fau m te fagerheim skole n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAU-møte Fagerheim skole PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAU-møte Fagerheim skole

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

FAU-møte Fagerheim skole - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

FAU-møte Fagerheim skole. Marit Andersen, 12.11.13. PALS. Opplæringslovens §9a. § 9a-1. Generelle krav        Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. § 9a-3. Det psykososiale miljøet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FAU-møte Fagerheim skole' - ull


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fau m te fagerheim skole

FAU-møte Fagerheim skole

Marit Andersen, 12.11.13

PALS

oppl ringslovens 9a
Opplæringslovens §9a
 • § 9a-1.Generelle krav
 •        Alle elevar i grunnskolar og vidaregåandeskolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
 • § 9a-3.Det psykososiale miljøet
 •        Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremjeeit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
 • § 9a-4.Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll)
 •        Skolen skal aktivt drive eitkontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane…
slide3
PALS
 • Positiv Atferd
 • StøttendeLæringsmiljø og
 • Samhandling i skolen
slide4

1-5% av

elevene

får mer

intensive tiltak

NOEN

5-10% av elevene får

supplerende målrettede tiltak

Skolefaglig

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov

ALLE

80-90% av elevene gjør og presterer som forventet

Alle ansatte møter alle elever med forebyggende tiltak

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov

Veiledning

Atferd

Tilrettelegge læring ut fra elevens utviklingsbehov

Atferdssenteret

slide5

Universelle skoleomfattende system

Klasse-

undervisningsrom

Områder utenom

undervisningsrom

SFO

Uteområder

Ganger

Toaletter

Bussholdeplass

Kantine, etc.

Hjem

- skole samarbeid

Individuelle

støttesystem

Atferdssenteret

langsiktig perspektiv minst 3 4 r
Langsiktig perspektiv – minst 3-4 år
 • Etablert et representativt internt PALS-team – møtes hver uke
  • Ledelsen Inger-Vera Svendsen og Jeanette T. Marthinsen
  • Småskolen – Grethe Reiersen (Palsteamleder)
  • Mellomtrinnet – Aud Vea Karlsen
  • SFO – Anita Wegger
 • Utvidet PALS-team – opplæringsmøte – møtes en gang pr mnd. det første året – deretter ved behov
  • Foreldrerepresentant i opplæringsåret
  • PALS-veileder – Marit Andersen
 • Internt PALS-team gir opplæring til personalet - minst en gang pr. mnd.
pals p fagerheim
PALS på Fagerheim

Vis omsorg

Vis ansvar

Vis respekt

Klasserom

 • Godta at vi jobber med forskjellige ting.
 • Rekk opp hånden når du vil si noe og vent på tur.
 • Ha med blyant, viskelær og bøkene du trenger.
 • Arbeid rolig uten å forstyrre andre

Alle arenaer skole/SFO

 • Møt presis
 • Hold armer og bein for deg selv.
 • Ta vare på skolens eiendeler.
 • Hjelp til med å legge ting på plass.
 • Samarbeid med alle.
 • Hjelp hverandre.
sentrale tiltakskomponenter i pals
Sentrale tiltakskomponenter i PALS
 • Innlæring av forventet atferd og sosiale ferdigheter
 • Gode beskjeder som skal fremme samarbeid
 • Oppmuntring, anerkjennelse og positiv involvering
 • Håndtering av problematferd
og ikke minst
- og ikke minst
 • Gruppe, klasse- og undervisningsledelse
 • Hvordan drive systematisk tilsyn og veiledning
 • Problemløsningsstrategier
 • Å skape et positivt skole - hjemsamarbeid
hva handler dette om
Hva handler dette om?

VI SKAL HJELPE BARN TIL Å LYKKES

 • Gjennom at personalet utarbeider en felles verktøykasse og en felles kultur preget av profesjonalitet
 • Gjennom et godt samarbeidmed dere som foresatte
kartleggingsverkt y i pals
Kartleggingsverktøy i PALS
 • Kartlegging av beskyttende og risikoforhold knyttet til læringsmiljø
 • Sjekklister for å måle grad av implementering og for å velge ut prioriterte satsningsområder
  • BenchmarkofQuality (BoQ)
  • Sjekkliste A – hele personalet
  • Sjekkliste B – teamet
 • SWIS – (School-WideInformation System)
  • Kartlegging av elevatferd
  • Tilbud til skolene – i prinsippet uavhengig av PALS
m lsetting med sjekkliste a
Målsetting med sjekkliste A

En vurdering av status for implementering

 • Gjennom sjekkliste A får vi vite hvilke områder vi må sette fokus på i utviklingsarbeidet
 • Gjennom sjekkliste A får vi vite om vi har lyktes med det arbeidet
 • Å UTVIKLE PALS TIL DET OPTIMALE VERKTØYET FOR BEDRE LÆRINGSMIJLØ

(Fra Dal skole, Eidsvoll kommune. PALS konferansen 2010)

hvorfor kartlegge elevatferd
Hvorfor kartlegge elevatferd?
 • Oppfylle de lovpålagte pliktene i §9a
  • Skolen trenger en god og generell oversikt over skolens arbeidsmiljø
  • Skolen må ha kunnskap om evt problemer/problemområder som har innvirkning på det psykososiale skolemiljøet
  • Skolen må ha oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk og med hvilken effekt

VI SKAL HJELPE ELEVENE TIL Å LYKKES !

slide15
SWIS
 • Definisjon
  • SWIS er et internettbasert informasjonssystem for innhenting, innlegging, oppsummering, rapportering og bruk av informasjon fra hendelsesrapporter
 • Formål
  • Forbedre skolens mulighet til å utvikle et trygt og effektivt læringsmiljø på en sikker måte
swis historikk
SWIS - historikk
 • I utgangspunktet uavhengig av PALS
 • Ble sjekket ut og evaluert som en del av PALS-prosjektet på fire skoler i 2003-3005. Godkjenning fra NSD og informert samtykke fra foresatte
 • Før en videreføring hadde Datatilsynet en gjennomgang av systemet og mente det kunne hjemles i Opplæringsloven. De kom med løsningsforslag i forhold til registrering av data
 • Kategoriene i hendelsesrapportene er utarbeidet av pilotskolen – ut fra erfarte behov
hvorfor swis
Hvorfor SWIS?
 • Systematiserer data som skolen er lovpålagt å rapportere (orden og oppførsel), ved bruk av hendelsesrapporter framfor mer tilfeldige registreringer
 • Behov for mer effektiv beslutningstaking - ut fra reelle data som lærere har observert, med vekt på problemløsning og evaluering av tiltakenes effekt
 • Avhjelpe problematferd og forebygge at nye problem skal oppstå
 • Mer målrettede og differensierte tiltak

HJELPER TEAMET TIL Å BLI BEDRE PROBLEMLØSERE OG BESLUTNINGSTAKERE

3 n kkelelementer
3 Nøkkelelementer
 • Datainnsamlingssystem
  • Fra hendelsesrapporter, basert på observasjon
  • Må være avklart hva skolen mener med problematferd og hvordan de skal forholde seg til det. Skal ikke være individuelt vurdert
 • Dataprogramvare
  • Internettbasert, tilgjengelig, sikkert.
  • Passordbeskyttet og ivaretar datatilsynets krav om personsikkerhet.
 • Beslutningstaking
  • Ikke bare til datainnsamling – SKAL BRUKES TIL BESLUTNINGSTAKING:
   • Skoleomfattende
   • Den enkelte elev
behandling av data
Behandling av data
 • Opplysninger på enkeltelever
  • Brukes til å finne tiltak på riktig nivå for å hjelpe eleven til å lykkes
  • Brukes til å se om tiltak har ønsket effekt
 • Elevens identitet avidentifiseres
  • Elevene får et flersifret ID- nr. i SWIS-databasen
  • Skolen lager en kodeliste (0000AA) som er låst inn iskolens arkiv
 • 3 av personalet får opplæring og passordbeskyttet tilgang til database og kodeliste
  • Legger inn hendelsesrapportene som makuleres etterpå
  • Vurderer data, legger fram for PALS-team som problemløser og foreslår tiltak på system eller individnivå
behandling av data forts
Behandling av data forts.
 • Teamet gjennomgår 5 basisrapporter med personaleten gang pr mnd.
   • Bare de store linjene og aldri på individnivå
 • Hvem har innsyn i opplysninger rundt enkeltelever?
  • Bare SWIS-ansvarlige og ledelsen på skolen
  • Full innsynsrett for elever og foresatte
  • Utvalgt informasjon til eventuelle deltagere i et individuelt støtteteam – opprettet rundt en elev i samarbeid med foresatte
 • Oppbevaring av data
  • Så lenge eleven går på skolen.
  • Navn og elevnøkkelen slettes når eleven begynner på en annen skole.
  • Ingen data blir overført til andre skoler eller instanser