1 / 23

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge. Projektets namn: GreenCharge Sydost – Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska högskola

Download Presentation

Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Framtiden är elektrisk! Dr Henrik Ny, BTH, projektansvarig GreenCharge Projektets namn: GreenCharge Sydost – Elfordon i småstadsregioner Projektperiod: 20130401-20140331 Huvudstödmottagare: Blekinge tekniska högskola Andra projektparter: Miljöfordon Syd, CGI, IKEA, AB Volvo, 20+ övriga företag, 25 kommuner, 2 landsting, 4 regionförbund, 4 länsstyrelser Projektets stödprogram: Demonstrationsprogram för elfordon2011-2017 Stödsumma: 5 MSEK

 2. Varför?

 3. Hållbarhetsutmaningen – hot och möjlighet!

 4. Elfordon – för en ny industriell revolution? • Förnybar energi • Energi från byggnader • Lokala energilager • Smarta nät • Elfordon

 5. Elfordon – för en ny industriell revolution? • Idag – fossilbilar • 4,2 milj bilar Ca 50-60 TWh energi • Grön energi Ca 10% • 2030 – med elfordon • 4,2 milj bilar Ca 10-15 TWh energi • Energibesparing Ca 70-80% • Grön energi 100% Svensk elanvändning 2012 Ca 150 TWh-> vad elfordon behöver Ca 10% Elfordon en del av lösningen

 6. Hur jobbar vi?

 7. GreenCharge - organisationsupplägget Huvudman (BTH) Styrgrupp Landshövding, Jönköpings Län Rektor, BTH VD, IKEA Sverige AB vVD Jönköping Energi Elnät Koncernchef, Garo VD, Enkla Elbolaget Marknadschef, Oskarshamn Energi Platschef affärsutvecklare, CGI, Karlskrona VD, Hertz Sverige VD, Hermibil Marknadschef, Liljas Personbilar VD, Holmgrens bil Kommunalråd, Älmhult Kommunalråd, Karlskrona Kommunalråd Gislaved Energi- och klimatrådgivare, Borgholm IT – stöd (CGI) Hela värdekedjan Projektledning (Miljöfordon Syd) Forskning (BTH) Enkelt?, Effektivt?, Hållbart?

 8. Unik regional kraftsamling • CGI • AB Volvo (Volvo Buss) • Volvo Technology • IKEA • Hertz/Sunfleet • Affärsverken • BorgholmEnergi • BromöllaEnergi & Vatten • Eksjöenergi • EmmabodaEnergi • Jönköping Energi • KarlshamnsEnergi • NybroEnergi • OskarshamnsEnergi • RonnebyMiljö & Teknik • VäxjöEnergi • VäxjöFastighetsförvaltning • Videum • Ålemenergi • Blekingetrafiken • JönköpingsLänstrafik • Västernorrlandskollektiv- • trafiknämnd Ronnebykommun Karlskronakommun Olofströmskommun Sölvesborgskommun Karlshamnskommun Bromöllakommun Växjökommun Alvestakommun Uppvidingekommun Älmhultskommun Tingsrydskommun Ljungbykommun Nybrokommun Mönsteråskommun Emmabodakommun Oskarshamnskommun Borgholmskommun Jönköpingskommun Värnamokommun Eksjökommun Gislavedskommun Habokommun Mullsjökommun Vetlandakommun Energimyndigheten Länsstyrelserna Kronoberg Blekinge Jönköping Kalmar Regionförbunden SödraSmåland Blekinge, Jönköping Kalmar Landstingen Jönköping Kronoberg Blekinge Kalmar • Wireless Maingate Solution • Enkla Elbolaget • My Eco • Holmgrens bil • Liljas bil • GARO • Schneider Electric • Ensto • Park & Charge • Chargestorm • German Solar • SunDrive • Innoventum • Liros Power Solution • Blekinge Tekniska Högskola • Linköpings universitet • Miljöfordon Syd • Energikontor Sydost • Mfl

 9. Unik regional kraftsamling- Projektmål • CGI • AB Volvo (Volvo Buss) • Volvo Technology • IKEA • Hertz/Sunfleet • Affärsverken • BorgholmEnergi • BromöllaEnergi & Vatten • Eksjöenergi • EmmabodaEnergi • Jönköping Energi • KarlshamnsEnergi • NybroEnergi • OskarshamnsEnergi • RonnebyMiljö & Teknik • VäxjöEnergi • VäxjöFastighetsförvaltning • Videum • Ålemenergi • Blekingetrafiken • JönköpingsLänstrafik • Västernorrlandskollektiv- • trafiknämnd Ronnebykommun Karlskronakommun Olofströmskommun Sölvesborgskommun Karlshamnskommun Bromöllakommun Växjökommun Alvestakommun Uppvidingekommun Älmhultskommun Tingsrydskommun Ljungbykommun Nybrokommun Mönsteråskommun Emmabodakommun Oskarshamnskommun Borgholmskommun Jönköpingskommun Värnamokommun Eksjökommun Gislavedskommun Habokommun Mullsjökommun Vetlandakommun Energimyndigheten Länsstyrelserna Kronoberg Blekinge Jönköping Kalmar Regionförbunden SödraSmåland Blekinge, Jönköping Kalmar Landstingen Jönköping Kronoberg Blekinge Kalmar • Wireless Maingate Solution • Enkla Elbolaget • My Eco • Holmgrens bil • Liljas bil • GARO • Schneider Electric • Ensto • Park & Charge • Chargestorm • German Solar • SunDrive • Innoventum • Liros Power Solution • Blekinge Tekniska Högskola • Linköpings universitet • Miljöfordon Syd • Energikontor Sydost • Mfl Projektmål: - 300+ Elbilar - 200+ Laddplatser - 100+ MSEK invest - Färdplan 2030

 10. Status?

 11. Delresultat från ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping

 12. Unik färdplan! – till hållbarhet Framtidens krav Elfordons- systemet 2015 Elfordons- systemet 2030 (’fossilfritt’) Elfordons- systemet (’hållbart’) Visionsseminarier i Karlskrona och Jönköping Färdplansscenarier

 13. Delresultat från ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare

 14. Delresultat från ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd

 15. Delresultat från ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största 27/3 fm:   Jönköping 27/3 em:  Eksjö 28/3:         Vetlanda 1/4 em:    Ljungby 2/4 fm:     Värnamo 2/4 em:     Alvesta 7/4 fm:     Bromölla 8/4 fm:    Uppvidinge 8/4 em:     Växjö 9/4 fm:      Tingsryd 9/4 em:     Älmhult 11/4:          IKEA Älmhult 6/3 fm:          Ronneby (start) 6/3 em:         Karlshamn 7-9/3:            Norge/Danmark 11/3 em:       Sölvesborg 13/3 fm:        Olofström 13/3 em:       Karlskrona 15/3:              Borgholm 18/3 fm:        Emmaboda 18/3 em:       Nybro 19/3 fm:        Mönsterås 19/3 em:       Oskarshamn 20/3:              Gislaved 24/3 fm:        Habo 24/3 em:       Mullsjö

 16. Vad är på gång?

 17. Planerat inom ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000

 18. Planerat inom ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Utlåning av elbilar till 10 kommuner

 19. Planerat inom ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Utlåning av elbilar till 10 kommuner Buss-studie – del 2: Elbussarfälttest - 7 städer

 20. Planerat inom ’projektfamiljen’? Visionsseminarier i Karlskrona & Jönköping Buss-studie – del 1: Elbussar 20% billigare Bilstudie i 24 kommuner: Elbilar lönsamma Tillräcklig räckvidd GreenCharge Roadshow 2014: Sveriges största Påskynda laddplatsuppkoppling - mot 4000 Utlåning av elbilar till 10 kommuner Buss-studie – del 2: Elbussarfälttest - 7 städer Färdplan 2030

 21. Färdplansarbetet - Vilken pil är din?

 22. Samverkan mellan regionala elfordonsinitiativ

 23. Nu kör vi! Kom med ni också! Ordförande styrgrupp MinooAkhtarzand Landshövding i Jönköpings län Huvudman Anders Hederstierna Rektor BTH Projektansvarig och forskningsledare Henrik Ny Lektor BTH Projektledare Jonas Lööf Miljöfordon Syd www.greencharge.se www.miljofordonsyd.se

More Related