Föreläsning - PowerPoint PPT Presentation

f rel sning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Föreläsning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Föreläsning

play fullscreen
1 / 41
Föreläsning
325 Views
Download Presentation
yule
Download Presentation

Föreläsning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Föreläsning Sår i syd temadag Kolding 11-10-10

 2. HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER

 3. Sårteamet Halmstad Kommun Sårvårdsansvarig ssk Maria Ewald-Lind

 4. Maria Ewald-Lind Sjuksköterska Diabetesutbildning 15 p Malmö Högskola Sårvård avancerad nivå 7.5 p Mälardalens Högskola Eskilstuna Utbildningar

 5. Kurser/föreläsningar • Sårvårdskonferans 3 dagar IQPC Stockholm • Sårvårdskonferans 2 dagar CKU Stockholm • SSIS årsmöte/föreläsning Stockholm • Smith & Nephew Sårläkningsforum Malmö • Convatec Sårexudat Göteborg • Smith & Nephew Lymfödem Malmö • Avancerad Bensårskurs från diagnos till läkning 2 dagar Malmö

 6. Övriga uppdrag • Maria Ewald-Lind ingår i Läkemedelskommittén Halland • Representanter i upphandlingsgruppen för sårvård i Halland • Framarbetar fortlöpande riktlinjer för sårvård i Halmstad kommun • Hösten 2009 påbörjas arbetet med trycksår och madrasser • Samtliga patienter registreras i Senior Alert ca. 1600 patienter i Halmstad kommun

 7. Kan man spara pengar och samtidigt öka kvalitén för patienterna?

 8. Uppdraget 2007 • Minska antalet sår genom att alla arbetar med gällande sårvårdsprogram och med rätt sårvårdsmaterial • Minska kostnaderna och öka kvalitén • Under året ska förrådskostnaderna sänkas med 240 000 kr

 9. Steg 1 särskilt boende 2007 genomfördes en kartläggning av alla sjukvårdsmaterialsförråd på särskilt boende (16 st). Detta gjordes för att kunna identifiera förbättringsområden och minska kostnaderna

 10. Kostnader för särskilt boende

 11. Steg 1 särskilt boende • Genomgång av fakturor • Vad är upphandlat? • Information till alla undersköterskor som beställer • Minskat till högst två stycken som beställer per särskilt boende • Minskat ner omläggningsmaterialen till ca tio produkter • Utbildning i kompression/lindning till alla ssk

 12. Icke förhandlat pris 429 kr/st Förhandlat pris 60kr/st Konsten att handla rätt Hälförband

 13. Konsten att handla rätt Polyuretanskum 10 x20 cm Inte upphandlat 100 st 10 240 kr Polyutretanskum 10 x20 cm Upphandlat 100 st 5 910 kr

 14. Kostnader för särskilt/ordinärt boende

 15. Steg 2 särskilt/ordinärt boende • Avveckling av förråden på särskilt boende • Från 34 st förråd till 4 st förråd förlagda på sjuksköterskecentralerna • Endast två ansvariga för förråden i Halmstad kommun dessa håller sig utan undantag till upphandlat material, vid tveksamheter hör de alltid av sig till oss

 16. Strukturen för förråden klara • Nu övergår arbetet med att arbeta rätt kring sårbehandling • Ha ett helhetstänkande • Arbeta med kvalitetsmaterial • Att ge rätt dos kompression • Samarbete

 17. Hur ser såret ut? • Dokumentation genom foto och Visitrak digital • Sårbedömning/sårkategori • Sårexudat • Bedömning av sårkanter • Bedömning av omgivande hud • Inflammation/infektionstecken • Fibrinbeläggningar/nekroser

 18. Mätning av ankelindex Anamnes Diagnos av sår Ta odling vid behov I samråd med läkare ta rutinmässiga prover relaterat till bensår. Icke diabetiker: Hb, CRP, LPK,SR, Albumin, och P-glucos Diabetiker: Hb, CRP, LPK, SR, Albumin och HbA1c Genomgång av medicinlista tillsammans med PAL Tillsammans med PAL få till stånd en tillfredsställande smärtlindring Fråga om viktförlust, aptit. Vid misstanke om ett lågt, energiintag beräkna energibehov. Genomför en kostregistrering. Bedöm ev. skillnad mellan behov och intag Ta hjälp av dietist Bedöma behov av behandlande madrass Val av rätt omläggningsmaterial/frekvens Checklista vid svårläkta bensårsår nedom knät av varierande etiologi som inte läker på 6 veckor

 19. Grundsjukdomar Autoimmuna sjukdomar Viss medicinering (cortison, NSAID) Ålder Malnutrition Minskad rörlighet Arteriell/venös insufficiens Högt blodtryck/hjärtsvikt Otillfredställande metabol kontroll/ höga blodsockervärden Använd kroppstemperad vätska/vatten vid omläggning Felaktig omläggningsfrekvens/val av förband Otillräcklig tryckavlastning Infektion/smärta Sömn/depression Läkningshämmande faktorer

 20. Hydrofiber förband Polyuretanskum förband Hydrokolloidala förband Gel Salvkompresser Hudskyddsmedel Urgostrips Gasvävslinda Comprilan Coban Profore Lite Profore ABS-förband (endast till nya op-sår, sår, ej till omläggning av bensår)) Sårvårdsmaterial bas

 21. Infekterade sår Silver förband Iodosorb Honung Ättiksyra i makrogolbas 0,15 % Dessa material gör att vi ytterst sällan behöver antibiotika Rodnaden betyder oftast att det är vätska, vi ritar med en penna för att kunna se om det sprider sig. Uppföljning nästa dag

 22. Omläggningsalternativ 1.omläggning dagligen

 23. Omläggningsalternativ 2.omläggning 1ggr/v sårteamet

 24. Omläggningsalternativ 1. omläggning 3ggr/v

 25. Omläggningsalternativ 2.omläggning 1ggr/v sårteamet

 26. Omläggningsalternativ 1.oml. dagligen

 27. Omläggningsalternativ 2. 2ggr/v sårteamet

 28. Nu omläggning en ggr/vecka, materialåtgången minskat betydligt. Totalkostnad för omläggning idag är 600 kr/vecka. Såromläggningen avslutas 090326 och kompressionstrumpa beställs.

 29. Omläggningsfrekvens 1ggr/veckla Ger minskade kostnader Mindre personalkrävande Gynnar läkningen Patienten blir obunden av att passa tider

 30. Varför kan vi klara av omläggning 1ggr/vecka? Titta på hela patienten/rätt diagnos Hög kvalité på materialet Rätt dos kompression Högst två personer som sköter omläggningen

 31. Behandling av trycksår • Omläggning dagligen • Polyuretanskum saccrum förband 75kr • Hydrofiberförband 5st a 29kr =145kr • Kostnad personal 1timme =200kr • Total kostnad 420kr/omläggning/dag • Total kostnad/vecka 2940kr

 32. Behandling trycksår • Beräknad läkningstid för ett trycksår • Ca 8x8cm djup 6-7cm • Läkningstid med en utfasning i omläggningsfrekvens ca 8-9månader

 33. Behandling trycksår • Kostnad för behandling • 9 månader • 56 800kr

 34. Undertrycksbehandling • Hyra Pump 299kr/dygn • Omläggnings-kit 295kr • Canister 170kr

 35. Undertrycksbehandling • Behandlingregim • Hyra pump/vecka 2093kr • Omläggning 2ggr/vecka • Omläggningsmaterial 590kr/vecka • Canister 170kr/vecka • Personalkostnad/vecka 400kr • Totalkostad per vecka 2853 kr

 36. Undertrycksbehandling • Tid för läkning • 8 veckor pris 22824kr • 10 veckor pris 28530kr

 37. Kostnadseffektivitet i behandling • Alternativ 1 – 8 veckor • Total besparing 33976kr • Alternativ 2 – 10 veckor • Total besparing 28270kr

 38. Håller budgeten idag? • Budget för förbandsmaterial 2011 • 860 000kr • Beräknad förbrukning tom 11-09-30 • 76% av budgeten • Förbrukad budget är 41%

 39. Vad gör det möjligt? • Alla arbetar på samma sätt med samma struktur • Omläggningsintervall på 5-7 dagar • Snabbt insättande av rätt åtgärder • Exempel antimicrobiella förband rätt dos kompression

 40. Alla sjuksköterskor får kontinuerigt utbildning i sårbehandling • Som sårsjuksköterska gör jag en bedömning i ett tidigt skede för att få rätt behandling detta ger kortare läkningstid • Jag utbildar bedside hos sårpatienterna för att öka kompetensen hos kollegor

 41. Kvalitetsmaterial ger minskade kostnader