f rel sning l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Föreläsning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Föreläsning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Föreläsning - PowerPoint PPT Presentation


 • 270 Views
 • Uploaded on

Föreläsning. Sår i syd temadag Kolding 11-10-10. HÄLSO-EKONOMISKA ASPEKTER. Sårteamet Halmstad Kommun Sårvårdsansvarig ssk Maria Ewald-Lind. Maria Ewald-Lind Sjuksköterska Diabetesutbildning 15 p Malmö Högskola Sårvård avancerad nivå 7.5 p Mälardalens Högskola Eskilstuna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Föreläsning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rel sning
Föreläsning

Sår i syd temadag

Kolding 11-10-10

slide3

Sårteamet Halmstad Kommun

Sårvårdsansvarig ssk Maria Ewald-Lind

utbildningar
Maria Ewald-Lind

Sjuksköterska

Diabetesutbildning 15 p

Malmö Högskola

Sårvård avancerad nivå 7.5 p

Mälardalens Högskola Eskilstuna

Utbildningar
kurser f rel sningar
Kurser/föreläsningar
 • Sårvårdskonferans 3 dagar IQPC Stockholm
 • Sårvårdskonferans 2 dagar CKU Stockholm
 • SSIS årsmöte/föreläsning Stockholm
 • Smith & Nephew Sårläkningsforum Malmö
 • Convatec Sårexudat Göteborg
 • Smith & Nephew Lymfödem Malmö
 • Avancerad Bensårskurs från diagnos till läkning 2 dagar Malmö
vriga uppdrag
Övriga uppdrag
 • Maria Ewald-Lind ingår i Läkemedelskommittén Halland
 • Representanter i upphandlingsgruppen för sårvård i Halland
 • Framarbetar fortlöpande riktlinjer för sårvård i Halmstad kommun
 • Hösten 2009 påbörjas arbetet med trycksår och madrasser
 • Samtliga patienter registreras i Senior Alert ca. 1600 patienter i Halmstad kommun
slide7

Kan man spara pengar och

samtidigt öka kvalitén för

patienterna?

uppdraget 2007
Uppdraget 2007
 • Minska antalet sår genom att alla arbetar med gällande sårvårdsprogram och med rätt sårvårdsmaterial
 • Minska kostnaderna och öka kvalitén
 • Under året ska förrådskostnaderna sänkas med 240 000 kr
steg 1 s rskilt boende
Steg 1 särskilt boende

2007 genomfördes en kartläggning av alla sjukvårdsmaterialsförråd på särskilt boende (16 st).

Detta gjordes för att kunna identifiera förbättringsområden och minska kostnaderna

steg 1 s rskilt boende11
Steg 1 särskilt boende
 • Genomgång av fakturor
 • Vad är upphandlat?
 • Information till alla undersköterskor som beställer
 • Minskat till högst två stycken som beställer per särskilt boende
 • Minskat ner omläggningsmaterialen till ca tio produkter
 • Utbildning i kompression/lindning till alla ssk
konsten att handla r tt
Konsten att handla rätt

Polyuretanskum 10 x20 cm

Inte upphandlat

100 st 10 240 kr

Polyutretanskum 10 x20 cm

Upphandlat

100 st 5 910 kr

steg 2 s rskilt ordin rt boende
Steg 2 särskilt/ordinärt boende
 • Avveckling av förråden på särskilt boende
 • Från 34 st förråd till 4 st förråd förlagda på sjuksköterskecentralerna
 • Endast två ansvariga för förråden i Halmstad kommun dessa håller sig utan undantag till upphandlat material, vid tveksamheter hör de alltid av sig till oss
slide16

Strukturen för förråden klara

 • Nu övergår arbetet med att arbeta rätt kring sårbehandling
 • Ha ett helhetstänkande
 • Arbeta med kvalitetsmaterial
 • Att ge rätt dos kompression
 • Samarbete
hur ser s ret ut
Hur ser såret ut?
 • Dokumentation genom foto och Visitrak digital
 • Sårbedömning/sårkategori
 • Sårexudat
 • Bedömning av sårkanter
 • Bedömning av omgivande hud
 • Inflammation/infektionstecken
 • Fibrinbeläggningar/nekroser
checklista vid sv rl kta bens r s r nedom kn t av varierande etiologi som inte l ker p 6 veckor
Mätning av ankelindex

Anamnes

Diagnos av sår

Ta odling vid behov

I samråd med läkare ta rutinmässiga prover relaterat till bensår.

Icke diabetiker: Hb, CRP, LPK,SR, Albumin, och P-glucos

Diabetiker: Hb, CRP, LPK, SR, Albumin och HbA1c

Genomgång av medicinlista tillsammans med PAL

Tillsammans med PAL få till stånd en tillfredsställande smärtlindring

Fråga om viktförlust, aptit. Vid misstanke om ett lågt, energiintag beräkna energibehov. Genomför en kostregistrering. Bedöm ev. skillnad mellan behov och intag

Ta hjälp av dietist

Bedöma behov av behandlande madrass

Val av rätt omläggningsmaterial/frekvens

Checklista vid svårläkta bensårsår nedom knät av varierande etiologi som inte läker på 6 veckor
l kningsh mmande faktorer
Grundsjukdomar

Autoimmuna sjukdomar

Viss medicinering (cortison, NSAID)

Ålder

Malnutrition

Minskad rörlighet

Arteriell/venös insufficiens

Högt blodtryck/hjärtsvikt

Otillfredställande metabol kontroll/ höga blodsockervärden

Använd kroppstemperad vätska/vatten vid omläggning

Felaktig omläggningsfrekvens/val av förband

Otillräcklig tryckavlastning

Infektion/smärta

Sömn/depression

Läkningshämmande faktorer
s rv rdsmaterial bas
Hydrofiber förband

Polyuretanskum förband

Hydrokolloidala förband

Gel

Salvkompresser

Hudskyddsmedel

Urgostrips

Gasvävslinda

Comprilan

Coban

Profore Lite

Profore

ABS-förband (endast till nya op-sår, sår, ej till omläggning av bensår))

Sårvårdsmaterial bas
infekterade s r
Infekterade sår

Silver förband

Iodosorb

Honung

Ättiksyra i makrogolbas 0,15 %

Dessa material gör att vi ytterst sällan behöver antibiotika

Rodnaden betyder oftast att det är vätska, vi ritar med en penna för att kunna se om det sprider sig. Uppföljning nästa dag

slide28

Nu omläggning en ggr/vecka, materialåtgången minskat betydligt.

Totalkostnad för omläggning idag är 600 kr/vecka.

Såromläggningen avslutas 090326 och kompressionstrumpa beställs.

oml ggningsfrekvens 1ggr veckla

Omläggningsfrekvens 1ggr/veckla

Ger minskade kostnader

Mindre personalkrävande

Gynnar läkningen

Patienten blir obunden av att passa tider

varf r kan vi klara av oml ggning 1ggr vecka

Varför kan vi klara av omläggning 1ggr/vecka?

Titta på hela patienten/rätt diagnos

Hög kvalité på materialet

Rätt dos kompression

Högst två personer som sköter omläggningen

behandling av trycks r
Behandling av trycksår
 • Omläggning dagligen
 • Polyuretanskum saccrum förband 75kr
 • Hydrofiberförband 5st a 29kr =145kr
 • Kostnad personal 1timme =200kr
 • Total kostnad 420kr/omläggning/dag
 • Total kostnad/vecka 2940kr
behandling trycks r
Behandling trycksår
 • Beräknad läkningstid för ett trycksår
 • Ca 8x8cm djup 6-7cm
 • Läkningstid med en utfasning i omläggningsfrekvens ca 8-9månader
behandling trycks r33
Behandling trycksår
 • Kostnad för behandling
 • 9 månader
 • 56 800kr
undertrycksbehandling
Undertrycksbehandling
 • Hyra Pump 299kr/dygn
 • Omläggnings-kit 295kr
 • Canister 170kr
undertrycksbehandling35
Undertrycksbehandling
 • Behandlingregim
 • Hyra pump/vecka 2093kr
 • Omläggning 2ggr/vecka
 • Omläggningsmaterial 590kr/vecka
 • Canister 170kr/vecka
 • Personalkostnad/vecka 400kr
 • Totalkostad per vecka 2853 kr
undertrycksbehandling36
Undertrycksbehandling
 • Tid för läkning
 • 8 veckor pris 22824kr
 • 10 veckor pris 28530kr
kostnadseffektivitet i behandling
Kostnadseffektivitet i behandling
 • Alternativ 1 – 8 veckor
 • Total besparing 33976kr
 • Alternativ 2 – 10 veckor
 • Total besparing 28270kr
h ller budgeten idag
Håller budgeten idag?
 • Budget för förbandsmaterial 2011
 • 860 000kr
 • Beräknad förbrukning tom 11-09-30
 • 76% av budgeten
 • Förbrukad budget är 41%
vad g r det m jligt
Vad gör det möjligt?
 • Alla arbetar på samma sätt med samma struktur
 • Omläggningsintervall på 5-7 dagar
 • Snabbt insättande av rätt åtgärder
 • Exempel antimicrobiella förband rätt dos kompression
slide40

Alla sjuksköterskor får kontinuerigt utbildning i sårbehandling

 • Som sårsjuksköterska gör jag en bedömning i ett tidigt skede för att få rätt behandling detta ger kortare läkningstid
 • Jag utbildar bedside hos sårpatienterna för att öka kompetensen hos kollegor
slide41
Kvalitetsmaterial ger

minskade kostnader