olennaista laadukkaaseen hoitoon vaikuttavaa tekijää, perustuu tutkimuksiin, joissa
  • haastateltiin 289 hoitajaa 14 magneettisairaalassa
  • kehitettiin mittari ”Essentials of Magnetism” EOM ja testattiin (N=392 hoitajaa) seitsemässä magneettisairaalassa
  • kysely hoitajille magneettisairaala (N=2355), magneettisairaalaksi pyrkivä (N=925), muu sairaala (N=1040)

_________________________________________________________________________

Kramer & Schmalenberg (2004) Essentials of a magnetic work environment

part 1,2,3,4. Nursing (vol 34) nro:t 6, 7, 8,9

slide17
Hoitotyön johtajien tuki tiimityölle, autonomialle ja sairaanhoitaja – lääkäri –yhteistyölleKramer & Schmalenberg (2004)
perehdytt minen vastavalmistuneet sairaanhoitajat children memorial hospital chicago hafler 2007
Perehdyttäminen – vastavalmistuneet sairaanhoitajatChildren Memorial Hospital, ChicagoHafler (2007)
 • v. 2002 vastavalmistuneiden sairaanhoitajien työpaikan vaihto ensimmäisen vuoden aikana 29.5%
 • kustannukset 41 624$ / sh ~30 000€ (perehtyjän, perehdyttäjän ym. kulut)
 • tiimityö kärsii, kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa
interventio
Interventio
 • uusi, oma perehdyttämisohjelma vastavalmistuneille
 • vuoden kestävä
 • nimetty mentori

-> vastavalmistuneiden sairaanhoitajien työpaikan vaihto

ensimmäisen vuoden aikana 12.3%, keskimäärin 17

sairaanhoitajaa enemmän jää organisaatioon vuosittain

verrattuna vuoden 2002 tilanteeseen

-> huomattava säästö, sairaanhoitajien työtyytyväisyys

parantunut

slide22

MAGNEETTISAIRAALAMALLI

Kuvio 1. The Magnet model. Wolf G, Triolo P & Ponte PR, JONA 38:4, 200-2004

vetovoimaisen sairaalan osatekij t
Vetovoimaisen sairaalan osatekijät

Toimivat rakenteet ja

prosessit

Muutosjohtaminen

Hoidon tulokset

Professionaalinen

toiminta

Parhaaseen näyttöön

perustuva toiminta

vetovoimaisen sairaalan osatekij t24
Johtamisen laatu

Johtamistyyli

Organisaation rakenne

Henkilöstöpolitiikka ja ohjelmat

Yhteisöllisyys

Hoitotyön imago

Ammatillinen kehittäminen

Vetovoimaisen sairaalan osatekijät

Muutosjohtaminen

Toimivatrakenteetja

prosessit

vetovoimaisen sairaalan osatekij t25
Ammatillinen hoidon malli

Voimavarat ja konsultaatiokäytäntö

Autonomia

Hoitajat opettajina

Moniammatillinen yhteistyö

Vetovoimaisen sairaalan osatekijät

Professionaalinen

toiminta

vetovoimaisen sairaalan osatekij t26
Laadullinen kehittäminen

Hoidon laatu

Vetovoimaisen sairaalan osatekijät

Parhaaseen näyttöön

perustuva toiminta

Hoidontulokset

vetovoimainen ja turvallinen sairaala tutkimus ja kehitt mishanke
VETOVOIMAINEN JA TURVALLINEN SAIRAALA – tutkimus- ja kehittämishanke
 • Kuopion yliopiston hoitotieteen laitos ja KYS aloittivat

v. 2006 yhteisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ERVA-alueen tutkimus- ja kehittämishankkeen, Magneettisairaala-hankkeen

 • Tarkoituksena on kehittää moniulotteinen näyttöön perustuva hoitotyön toimintamalli, jolla

-> tuetaan vaikuttavan hoitotyön edellytyksiä johtamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kautta

 • Hankkeessa ovat mukana tällä hetkellä Pohjois-Karjalan keskussairaala, Keski-Suomen keskussairaala, Mikkelin keskussairaala ja Tekonivelsairaala Coxa Tampereelta
keskeist hankkeessa
Keskeistä hankkeessa
 • Erilaisten hoitotyösensitiivisten tulosmittaristojen kehittäminen
 • Saatujen tietojen yhdistäminen, analysointi ja toiminnan kehittäminen saatujen tunnuslukujen perusteella
 • Tuotettavalla tiedolla kehitetään kliinistä työtä näyttöön perustuvaksi ja turvalliseksi
 • Uusien, innovatiivisten toimintamallien kehittäminen, käyttö ja arviointi
 • Kehitetään opetushenkilöstön ja koulutustoimintaa työelämää vastaavaksi
 • Parannetaan johtamista käyttämällä tutkimustietoa hyväksi ja muuttamalla johtamisen toimintamalleja sen perusteella
tutkimusteht v t
Tutkimustehtävät

1. Kehittää mittareita

 • toimintaympäristölle
  • johtaminen
  • henkilöstömitoitus
  • henkilöstön työtyytyväisyys
  • mentorointi- ja perehdytyskäytännöt
  • turvallisuuskulttuuri
 • kliiniselle hoitotyölle
  • esim. potilasohjaus
 • opiskelijoille ja oppimisympäristölle
  • mentorointi- ja perehdytyskäytännöt käytännöt
 • hoidon tuloksille
  • potilastyytyväisyys, kivun hoito, haavan hoito
jatkuu
jatkuu

2. Kuvata tutkimusorganisaatioiden toimintaa mittareilla saaduilla tunnusluvuilla.

3. Tunnistaa ja selittää toimintaa kuvaavien tunnuslukujen yhteyksiä.

4. Kehittää, arvioida ja mallintaa hoidon tuloksiin vaikuttavia interventioita.

5. Arvioida interventioiden yhteyksiä hoitotyösensitiivisiin tuloksiin.

6. Kehittää ammatillinen toimintamalli työn kehittämiseen.

aineistot menetelm t aikataulu
Aineistot, menetelmät, aikataulu
 • Pilottitutkimus mittareiden kehittämiseksi 2007 – 2008 (sisätautien klinikat em. sairaaloissa)
  • Hoitohenkilöstön työtyytyväisyys, johtaminen(2007)
  • Potilastyytyväisyys (ILH-mittari) (2008)
  • Henkilöstömitoituksen tunnusluvut
 • Potilasturvallisuuskulttuuri 2008
  • hoitohenkilöstö, lääkärit, johtajat em. sairaaloissa
  • kokonaisotanta, sähköinen kysely
 • Sairaalatason aineistojen keruu 2008
  • henkilöstö
  • potilaat
  • opiskelijat
jatkuu33
jatkuu
 • Interventioiden suunnittelu ja toteutus syksy 2007 - kevät 2009
  • näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen (esim. lääkehoidon opetus)
  • hoitotyön tulosyksikkörakenne
  • perehdytys- ja mentorointikäytännöt
  • klinikkaopettajien rooli
 • Seurantamittaukset 2010
potilasturvallisuus keskeinen hoidon laatutekij terveydenhuollossa
Potilasturvallisuus - keskeinen hoidon laatutekijä terveydenhuollossa
 • ajankohtainen kehittämisen kohde kansainvälisesti ja kansallisesti
  • maailmanlaajuisesti WHO:n vuonna 2004 käynnistämä ohjelma ”World Alliance for Patient Safety”
  • Euroopan unionin jäsenmaat
  • sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuonna 2005 potilasturvallisuuden edistämisen hankkeen, jossa koordinoidaan potilasturvallisuuden kehittämistyötä kansallisesti
potilasturvallisuuskulttuuri
Potilasturvallisuuskulttuuri
 • koostuu potilaiden turvallista hoitoa edistävästä
  • systemaattisesta toimintatavasta, arvoista ja asenteista
  • tällaista toimintaa tukevasta johtamisesta
  • riskien arvioinnista, ehkäisevistä ja korjaavista toimenpiteistä sekä toiminnan jatkuva kehittämisestä
 • tutkimusten mukaan haittatapahtumista valtaosa on estettävissä
  • kehittämällä toimintatapoja ja -järjestelmiä sekä työkaluja potilasturvallisuutta aiheuttavien ongelmien tunnistamiseen, estämiseen ja virheistä oppimiseen
aineisto ja menetelm t
Aineisto ja menetelmät
 • kyselylomake pohjautuu kansainvälisesti testattuun Hospital survey on patient safety culture -mittariin (Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)
 • kyselylomake suomennettiin, tarkistettiin kieliasultaan ja sisällöltään suomalaiseen terveydenhuoltoon soveltuvaksi
 • verkkokysely tammi-helmikuussa 2008 neljässä sairaalassa potilastyötä tekevälle sairaalahenkilöstölle ja johtajille
 • verkkokyselyyn vastasi 1064 henkilöä
vastaajien taustatietoja
Vastaajien taustatietoja
 • yksikkötyypit:
  • 43% vuodeosasto
  • 19% ajanvaraus- ja päivystyspoliklinikat
  • 16% toimenpide-/ tehoyksiköt
  • 22% muut
 • välitön vuorovaikutus potilaiden kanssa:
  • 92% kyllä, 8% ei
 • mahdollisuus ammatillisen osaamisen päivittämiseen ja kehittämiseen:
  • 85% hyvät, 15% huonot
johtop t ksi
Johtopäätöksiä
 • valtaosa erikoissairaanhoidon henkilöstöstä arvioi
  • potilasturvallisuuden tason erinomaiseksi/erittäin hyväksi (45%)

tai hyväksyttäväksi (48%)

  • sairaaloissa toimitaan aktiivisesti potilasturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi
 • tunnistettiin potilasturvallisuuteen liittyviä ongelmia toimintaprosesseissa ja –järjestelmissä
 • tärkeää on kehittää käytäntöjä ja työkaluja potilasturvallisuutta aiheuttavien ongelmien tunnistamiseen, estämiseen ja virheistä oppimiseen
ty tyytyv isyys kysely 2007
Työtyytyväisyys –kysely (2007)

1. Johtamisen osio (8 väittämää)

 • osastonhoitajan toimintaan oltiin yleensä varsin tyytyväisiä

2. Työyksikkö (18 väittämää)

- esim. Sairaanhoitajien ja perushoitajien määrän suhde on työyksikössäni työn sujumisen kannalta sopiva.

* samaa mieltä 37%, eri mieltä 49% ja 14% ei osannut sanoa

ty tyytyv isyyskysely
Työtyytyväisyyskysely

3. Työn määrä ja sisältö (8 väittämää)

- esim. Työmääräni on sopiva.

*samaa mieltä 40 %, eri mieltä 56 %, 4 % eos

- esim. Työtehtäväni ovat sopivan vaativia.

*samaa mieltä 89 %, eri mieltä 9 %, 2 % eos

- työ koettiin mielekkäänä

ty tyytyv isyyskysely52
Työtyytyväisyyskysely

4. Työorganisaatio (10 väittämää)

- esim. Minulla on mahdollisuus urakehitykseen sairaalassa.

* samaa mieltä 29 %, eri mieltä 46 %, 25 % ei osaa sanoa

- esim. Olen kiinnostunut tulevaisuudessakin työskentelemään tässä sairaalassa

* samaa 68 %, eri 11 %, 21 % ei osaa sanoa

ty tyytyv isyyskysely53
Työtyytyväisyyskysely

5. Työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet (9 väittämää)

- esim. Arvostan omaa työtäni.

*96 % arvosti, 3 % ei arvostanut, 1 % eos

- esim. Tunnen itseni osaavaksi työntekijäksi

*97 % samaa mieltä, 2 % eri mieltä, 1 % eos

- esim. Huolehdin omasta hyvinvoinnistani.

*90 % huolehti, 9 % ei, 1 % eos

1 magneettisairaala konferenssi
1. MAGNEETTISAIRAALA-KONFERENSSI

Aika ja paikka: 12.11.2008 klo 8.30-16.00 - KYS, Puijon sairaala, auditorio 1

Kohderyhmä: PSSHP:n ja ERVA-alueen terveydenhuoltoalan henkilöstö

Ohjelma: ”Vetovoimainen ja turvallinen sairaala”

”Magneettisairaala – tulevaisuuden sairaala?”

”Mistä potilas tuntee magneettisairaalan?”

”Turvallisuuskulttuuri – henkilöstön arviointeja turvallisuudesta”

”Tyytyväinen henkilöstö – magneettisairaalan perusta”

”Hyvin ohjattu opiskelija – tuleva kollega

Paneelikeskustelu: ”Katse kohti vetovoimaista ja turvallista sairaalaa”

Parhaan posterin ja gradun palkitseminen

TERVETULOA!