gruba y nel k m dahale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GRUBA YÖNELİK MÜDAHALE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GRUBA YÖNELİK MÜDAHALE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

GRUBA YÖNELİK MÜDAHALE - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

GRUBA YÖNELİK MÜDAHALE. PROF. DR. IŞIL BULUT BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜM BAŞKANI. GRUP. İki veya daha fazla kişi Etkileşim Ortak amaç Psikolojik olarak birbirinin farkında olma Kendilerini bir grup olarak algılama. GRUP TİPLERİ. Küçük / büyük

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GRUBA YÖNELİK MÜDAHALE' - chevelier-jaron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gruba y nel k m dahale

GRUBA YÖNELİK MÜDAHALE

PROF. DR. IŞIL BULUT

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SOSYAL HİZMETLER BÖLÜM BAŞKANI

slide2
GRUP
 • İki veya daha fazla kişi
 • Etkileşim
 • Ortak amaç
 • Psikolojik olarak birbirinin farkında olma
 • Kendilerini bir grup olarak algılama
grup t pler
GRUP TİPLERİ
 • Küçük / büyük
 • Birincil / ikincil
 • Tedavi / görev
 • Açık / kapalı
 • Doğal / kurulmuş
grup d nam
GRUP DİNAMİĞİ
 • İletişim
 • Etkileşim / çekicilik
 • Grup Kontrolü
 • Grup kültürü
grup d nam1
GRUP DİNAMİĞİ
 • İletişim
 • İki kaynak arasında bilgi aktarımı
 • Tek yönlü / çift yönlü iletişim
 • Sözel / sözel olmayan iletişim (beden dili)
 • İletişimden kaynaklanan engeller
grup d nam2
GRUP DİNAMİĞİ

2. Etkileşim / Çekicilik

 • Karşılıklı çekim
 • Karşılıklı itim
 • Karşılıklı kayıtsızlık
 • Çekim / itim
 • Çekim / kayıtsızlık
 • İtim / kayıtsızlık
grup d nam3
GRUP DİNAMİĞİ

3. Grup Kontrolü

 • Normlar
 • Roller
 • Karar verme
 • Güç dağılımı
grup d nam4
GRUP DİNAMİĞİ

4. Grup kültürü

 • Düşünceler
 • İnançlar
 • Değerler
grup l derl
GRUP LİDERLİĞİ

L Yüksek OTOKRATİK (Saldırganlık, düşmanlık,

İ günah keçiliği)

D

E

R

DEMOKRATİK (liderlerle iyi ilişkiler, özgürlük,

Orta fikir üretme, arkadaşlık, yardımlaşma, üretim)

K

A

T SERBEST (otokratik liderlik daha iyi)

I

L

I Alçak

M

I

Alçak Orta Yüksek

ÜYELERİN KATILIMI

l derl k roller
LİDERLİK ROLLERİ
 • Göreve ilişkin roller
 • Bilgi ve fikir verme
 • Başlatma
 • Yol gösterme
 • Özetleme
 • Koordinatör
 • Tanı koyucu
 • Enerji veren
 • Değerlendiren
l derl k roller1
LİDERLİK ROLLERİ

2. Sosyal / duygusal roller

 • Uzlaşma yaratma
 • Katılımı sağlama
 • Gerginliği hafifletme
 • İletişimi güçlendirme
 • Duygusal iklimi değerlendirme
 • Süreci gözleme
 • Standart koyma
 • Aktif dinleme
 • Güven yaratma
 • Sorun çözme (üyeler arası)
l derl k roller2
LİDERLİK ROLLERİ

3. Diğer roller

 • Uzman
 • Model
 • Plancı
 • Ödüllendiren / ceza veren
gruplarin siniflandirilmasi
GRUPLARIN SINIFLANDIRILMASI
 • Tedavi grubu
 • Görev grubu
 • Görev odaklı tedavi grubu
gruplarin siniflandirilmasi1
GRUPLARIN SINIFLANDIRILMASI

Tedavi Grupları

 • Eğitim amaçlı
 • Geliştirme amaçlı
 • Sosyalleştirme amaçlı
 • Sorun çözme / davranış değiştirme amaçlı
tanim
TANIM
 • Grup çalışması : Bireylerin psikososyal ihtiyaçlarını karşılamaları ve görevlerini yerine getirmeleri amacıyla küçük gruplar halinde hedefe yönelik faaliyetleri içeren profesyonel bir hizmettir. Bu faaliyet hizmet üreten bir sistem içinde tek tek grup üyelerine yönelik olabileceği gibi bir bütün olarak gruba da yöneliktir.
tanimdak geler
TANIMDAKİ ÖGELER
 • Hedefe yönelik faaliyet
 • Küçük grup
 • Tedavi ve görev odağı
 • Tek tek bireyler / bir bütün olarak grup
 • Hizmet üreten sistem
grup kurma s rec
GRUP KURMA SÜRECİ
 • Amacın belirlenmesi
 • Kurumun sağlayacağı destek (yasal, fiziksel)…
 • Grup üyelerinin kimlerden oluşacağı,
 • Grubun yapısı (açık/kapalı, grup üyelerinin sosyo-demografik yapısı
 • Grup süreci için anlaşma (toplantı yeri, saati v.s.)
 • Grup süreci için fiziksel çevrenin düzenlenmesi
ye se me kr terler
ÜYE SEÇME KRİTERLERİ
 • Grubun görevini yerine getirme getirme potansiyeli
 • Sürece katılma motivasyonu
 • Grubun hedefine uygun kişilerin seçimi
 • Grup toplantılarına katılım konusunda kontrat.
grup tarafindan kabul ed lme ko ullari
GRUP TARAFINDAN KABUL EDİLME KOŞULLARI
 • Grup üyelerini kabul etmek
 • Fikirlerine olumlu yaklaşmak
 • Sorumluluk almak
 • Kendi becerilerinden grubu yararlandırmak
 • Grup normlarını benimsemek
 • Gruba ait şeyleri üyelerle paylaşmak
 • Grubu savunmak
hang yeler gruba alinmamali
HANGİ ÜYELER GRUBA ALINMAMALI
 • Toleransı olmayan
 • Sapma davranış göstereceğine ilişkin eğilimleri olan
 • Aşırı derecede ajite olmuş olan
 • Grup normlarına uymayacağı düşünülen
 • Diğer üyelerle ciddi anlaşmazlığı olan
 • Grubun bileşimine aykırı özellik gösteren
yey grup ali masina hazirlamanin amaci
ÜYEYİ GRUP ÇALIŞMASINA HAZIRLAMANIN AMACI
 • Grup çalışması ilkelerini açıklamak
 • Düzenli devam konusunda açıklama yapmak
 • Grubun yararı hakkında beklenti yaratmak
 • Çıkabilecek sorunları önceden tahmin ederek etkilerini azaltmak
grup ali masinda m dahale s rec
GRUP ÇALIŞMASINDA MÜDAHALE SÜRECİ
 • İlk karşılaşma – Angaje olma (Güven aşaması)
 • Grup üyelerini tanıma / bilgi toplama
 • Planlama / hedef koyma (bireysel – grup)
 • Uygulama
 • Sonlandırma
 • Değerlendirme
 • Takip
grup ali masinda m dahale s rec1
GRUP ÇALIŞMASINDA MÜDAHALE SÜRECİ
 • Güven aşaması – İlk toplantı
 • Özerklik ve karşılıklı bağlılık arası denge kurulması aşaması

“Otorite krizi”

 • Bireyselleştirme
 • Şimdi ve Burada üzerinde odaklaşma
 • Empati
grup ali masinda m dahale s rec2
GRUP ÇALIŞMASINDA MÜDAHALE SÜRECİ

3. Yakınlık aşaması

 • Güç ve otorite sorunu çözümlenir.
 • Birbiri ile ilgilenme, güven duyma
 • Liderin kendini ifade etmesi model alınır.
 • Birbirini değerlendirme / paylaşma / yardımlaşma
 • Grup lideri Ben dili kullanmalı
 • Geri bildirimler açık, net, zamanı iyi planlanmış, empatik olmalı
 • Yüzleşme sağlanmalı
grup ali masinda m dahale s rec3
GRUP ÇALIŞMASINDA MÜDAHALE SÜRECİ

4.Bağlılık ve bütünleşme aşaması

Karşılıklı yardımlaşma / üyeler birbirinin ihtiyaçlarının farkındadır.

 • Yapılandırılmış etkinlikler
 • Liderin müdahalesi giderek azalır
grup kayna masi
GRUP KAYNAŞMASI

Kaynaşma için şunlar gerekli

 • Güven duyma, paylaşma
 • Açık ve net bir şekilde hedefin tanımlanması
 • Tüm grup üyelerinin katılımını destekleme
 • Şimdi ve Burada’yı kullanma
 • Çatışma ile etkili şekilde başetme
 • Üyeler için grubun çekiciliği
 • Üyelerin kendi duygu ve düşünceleri hakkında dürüstlük ve açıklık
grup b t nl
GRUP BÜTÜNLÜĞÜ

Üyeler için pozitif çekicilikler ağır bastığı zaman grup bütünlüğü oluşmuş demektir.

Fayda (Çekicilik) Maliyet

Birliktelik Sevmediği kişilerle birlikte olma

Bireysel amaçlara ulaşma Zaman ve güç ayırmak

Prestij Eleştirilmek

Eğlence İstemediği görevleri yapmak

Duygusal Destek Toplantılara katılmak

Grup lideri grubun çekiciliğini her üye için en üst düzeye çıkarmaya çalışır.

grup ortaminda olu an l k ler
GRUP ORTAMINDA OLUŞAN İLİŞKİLER
 • Yardımlaşma
 • Birbirini kontrol
 • Duyguların ifadesi (Olumlu / olumsuz)
 • Özdeşleşme
 • Genelleştirme
 • Destek sağlama
 • Transferans / karşıt transferans
 • Rahatlama
 • Entellektüelleştirme
grup ali masinda m dahale s rec4
GRUP ÇALIŞMASINDA MÜDAHALE SÜRECİ

5. Grubu sonlandırma

Özerklik ve yakınlaşmanın başında da grup dağılabilir.

Öfke, kızgınlık

Depresyon, üzüntü, hareketsizlik

 • Grupta öğrenilenlerin grup dışında kullanılması
 • Grup bitince ilişkinin sürme/sürmeme kararı
 • Liderin değerlendirilmesi
 • Üyelerin değerlendirilmesi
 • Duyguların paylaşımı
de erlend rme
DEĞERLENDİRME
 • Süreç değerlendirmesi / devamlı değerlendirme
 • Sonuç değerlendirmesi
  • Hedefi belirlemek
  • Uygun ölçüm aracını seçmek
  • Müdahaleleri tanımlamak
  • Değişimi değerlendirmek
  • Etkiliği saptamak