HAZIRLAYANLAR
Download
1 / 20

Kurtulu? BULUT - PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

HAZIRLAYANLAR. Kurtuluş BULUT. Taner AKÇAY. M.Selim ÖNER. Tolga KEÇECİ. Hidrojen Enerjisi. Hidrojen. 1785 yılında Lavoisier tarafından, ısıtılmış bir bakır tüpün içinde suyun ayrıştırılması sonucunda “yanmayan hava” üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu gaza HİDROJEN adı verilmiştir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kurtulu? BULUT' - ulysses


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kurtulus bulut 1347048

HAZIRLAYANLAR

Kurtuluş BULUT

Taner AKÇAY

M.Selim ÖNER

Tolga KEÇECİKurtulus bulut 1347048

Hidrojen

1785 yılında Lavoisier tarafından, ısıtılmış bir bakır tüpün içinde suyun ayrıştırılması sonucunda “yanmayan hava” üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu gaza HİDROJEN adı verilmiştir.

  • Kokusuz, renksiz, tatsız ve saydam bir yapıya sahip olan hidrojen, doğadaki en hafif kimyasal elementtir


Kurtulus bulut 1347048

Özellikleri

• Sembolü H

• Renksiz,kokusuz,tatsız bir element

• Atom Ağırlığı :1.00797g/ mol

• Yoğunluğu :0.0899g/L

• Kaynama Noktası:-252.87 OC

• Erime Noktası :-259.14 OC

Hidrojenin üç tane izotopu Vardır.

Kütle numarası

1. olan izotopa protiyum,

2. olan izotopa döteryum

3. olan izotopa trityum denir.


Kurtulus bulut 1347048

Bileşikleri

• Hidrojenin herkes tarafından bilinen ve tabiatta çok miktarda bulunan bileşiği sudur.

• Asal gazlar hariç bütün elementler ile bileşik oluşturur.

• Hidrojenin atomları alkali metallerle iyonik bileşikler oluşturur.Bu bileşiklere hidrür denir ve suda hidrojen vererek ayrışır.

• Hidrojen F,Cl, Br ve I ile yaptığı bileşiklerin sudaki çözeltileri asittir.

• Hidrojen iyonlarının bir çözeltideki konsantrasyonu pH cinsinden ifade edilir.


Kurtulus bulut 1347048

C3H8(g) + 6H2O(s) → 3CO2(g) + 10H2(g)

C(k) + H2O(g) → CO(g) + H2(g)

Fe(k) + 2HCl(suda) →FeCl2(suda) + H2(g)

2HCl(g) + H2O(s) ―› H2(g) + CI2(g) + H2O(s)

Elde Edilişi

•Hidrakarbon bileşiklerinden

•Kızgın kok üzerinden sıcak su buharı geçirilerek

•Aktif metallere asit etki ettirmekle

•Suyun ya da suda iyi çözünen asit, baz ve tuz çözeltilerinin elektrolizinden


Kurtulus bulut 1347048

Kullanım Alanları

Hidrojen yakıtının en önemli kullanım alanı ulaşım sektörü (otomobil, otobüs, uçak, tren Ve diğer taşıtlar) olmaktadır.

Hidrojen halen bir yakıt olarak uzay mekiği ve roketlerde Kullanılmaktadır.

• Yağların hidrojene edilmesinde.

• Amonyak elde edilmesinde.

• Plastik madde yapımında.

• Hava gemilerini şişirmede.

• Petrol rafinasyonunda.

•Metanol İmalatında.

• Silah sanayisinde.

• Kaynak işlerinde.


Kurtulus bulut 1347048

Hidrojen Enerji Sistemleri

•Hidrojen üretimi

• Depolama ve iletim

• Enerji çevrimi


Kurtulus bulut 1347048

Hidrojen Üretimi

Hidrojen üretme teknolojileri şöyle sayılabilir:

1. Kömür, doğalgaz, benzin gibi fosil yakıtlardan termokimyasal yöntemlerle hidrojen elde edilmesi.

Buharla reaksiyon yöntemi en çok kullanılan yöntemdir. Burada

fosil yakıt bir nikel esaslı katalizör vasıtası ile buharla reaksiyona girer ve hidrojen açığa çıkar. Ayrıca biomas’danproliz yöntemi ile elde edilen bio-yağ’dan da benzer şekilde buharla reaksiyon ile hidrojen elde edilir.

2. Suyun elektrolizi ile hidrojen elde edilmesi. Elektrik enerjisi kullanarak su hidrojen ve oksijene ayrılır.


Kurtulus bulut 1347048

Hidrojen Üretimi

3. Fotoelektro kimyasal yöntemle güneş enerjisinden hidrojen elde etme..

4. Fotobiyolojik yöntemle yeşil yosunlardan doğal fotosentez faaliyetlerinden faydalanarak hidrojen elde etme.

5. Çeşitli hidrit bileşiklerinden kimyasal yöntemlerle hidrojen elde etme. Bunların en önemlisi sodyum borohidrit’tir.


Kurtulus bulut 1347048

Hidrojenin Depolanması Ve İletimi

Hidrojen, gaz halinde, sıvı halinde veya bir kimyasal bileşik içinde depolanabilir.

Daha çok gaz halinde saklanmaktadır. Fakat düşük yoğunluklu olduğundan çok yer kaplar.

Bunun için basınçlı tanklarda ve tüplerde sıkıştırılmış olarak saklanır. Tank malzemeleri hafiflik ve güvenlik açılarından geliştirilmektedir.

Sıvı hidrojen daha az yer kaplar. Fakat hidrojenin sıvılaştırılması için çok yüksek enerji (sıvılaştırılan hidrojenin enerji değerinin 1/3’ü kadar) gerekir.

Kurtulus bulut 1347048

Hidrojenden Enerji Elde Edilmesi

  • Yakma:

  • Hidrojen benzin ve doğal gaz gibi yakılabilir.

  • Benzin ve doğal gaza üstünlüğü emisyonlarının azlığıdır. Karbondioksit çıkmaz.

  • Sadece benzin ve doğal gaza göre çök az miktarda NOx çıkar. Askeri ve endüstriyel amaçlar için hidrojen gaz türbinleri ve arabalar için içten yanmalı motorlar geliştirilmektedir.


Kurtulus bulut 1347048

Yakıt Pili

Yakıt pili elektrolizin tersidir. Hidrojen ve havadaki oksijen birleştirilerek elektrik akımı elde edilir. Özellikle otomobiller olmak üzere bütün uygulamalarda tercih edilen yöntemdir.

Hidrojeni yakmaya göre daha verimlidir.

Çevreye zararlı hiç emisyonu yoktur. Çeşitli yakıt pili tipleri vardır.

Bunlar anod ve katod arasındaki elektrolit malzemeye göre farklılık gösterir. Şekilde son zamanlarda en çok kullanılan tip olan PEM (Proton exchangemembrane) yakıt pili görülmektedir.


Kurtulus bulut 1347048

Yahıt Pili Örneği