autonomi x konkurrens samverkan en om jlig ekvation l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autonomi x Konkurrens = Samverkan En omöjlig ekvation ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autonomi x Konkurrens = Samverkan En omöjlig ekvation ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Autonomi x Konkurrens = Samverkan En omöjlig ekvation ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Autonomi x Konkurrens = Samverkan En omöjlig ekvation ?. NUAK 20 september 2011 Karin Röding Rektor Mälardalens högskola Ordförande i VHS:s styrelse. Disposition. Autonomi - rekapitulering Konkurrens och utmaningar Regeringens fokus Samverkan – går ekvationen ihop?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Autonomi x Konkurrens = Samverkan En omöjlig ekvation ?' - tori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
autonomi x konkurrens samverkan en om jlig ekvation
Autonomi x Konkurrens = SamverkanEn omöjligekvation?
 • NUAK 20 september 2011
 • Karin Röding
 • Rektor
 • Mälardalens högskola
 • Ordförande i VHS:s styrelse
slide2

Disposition

Autonomi - rekapitulering

Konkurrens och utmaningar

Regeringens fokus

Samverkan – går ekvationen ihop?

slide3

Mälardalenshögskola – en samproducerandehögskola med nyttofokus

1977 grundas Mälardalens högskola (MDH)

30utbildningsprogram

20 påbyggnadsutbildningar

12 internationella magisterutbildningar

1 000 anställda

59professorer

150 aktiva forskarstuderande vid MDH

13 000studenter

3 milj.invånare i den expansiva Mälardalsregionen

Västerås

Eskilstuna

autonom
Autonom

Av grekiskan autounomossom lever efter sina egna lagar

Självständig, oberoende

sj lvst ndiga l ros ten
Självständiga lärosäten

(SOU 2008:104)

Daniel Tarschys utredning

en akademi i tiden
En akademi i tiden –

ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149)

huvudsakligt inneh ll
Huvudsakligt innehåll
 • Organisation
 • Läraranställningar och rekryteringar
 • Annan avreglering
 • Ekonomi och styrning
organisation
Organisation
 • Utöver styrelse och rektor får u/h själva besluta om sin inre organisation
 • Bestämmelser i HL om fakultetsnämnd och särskilda organ upphör att gälla
 • u/h ska besluta om sin interna organisation
 • Akademisk kompetens och studentinflytande ska gälla vid beslutsfattande
anst llning och rekrytering
Anställning och rekrytering
 • Professorer och lektorer – fortsatt reglering
 • Adjunkter, forskarassistenter, timlärare och gästlärare – tas bort ur förordningen
 • Professorer kan kallas till anställning
 • Rätten till befordran tas bort
annan avreglering
Annan avreglering

Vissa förenklingar i HF:s kap 6 om utbildning

 • Examensordningar, nivåindelning, examensbevis, tillgodoräknande kvar
 • Det föreskrivas att det ska finnas kurs- och utbildningsplaner.
 • Färre föreskrifter kring forskarutbildningen
hsv vhs och ipk utredning p g r
HSV, VHS och IPK – utredning pågår

En effektiv myndighetsstruktur i fråga om Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Dir. 2011:52

Birgitta Böhlin utreder:

Analysfas redovisas - 16 januari 2012. Genomförandefas - 31 augusti 2012.

Slutredovisning - 28 december 2012.

konkurrens
Konkurrens
 • Ren definition av ordet: Latin: concurro "löpa samman", "sammandrabba",  "kollidera”
 • NE har en trespaltig sida om ordet konkurrens
slide13

Konkurrensochutmaningar

 • Ungdomskullarna
 • Betalande studenter
 • Omfördelning av resurser vid förlorade examensrätter
 • Hur klara långsiktigheten vid snabba omfördelningar?
slide14

Ungdomskullarna

 • Sektorn utsätts för stor press när ungdomskullarna fram till 2020 drastiskt minskar
 • Målsättningen för den högre utbildningen är att 40% av en ungdomskull ska ha en examen – regeringen anser att det är rätt ambitionsnivå
 • 50%-målet borttaget för några år sedan av sittande regering
slide16

Ungdomskullarna

 • Medianåldern för antagna till högre utbildning var i år 20,3 år.
 • Inom en 5 års period kommer den andelen att minska med 25%.
 • 2020 finns det enligt regeringens bedömningar 20% färre 20-åringar jämfört med idag.
slide17

Omfördelning

 • ”Utbyggnad” genom omfördelning
 • Söktryck och VFU styrande
 • Resultat - möta studenternas behov och arbetsmarknadens behov
studenter och arbetsmarknad
Studenter och arbetsmarknad

Andel etablerade högskoleingenjörer inriktning data, 100 %

Andel etablerade högskoleingenjörer, 96 %

Jämfört med riket 88 %

Jämfört med riket 88 %

slide19

Regeringensfokus

 • Omfördelning istället för nya platser
 • Högre kvalitet i befintlig utbildning
 • Forskningsproposition ht 12
slide20

Regeringensfokus

 • Anslaget till högre utbildning är idag ca 20 mrdkr – en 20% minskning pga av minskade ungdomskullar ger ca 16 mrdkr
 • Björklunds ambition är inte att resurserna ska minska med 20% utan medlen ska omfördelas till kvalitet
 • Därav satsningar på bl.a. humsam, vård, ingenjörer
slide21

Inaktivastudenter

 • Ersättning ska inte utgå till studenter som inte aktivt deltar i studierna s.k. inaktiva studenter
 • Problemet hänger delvis ihop med att det inte går att avregistrera studenter och att en del läser av bildningsskäl
 • Inga uppgifter om hur många 0-poängare som finns - det görs en prognos
 • 50% av de som inte avlägger poäng dras in som en schablon över landet vilket genererar 440 mnkr – dessa medel läggs på hum/sam-prislappen.
andra satsningar
Andra satsningar
 • Stipendier till 3dje landsstuderande utökas med 20 mnkr från 2012 och biståndskraven kan mjukas upp.
slide23

Samarbete

 • NE definition – finns inte

Samverkan

 • NE definition – finns inte

Samproduktion

 • NE definition – finns inte
slide24

Samgåenden – regeringensfokus

Utmaningar fram över:

 • Minskade kullar
 • Färre 3dje landsstuderande
 • Examensrättsprövningar
 • Fördelning av forskningsresurser efter kvalitet

Styrelserna måste börja diskutera frågan!

slide27

Varför?

 • Litet land
 • Redan många fina samarbeten
 • Många som arbetar för samverkan
 • MDH är ett sådant exempel
slide28

Ni är själva goda exempel sedan lång tid

 • Antagning och VO
 • Samarbeten kring Ladok
 • Samarbeten kring examensfrågor

Så avslutningsvis…