baze podataka u nastavi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Baze podataka u nastavi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Baze podataka u nastavi - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Baze podataka u nastavi. mr Branislava Bajković Lazarević Duša Zoranović. Teze. Baze podataka kome je potrebno znanje o bazama podataka potrebno znanje i veštine trenutna situacija u školama i potreban fond časova za realizaciju iskustvo u Računarskoj gimnaziji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Baze podataka u nastavi' - jamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
baze podataka u nastavi

Baze podataka u nastavi

mr Branislava Bajković Lazarević

Duša Zoranović

slide2
Teze
 • Baze podataka
  • kome je potrebno znanje o bazama podataka
  • potrebno znanje i veštine
  • trenutna situacija u školama i potreban fond časova za realizaciju
  • iskustvo u Računarskoj gimnaziji
  • iskustvo sa Oracle Academy programom
kome je potrebno znanje
Kome je potrebno znanje
 • Budući profesionalci u oblasti informacionih tehnologija
  • za projektovanje i kreiranje baze podataka
  • za administraciju baza DBA
  • za održavanje i razvoj baza
  • za kreiranje aplikacija koje koriste baze
 • Eksperti i ostali zaposleni u pružanju informacija profesionalcima prilikom razvoja informacionih sistema
kome je potrebno znanje nastavak
Kome je potrebno znanje - nastavak
 • Budući korisnici informacionih sistema su od domaćice do bankovnih službenika
  • Već danas je realnost rezervacija avio karata preko Interneta, narudžbine knjiga, plaćanje računa... Iza svake od tih usluga stoji baza podataka.
  • Ova kategorija obuhvata gotovo sve zaposlene.
potrebno znanje i ve tine
Potrebno znanje i veštine
 • Modeliranje i baze podataka
  • objekti i veze
  • priprema za kreiranje baze
 • Baze podataka
  • relacione baze podataka (osnovna teorija o tome šta je baza i normalizaciji)
  • kreiranje baza podataka u nekom okruženju Access, SQL Server...
  • manipulacija podacima u bazi (unošenje, izmena, brisanje)
  • upiti za dobijanje informacija
modeliranje i baze podataka
Modeliranje i baze podataka
 • Model je jako bitan kao veza između budućih krajnjih korisnika i službe za razvoj informacionog sistema.
 • Ukoliko krajnji korisnik ima znanje o modeliranju i bazama biće u mogućnosti da na bolji način prenese službi za razvoj IS poslovne potebe, što rezultuje boljim konačnim informacionim sistemom.
modeliranje i baze podataka nastavak
Modeliranje i baze podataka - nastavak
 • Svega 25% od ukupnog broja završenih projekata počne i nastavi da se koristi. Jedan od razloga je nedovoljno dobro urađena faza modelovanja.
 • “Slika govori hiljadu reči.” Poželjno je znanje nekih od načina prikazivanja entiteta i veza između njih (ERD – Entity Relationship Diagram)
modeliranje i baze podataka nastavak 2
Modeliranje i baze podataka - nastavak 2
 • Model ERD je poslednji u fazi idejnog razvoja projekta i na osnovu njega se formira fizička baza podataka u Access-u, SQL Server-u...
 • Model mora na jasan način da prikaže sva poslovna pravila firme za koju se razvija informacioni sistem.
 • Osnovno u modelu je da se prikažu entiteti, njihovi atributi, veze između entiteta i osobine tih veza.
 • Ono što ne može da se prikaže dijagramom, mora da se zapiše u dokumentaciji tekstom.
modeliranje i baze podataka nastavak 3
Modeliranje i baze podataka - nastavak 3
 • Postoje razni standardi za prikaz ERD-a.
 • Postoje i razni alati za razvoj i opis ERD-a:
  • ERVIN
  • Visio
  • Rational Rose
  • ...

(iako upoznati sa raznim standardima, posebno nam se sviđa standar kojim smo ovladali u okviru Oracle Academy obrazovanja)

modeliranje i baze podataka nastavak 71
Modeliranje i baze podataka – nastavak 7
 • Veza “više prema više” M:M se razrešava uvođenjem novog entiteta.
  • entitet EXAM koji povezuje STUDENT i SUBJECT
 • Novi entitet može da ima i svoje posebne atribute
  • date (datum ispita) i grade (ocena)
 • Za primarni ključ može da se uzme kombinacija stranih ključeva tabela koje povezuje ili da se uvede novi primarni ključ.
 • Ukoliko atribut može da ima više vrednosti po jednoj vrednosti primarnog ključa (za takav entitet se kaže da nije u prvoj normalnoj formi), treba da se uvede novi entitet.
  • student može da ima nekoliko brojeva telefona (kućni, mobilni...) pa se uvodi novi entitet PHONE_NUM
baza podataka nastavak
Baza podataka - nastavak

create table students

(student_id int constraint students_id_pk primary key,

name nchar(20) constraint students_name_nn not null,

address nchar(50),

birth_date datetime);

create table phones

(phone_id int constraint phones_id_pk primary key,

phone nchar(15) constraint phones_phone_nn not null,

description nchar(10),

student_id int constraint phones_students_fk foreign key references students(student_id));

baza podataka nastavak 1
Baza podataka – nastavak 1

insert into students (student_id, name, address, birth_date)

values (1, 'Maja Jovic', 'Kosovska 5', '12-JAN-87');

insert into subjects values (1, 'Matematika 1');

insert into exams values (7, 6, 3, '15-SEP-07',10);

insert into phones

(phone_id, phone,description, student_id)

values (8, '064-123-456', NULL, 6);

trenutna situacija u kolama
Trenutna situacija u školama
 • Trenutna situacija je da se baze podataka ili ne rade ili rade tokom jedne školske godine sa fondom od jedan ili dva časa nedeljno.
 • Naše mišljenje je da bi bilo poželjno da se izvodi nastava o bazama podataka tokom od jedne do dve godine sa fondom od dva časa nedeljno. Sa velikim akcentom na temi: modeliranje baze podataka (ERD).
 • Setimo se da ova tema nije trenutno u programu.
iskustvo u ra unarskoj gimnaziji
Iskustvo u Računarskoj gimnaziji
 • U trećoj godini u okviru predmeta Modeli i baze podataka (2 časa nedeljno i 30 časova blok nastave godišnje) učenici ovladaju:
  • teorijskim osnovama i istorijatom baza podataka
  • dizajniranjem modela ERD upotrebom alata Visio
  • pravljenjem XML dokumenata
   • validacija XML dokumenta
   • kaskadna lista stilova i XML dokumenti
   • prikazivanje XML dokumenta HTML dokumentom
  • UML notacija u opisivanju objektno orjentisanih modela
iskustvo u ra unarskoj gimnaziji1
Iskustvo u Računarskoj gimnaziji
 • U četvrtoj godini u okviru predmeta Modeli i baze podataka (2 časa nedeljno i 30 časova blok nastave godišnje) učenici treba da ovladaju SQL jezikom (kreiranje tabela, unos podataka, manipulacija podacima, pisanje upita), administracija baze podataka, transakcije, sigurnost i zaštita baze podataka.
iskustvo sa oracle academy programom
Iskustvo sa Oracle Academy programom
 • U Računarskoj gimnaziji u okviru dodatne nastave, a od ove godine i u Matematičkoj gimnaziji u redovnoj nastavi, učenici prate Oracle Academy program.
 • Oracle Academy nudi izbalansirani način učenje u on-line režimu i kontakta sa profesorom.
 • Učenicima nudi razvoj znanja i upoznavanje sa dobrim tehnikama u modeliranju, kao i osnove u radu i razvoju fizičke baze podataka (SQL standard).
 • Kurs se izvodi u 140 časova. Mi smo u okviru nastave ceo program realizovale sa fondom od 100 časova. Naše mišljenje je da je ovo jako efikasan i dobro organizovan način rada.
iskustvo sa oracle academy programom1
Iskustvo sa Oracle Academy programom
 • Učenici prvog razreda Računarske gimnazije, Stefan Mihailović, Luka Hamza i Stefan Kučević, su učestvovali sa radom Global Airlines, With us through space na međunarodnom takmičenju u modeliranju podataka Global Data Modeling Competition i uzeli četvrto mesto.
 • Konačan model je prikazan na sledećem slajdu.
iskustvo sa oracle academy programom2
Iskustvo sa Oracle Academy programom
 • Oracle Academy program se sastoji iz osnovnog i naprednog kursa.
 • Osnovni kurs
  • dizajn baze podataka
  • osnove programiranja u SQL-u
 • Napredni kurs
  • programiranje u PL/SQL-u
 • Izvođenje nastave je organizovano na
  • sajtu sa lekcijama i testovima
  • sajtu sa direktnim pristupom Oracle Academy bazi
ad