oblici rada u nastavi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBLICI RADA U NASTAVI PowerPoint Presentation
Download Presentation
OBLICI RADA U NASTAVI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

OBLICI RADA U NASTAVI - PowerPoint PPT Presentation


 • 2069 Views
 • Uploaded on

OBLICI RADA U NASTAVI. Didaktika Filozofski fakultet u Puli dr.sc. Elvi Piršl. 1. T EMELJNI NASTAVNI OBLICI RADA. U didaktici razlikujemo sljedeće nastavne oblike: frontalni rad, rad u skupinama, rad u parovima , i individualni oblik nastavnog rada.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBLICI RADA U NASTAVI' - ulmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oblici rada u nastavi

OBLICI RADA U NASTAVI

Didaktika

Filozofski fakultet u Puli

dr.sc. Elvi Piršl

1 t emeljni nastavni oblici rada
1.TEMELJNINASTAVNI OBLICIRADA
 • U didaktici razlikujemo sljedeće nastavne oblike:
 • frontalni rad,
 • rad u skupinama,
 • rad u parovima, i
 • individualni oblik nastavnog rada.
1 1 frontalni oblik nastavnog rada
1.1.Frontalni oblik nastavnog rada
 • U neposredno (direktno) ustrojenoj nastavi najčešće se primjenjuje frontalni (zajednički, kolektivni) oblik nastavnog rada. U frontalnom radu jedan nastavnik neposredno poučava zajednički sve učenike(u skupini, odjelu i odjeljenju). Nastavnik je u direktnom odnosu s učenicima i nastavnim sadržajem, odnosno on je posrednik između nastavnog sadržaja i učenika.
slide4
Frontalni oblik rada osobito odgovara psihofizičkim sposobnostima učenika mlađih odjela osnovne škole. Iako je takav oblik rada prevladavao u staroj školi, zbog ekonomičnosti se i danas zadržao kao najčešći nastavni oblik rada.
 • Svim učenicima osigurava istodobno motrenje, prenošenje poruka, sustavno ponavljanje, utvrđivanje znanja i razvitak njihovih sposobnosti.
slide5
Najpogodnija primjena frontalnog oblika radaje u na uvodnim satima.Frontalni rad je posebno pogodan za korištenje filma, CD, TV emisija itd. u nastavi.
1 1 1 nedostaci frontalnog oblika rada
1.1.1. Nedostaci frontalnog oblika rada
 • Najčešći nedostaci frontalnog rada su:
 • zapostavljanje individualnih osobina učenika; nastava se prilagođava tzv. «prosječnom» učeniku, koji zapravo ne postoji, pa ona ne zadovoljava potrebe ni mogućnosti natprosječnih učenika a uopće je ne mogu pratiti oni koji za tim prosjekom zaostaju (po sposobnostima, predznanju, ritmu rada itd.);
slide7
ograničavanje komunikacijeizmeđunastavnika i učenika jer nastavnik može poslati informaciju svim učenicima, ali je ne može primiti od svih učenika;
 • stalnom primjenom frontalnog rada oblikuje se u razrednom odjelu ozračje predavaonice i slušaoniceu kojoj nastavnik predaje a učenici slušaju. Nastavnik se trudi da učenici dobiju sve gotovo, prerađeno, što u učenika oblikuje psihologiju gotovanstva.
1 2 rad u skupinama
1.2.Rad u skupinama
 • Temelji se na zajedničkom radu triju do šest učenikana rješavanju određenih zadataka tijekom nastave.
1 2 1 v rst e radnih zadataka
1.2.1. Vrste radnih zadataka
 • istovrsni – nediferenciranirad u skupinama (sve skupine obavljaju isti zadatak, ali se unutar svake obavlja podjela rada prema složenosti zadataka);
 • raznovrsni – diferenciranirad u skupinama (svaka skupinama dobiva posebni zadatak, dio nastave jedinice ili teme);
 • rad u ciklusima – skupine rade na različitim zadacima, u predviđenom vremenu izmjenjuju zadatke, sve dok svaka skupina ne uradi sve zadatke.
1 2 1 temeljne etape rada u skupinama
1.2.1. Temeljne etape rada u skupinama
 • Nastavni rad u kojem dominira rad u skupinama odvija se po etapama, koje metodičarirazličito određujuiako većina ističe tri temeljneetape/faze:
 • uvodni dio – dogovor o radu –zajednički je za sve učenike, u njemu se provodi sadržajna i psihološka priprema za rad, upoznaje se program rada, formiraju skupine, zadaju zadaci rada, odlučuje o načinu rada, pripremaju izvori znanja, itd.
slide11
Glavni dio rada – rad u skupinama-odvija se kao samostalan rad učenika u skupinama na temelju podjele rada unutar same skupine, dok nastavnik samo pomaže učenicima u svladavanju određenih teškoća. Tijekom rada u skupinama važno je da učenici obave podjelu rada unutar skupine, dogovore se o radu, prikupe odgovarajuće podatke, vode bilješke, provedu raspravu i pripreme izvješće skupine.
slide12
Završni dio – uopćavanje - obuhvaća skupna izvješća, raspravu o njima u razrednom odjelu i nastavnikovo uopćavanje rada (dodatna tumačenja, dopunjavanje izvješća, zadavanje dodatnih zadataka i sl.). Uopćavanje rada posebno je važno pri ustrojavanju raznovrsnog rada u skupinama.
 • Kako svaki nastavni rad valja zaključiti provjeravanjem njegove djelotvornosti, navedenim dijelovima nastavnog rada treba dodati etapu provjeravanja učinkovitosti nastavnog rada.
1 2 2 prednosti rada u skupinama
1.2.2. Prednosti rada uskupinama
 • Rad u skupinama ima niz prednosti, kao:
 • neposredan odnos učenika s izvorima znanja, i s ostalim učenicima u skupini,
 • razvijanje radnih sposobnosti,
 • individualizirani rad u skupini.
1 2 3 nedostaci rada u skupinama
1.2.3. Nedostaci rada uskupinama
 • To su:
 • složenost ustrojavanja radau skupinama;
 • dugi uvodni dio i općenito velik utrošak nastavnog vremena,pa tim oblikom rada treba obraditi važne nastavne sadržaje;
 • često nesnalaženjeučenika,posebice pri usvajanju same tehnike rada u skupinama, tako da ne uočavajubitne sadržaje.
slide15
u stalnim učeničkim skupinama dominiraju bolji učenici, čijim se rezultatima rada koriste slabiji učenici, što uzrokuje njihovu pasivizaciju u radu. Rad u skupinama zahtijeva suvremenu razrednu učionicus namještajem koji se brzo može prilagoditi radu u skupinama;
 • potrebna odgovarajućaopremaza praktičan rad učenika, mnogo različitih izvora znanja;
 • ali i spremnost i spretnost nastavnika daosigura materijalne preduvjete za takav rad.
1 3 rad u parovima
1.3. Rad u parovima
 • Temeljna oznaka rada u paru jest to da dva učenika zajednički obrađuju jedan problem,bilo u nastavi, bilo izvan nje. Radeći u paru, učenici se lakše sporazumijevajui surađuju.
 • Radom u paru učenik se osposobljava da svoj rad uspoređuje s radom drugog učenika,da pažljivo sluša svog sugovornika, da uspoređuje svojesposobnosti sa sposobnostima svog para, da se brzo odluči u svladavanju teškoća.
slide17
Učenici u paru udružujusvoje znanje i sposobnosti,zajednički su odgovorni za učinak svog rada. Učenike u taj oblik rada valja uvesti postupno i sustavno.
1 3 1 vrste rada u paru prema sposobnosti u enika
1.3.1. Vrste rada u paru prema sposobnosti učenika
 • Razlikujemo instruktivnii zajedničkiradu paru.
 • Instruktivni rad u paru - bolji učenik pomaže slabijem u stjecanju i provjeranju znanja.
 • Zajednički rad u paru -učenici u paru traže rješenje ili svaki radi samostalno a zatim zajednički raspravljaju o obavljenim zadacima i predlažu rješenje.
slide19
Pri sastavljanju parovaučenika uvažavaju se različti stavovi, kao:
 • mjesto sjedenja, slobodan izbor pojedinca, dogovor učenika, školski uspjeh, učeničke sposobnosti, osobine učenika,itd.
1 3 2 vrste rada u paru prema vrsti radnih zadataka
1.3.2. Vrste rada u paru prema vrsti radnih zadataka
 • Razlikujemo sljedeće radove u paru:
 • svi parovi rade isti zadatak,
 • svaki par radi poseban zadatak,
 • skupina parova radi na istom zadatku.
slide21
Nastavni rad u kojem se radi u parovima obuhvaća:
 • pripremanje učenika,
 • upoznavanje s uputama za rad,
 • rad parova na rješavanju zadataka,
 • izvješće parova o urađenom,
 • završni rad – provjera učinkovitosti rada.
1 3 3 nedostaci rada u parovima
1.3.3. Nedostaci rada u parovima
 • Najčešći nedostaci su:
 • ograničena suradnjana samo dva učenika;
 • moguća pojava suparništva i izbijanje sukoba,te
 • nastavnikovo otežano praćenje radasvih parova.
1 4 individualni rad
1.4.Individualni rad
 • Individualni rad je rad u kojemu svaki učenik radi samostalno.
 • Prednostisu individualnog rada to što je učenik doveden u neposredan odnos s nastavnim sadržajem.
 • Učenik razvija svoju samostalnost,stječe samopouzdanjei razvija svoje stvaralačkesposobnosti,a uspjeh u učenju ovisi o njemu samom.
slide24
U takvom radu nema suradnje s ostalim učenicima, već samo povremeno s nastavnikom, bilo radi dodatnih uputa ili nadzora.
 • Individualnim radom se učenici uvode u samostalan rad koji im omogućava da razvijaju svoje sposobnosti.
1 4 2 vrste individualnog rada
1.4.2. Vrste individualnog rada
 • Postoje:
 • istovrsni – nediferencirani zadaci,
 • raznovrsni– diferencirani zadaci,prilagođenim mogućnostima i potrebama svakog učenika.
slide26
U istovrsnom radusvi učenici rješavaju samostalno iste radne zadatke, a primjenjuje se za usvajanje temeljnih nastavnih sadržaja.
 • On nije stimulativan jer su takvi zadaci prelagani za učenike s natprosječnim, a preteški za učenike s ispodprosječnim sposobnostima.
slide27
Raznovrsni individualni radprilagođen sposobnostima skupine učenika u kojemu pojedine skupine dobivaju različite radne zadatke.
 • Individualan rad postaje individualizirankada svaki učenik rješava zadatak koji odgovara njegovim sposobnostima, tempu i načinu rada.
1 4 3 metodi ki postupak pri primjeni individualnog rada
1.4.3. Metodički postupak pri primjeni individualnog rada
 • Obuhvaća:
 • pripremanje učenika sa samostalan rad – motivacija
 • podjela nastavnih listića
 • samostalan rad učenika uz nadzor nastavnika
 • izvješće učenika o urađenom
 • završni rad – provjera učinkovitosti rada.
1 4 4 prednosti i nedostaci individualnog rada
1.4.4. Prednosti i nedostaci individualnog rada
 • Prednosti– razvijanje sposobnosti, samopuzdanja i stvaralaštva.
 • Nedostaci- nemogućnost govorne suradnje s ostalim učenicima i nastavnikom, otuđivanje od rada kad se naiđe na poteškoće, zatvaranje u sebe, jačanje individualnosti, mala učinkovitost pri obradi novih nastavnih sadržaja, i dr.