Bäckedals folkhögskola - PowerPoint PPT Presentation

b ckedals folkh gskola n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bäckedals folkhögskola PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bäckedals folkhögskola

play fullscreen
1 / 4
Bäckedals folkhögskola
138 Views
Download Presentation
ulric-barnett
Download Presentation

Bäckedals folkhögskola

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bäckedals folkhögskola Långa och korta kurser inom olika gamla hantverk samt allmänna ämnen. Distanskurser. Konferensverksamhet och kulturarrangemang. Kommunens SFI-kurser. • 20 anställda • 41 kurser • 646 kursdeltagare • Omsättning 15 miljoner • 7 miljoner i landstingsbidrag • 5 miljoner i statsbidrag Uppdaterat: 2011-02-06

  2. Birka Folkhögskola 2010 698 studerande 2010 4014 deltagare på konserter o föreläsningar 130 kurser o evenemang 45 anställda (40 anställda 2011) 27,9 miljoner i omsättning 11,6 miljoner i statsbidrag 9,8 miljoner i landstingsbidrag 3,9 miljoner externa intäkter 1,5 miljoner EU medel Ägare eller medverkan i 4 EU projekt Fokus på livsstil, kultur och bildning 2009, 2010 underskott pga intäktsbortfall 2011 ytterligare svåra besparingar

  3. EU 2020 • Ökade sysselsättning • Ökade investeringar i kompetens • Förutsäga framtida kompetensbehov • Regionala kompetensplattformar • Nya kunskaper för nya jobb • Ungdomar, ökade rörlighet • Integration av nyanlända inom EU • Ökade utbildningsnivå • 40% eftergymnasialutbildning • Smart tillväxt (forskning) • Hållbar tillväxt (miljö) • Livslångt lärande och rörlighet • Minska fattigdom • Tillväxt för alla (tillgänglighet) • 14% av ungdomar som saknar utbildning minskas till 10% • Begränsad tid i SFI

  4. Regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar • Syftet med handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för entreprenörer samt • Potentiella och befintliga företagare/aktörer inom kulturella och kreativa näringar att utveckla • Sina affärsidéer och företagande/verksamhet. • Åtgärder • Rådgivning till företag • Programsatsning på inkubatorer • Mellanhänder/nätverk/modeller för samverkan • Entreprenörskap i kulturella/kreativ utbildningar • Innovation och design • Ledarskap och arbetsorganisation • Studie om finansieringsbehov • Förbättrad statistik • Kompetensutveckling Folkhögskolorna har i alla tider genom sina kreativa utbildningar genererat innovatörer, kreatörer, entreprenörer och intraprenörer till samhällets olika arbetsmarknader… de tre sektorerna. Folkhögskolan har vid sidan av sitt utbildningsuppdrag ett stort och viktigt samhällsutvecklingsuppdrag. Om kunskapen om folkhögskolans roll ökar så ökar även optimerings- möjligheten av våra resurser.