alt solunum yolu enfeksiyonlar nda yeni etkenler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yeni etkenler PowerPoint Presentation
Download Presentation
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yeni etkenler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yeni etkenler - PowerPoint PPT Presentation


 • 285 Views
 • Uploaded on

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yeni etkenler. Dr. Haluk Çokuğraş İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Epidemiyoloji. Dünyada her yıl <5 yaş 10.5 milyon çocuk ölüyor! %18’inden pnömoniler sorumlu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yeni etkenler' - ulfah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alt solunum yolu enfeksiyonlar nda yeni etkenler

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında yeni etkenler

Dr. Haluk Çokuğraş

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

epidemiyoloji
Epidemiyoloji
 • Dünyada her yıl <5 yaş 10.5 milyon çocuk ölüyor!
 • %18’inden pnömoniler sorumlu
 • Ülkemizde “0” yaş grubunda bebek ölümlerinin %48.4’ü, 1- 4 yaş grubunda çocuk ölümlerinin %42.1’i pnömoni nedeniyle.
 • ASYE “0” yaş grubu ölümlerde 2. sırayı, 5 yaş altı çocuk ölümlerinde 1. sırayı almakta

Sağlık Bakanlığı-1998

toplum k kenli pn moniler
Toplum Kökenli Pnömoniler
 • TKP’in % 37’si çocukluk çağında
 • Etkenler % 20 – 60 belirlenemez.
 • Hastalık olguların % 8 – 30’unda “karışık” infeksiyon biçiminde
yeni etkenler
“Yeni etkenler...”
 • İnsan metapneumovirüsleri
 • Kuş gribi
 • SARS (Coronavirüsler)
nsan metapneumovir sleri
İnsan metapneumovirüsleri
 • İlk kez 2001 yılında solunum sistemi hastalığına yol açan bir etken olarak tanımlanmıştır .
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları içerisindeki sıklığı % 1,5-%24.
 • Preterm doğmuş süt çocukları mortalite ve morbidite açısından en riskli grup

Van den Hoogen BG, Nat Med 2001;7:719-24  

Principi N, Clin Microbiol Infect 2006; 12(4):301-8.

slide6
Hastalık spektrumu ve epidemiyolojik özellikleri büyük ölçüde RSV’ye benzer:
  • Basit soğuk algınlığı
  • Krup
  • Bronşiyolit
  • Pnömoni
  • Reaktif havayolu hastalığı
slide7
HMP ile infeksiyon daha çok kış ve erken ilkbahar aylarında.
 • Hospitalize edilen 668 çocuğun %4’ünde etken olarak HMP virüslerini gösterilmiştir.

Mullins JA, et al. Human metapneumovirus infection among children hospitalized with acute respiratory illness. Emerg Infect Dis. 2004;10-700-5.

slide8
Klinik semptomlar ve radyolojik bulgular diğer alt solunum yolu infeksiyonlarından farksız.
 • Sıklıkla yaşamın ilk bir yılında
 • Daha sonraları reinfeksiyonlar da olabilmektedir.
 • Risk faktörleri (RSV gibi)
  • Prematürite,
  • BPD,
  • Konjenital kalp hastalığı,
  • Küçük yaş
slide9
Tanı: PCR, multiplex rapid viral test, virüs izolasyonu
 • Tedavi:Semptomatik
 • Gerektiğinde oksijen tedavisi ve mekanik ventilasyon uygulanabilir.
coronavir sler
Coronavirüsler:
 • Coronavirüsler antijenik ve genetik özelliklerine göre 4 farklı gruba ayrılırlar.
 • Genellikle soğuk algınlığı gibi hafif solunum yolu infeksiyonlarından sorumludurlar.
slide11
SARS
 • İlk kez Kasım 2002’de Guangdong’da (Çin) bir tür atipik pnömoni salgını.
 • Etkenin coronavirüsler olduğu daha sonraları saptanabilmiştir (SARS-CoV).
 • Bu salgında, 1 yılda 8000’den fazla kişi SARS nedeniyle kaybedilmiştir.
slide13
Mortalite erişkinlerde daha yüksek (%10 )
 • Hastalık çocuklarda ise daha hafif.
 • Kronik hastalığı olanlarda, diabetlilerde, kalp hastalığı olanlarda ve yaşlılarda infeksiyon % 50 oranında ölümcül.

Krilov LR.. Curr Opin Infect Dis. 2004;17(5):391-5.

Leung C, et al. Severe acute respiratory syndrome in children. Pediatrics. 2004;113:535-43.

slide14
İki-on günlük bir kuluçka döneminden sonra ağır solunum yetersizliği ile sonlanan hızlı gidişli bir solunum yolu infeksiyonu ortaya çıkmaktadır.
slide15
Tanı: PCR
 • Bugün için spesifik bir tedavi yoktur.
 • Oksijen takviyesi ya da mekanik ventilasyon tedavide yararlı olabilmektedir.
ku gribi etkeni h5n1
Kuş gribi etkeni (H5N1)
 • İnfluenza virüsleri antijenik özelliklerine göre A, B, ve C tiplerine ayrılırlar.
 • A tipi insanlarda ve hayvanlarda, özellikle ciddi hastalığa neden olur ve pandemiler yapabilir.
 • A virüsleri iki yüzey glikoproteinine, hemagglütinin (H) ve nöraminidaza (N) göre alt tiplere ayırılırlar.
 • B tipleri sadece insanlarda; B ve C tipleri daha hafif bir hastalıktan sorumludurlar

Meissner HC. Reducing the impact of viral respiratory infections in children . Pediatr Clin N Am. 2005;52:695-710.

a tipi vir s
A tipi virüs
 • H ve N yüzey glikoproteini, epidemiyolojik özellikler ve patogenezle ilişkili.
 • H glikoproteini virüsün respiratuar epitele tutunmasına ve viral replikasyona neden olur.
 • N glikoproteini enfekte hücrelerden olgunlaşmış virüs salınmasını kolaylaştırır.
a tipi vir sler
A tipi virüsler
 • Özellikle kuşlar arasında, ayrıca atlar, domuzlar ve insanlarda da yayılabilmektedirler.
 • Kuşlar influenza virüslerinin doğal rezervuarlarıdır.
h5n1 vir s
H5N1 virüsü
 • Avian(kuşlara ait) influenza
 • Yaklaşık yüzyıldan beri bilinmekte
 • İlk insan vakası 1997’de
 • Kuşlar-Kümes hayvanları-İnsanlar
 • İnsan-İnsan geçişi yok (?)
 • 1917, 1957, 1968’deki insan influenza pandemilerinde kaynak kuşlar mı ?
slide20
Kuşlardan insana H5N1 virüsünün bulaşması ilk kez 1997’de Hong Kong’da
 • Bu salgında 18 kişide infeksiyon, 6’sı ölmüş.
 • 2004’ün başlarında Uzak Doğu ülkelerinde kuş gribine rastlanmış ve 100 milyon kuş itlaf edilmiştir.
 • 2004’ün son aylarında ikinci bir salgın.

Larkin M. Avian Flu: sites seek to respond and reassure. Lancet Infect Dis. 2005;5(3):141-2.

slide51
Tanı
 • Erken dönemde kültür
 • Hızlı tanısal testler (ELISA)
 • Hemagglutinasyon inhibisyon testleri
slide52
Tedavi
  • Oseltamivir
  • Bakteriyel spektrumu kapatacak şekilde AB
  • Kortikosteroid
  • IVIG
  • Şok tedavisi
  • Mekanik ventilasyon
nfluenza tedavisi
İnfluenza tedavisi
 • Zanamivir: İnhale, profilakside yeri yok; >7 yaş (10mg bid)
 • Oseltamavir: Oral, profilaktik kullanılabilir; >1 yaş (30-75 mg bid)
 • Amantadine: Oral; profilaktik kullanılabilir; >1 yaş 5 mg/kg (maks.150 mg)
 • Rimantadine: Amantadine gibi, profilaktik kullanılmaz.
slide54
Klinik Seyir
  • Mortalite %40
  • Ölenler >10 yaş
  • Ölüm nedeni pulmoner yetersizlik
  • Prognozda önemli bulgular
   • Tedavide gecikme
   • LDH,CK düzeyleri
   • Lökopeni, lenfopeni, trombositopeni
slide55
Kuş gribinin henüz insandan insana bulaştığı gösterilememiştir.
 • Tedavide solunum desteğinin sağlanması esastır.
 • Antiviral ajanlar olan oseltamivir ve zanamivir, erken başlanıldığında hastalığın seyrine etki edebilmektedir.