gazd lkod s az emberi er forr ssal n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gazdálkodás az emberi erőforrással PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gazdálkodás az emberi erőforrással

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Gazdálkodás az emberi erőforrással - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

BARTA TAMÁS. Gazdálkodás az emberi erőforrással. Mottó: Két kritérium van: a teljesítmény és a jellem /Peter F. Drucker/. Gazdálkodni annyi , mint egy cél érdeké-ben ésszerűen cselekedni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gazdálkodás az emberi erőforrással


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gazd lkod s az emberi er forr ssal

BARTA TAMÁS

Gazdálkodás az emberi erőforrással

Mottó: Két kritérium van:

a teljesítmény

és a jellem

/Peter F. Drucker/

gazd lkodni annyi mint egy c l rdek ben sszer en cselekedni

Gazdálkodni annyi,mint egy cél érdeké-ben ésszerűen cselekedni

Az emberi erőforrással gazdálkodni annyi, mint konkrét, cél megvalósítása érdekében mindig biztosítani azt a munkaerőt, amelyik képes és akarja is az elvárt színvonalon teljesíteni a kívánt eredményt.

az optim lis gazd lkod s garant l s hoz sz ks ges strat giai vezet si rendszer folyamata

Az optimális gazdálkodás garantálásához szükséges stratégiai vezetési rendszer folyamata

jövőkép,

filozófia,

misszió

funkcionális

stratégiák

környezet-

elemzés

iskolavezetés

döntés

Iskolavezetés

iskolaközösség

szervezet-

kialakítás

megva-lósítás

adottságok,

erős és gyenge

pontok

erőforrás-bizto-

sítás, kultúra-

építés

az iskola er forr sai
Konkrét

épületek, tantermek

berendezések

oktatástechnikai eszközök

számítógéppark, internet és programok

médiaeszköztár és könyvtár

infrastruktúra, konyha, étkezde, mosdók stb.

testedzésre alkalmas termek, eszközök

pénzügyi helyzet

mobilizálható tőke

hitelképesség

Absztrakt

az iskola hírneve, szakmai tekintélye, referenciái

a tanárok tudása, tapasztalata

a vezetés színvonala

a dolgozók munkájának mennyisége, minősége

az iskola kollektívájának elkötelezettsége, azonosulása az intézménnyel

a megújulás és a rugalmasság képessége

a kultúra színvonala és az etikai normák betartása

Az iskola erőforrásai
t kes ly rt kek s a l that vitorla

tőkesúly

Tőkesúlyértékek és a látható vitorla

A tőkesúly a víz alatt van, de ez adja meg a hajó stabilitását!

keress k meg s legy nk tiszt ban hogy a szervezetben milyen t nyez k jelentik a t kes lyt
kultúra

hitelesség

megbízhatóság

etikusság

rugalmasság

összhang

új iránti fogékonyság

kreativitás

tanulócentrikusság

értéktudat

pozitív mikroklíma

Keressük meg és legyünk tisztában, hogy a szervezetben milyen tényezők jelentik a tőkesúlyt:
a l that vitorla

kommunikációs rendszer

PR

értékrend

eredmények

arculat

viselkedéskultúra

tőkesúly

A látható vitorla
az rt krend pill rei
Az értékrend pillérei

I N T É Z M É N Y

A: pozitív tartalommal bírjon

B: biztonság érzetét nyújtsa

C: etikus legyen és igényességre ösztönözzön

D: a közösség képes legyen vele azonosulni

A

B

C

D

K U L T Ú R A

az lvezetes s sikeres vezet i munka ter letei

ERED-

MÉNYES-

SÉG

IRÁNY

ÖRÖM

ÉRVÉNYE-

SÜLÉSI

LEHETŐSÉG

Az élvezetes és sikeres vezetői munka területei

É

R

T

É

K

R

E

N

D

K

U

L

T

Ú

R

A

szakm k melyekb l a vezet shez n lk l zhetetlen kompetenci kat megismerhetj k
Szakmák, melyekből a vezetéshez nélkülözhetetlen kompetenciákat megismerhetjük

SZAKTUDÁS

KOMPE-

TENCIÁK

TEHETSÉG

az iq s az eq szerepe a vezet sben
Az IQ és az EQ szerepe a vezetésben

IQ

Racionális

/magányos sakkozó/

Stratéga

/karmester/

Bürokrata

/végrehajtó/

Emocionális

/gondoskodó/

EQ

az intelligencia olyan rtelmi k pess g amely mag ban foglalja a
Az intelligencia olyan értelmi képesség, amely magában foglalja a:
 • következtetést
 • tervezést
 • problémamegoldást
 • elvont gondolkodást
 • összetett gondolatok megértését
 • gyors tanulást és a tapasztalatokból való következtetést
slide13

Az érzelmi intelligencia azt jelenti, hogy képesek vagyunk a magunk és mások érzéseit felismerni, önmagunkat motiválni, az érzelmeinkkel magunkban és emberi viszonylatainkban megfelelően bánni. /Daniel Goleman/

az rzelmi intelligencia
Az érzelmi intelligencia:
 • elősegíti a közvetlen emberi kommunikációt
 • erőteljesebbé válik a motivált csapatmunka
 • erősödik a szervezet iránti identitás
 • pontosabbá válik az egyének erős és gyenge pontjainak ismerete
 • pozitív mikroklíma alakul ki, amely csökkenti a feszültségérzetet
 • nagyobb a lelkesedés és az optimizmus a jövő iránt
 • problémás helyzetek megoldásában aktívabb az együttműködés
a h t legfontosabb vezet i teend
A hét legfontosabb vezetői teendő
 • prioritás felismerése
 • pontos és reális követelményrendszer
 • időben meghozott döntések
 • idővel való gazdálkodás
 • bizalmi légkör megteremtése
 • értékrend-értéktudat kialakítása
 • célképzés és életpálya-biztosítás, -gondozás
a ne sz jelent s ge a vezet i munk ban
A NE szó jelentősége a vezetői munkában
 • ne fekete-fehérben gondolkodjunk
 • ne dramatizáljunk jelentéktelen dolgokat
 • ne legyünk korlátlanul megengedőek
 • ne engedjük a bizonytalanságot eluralkodni
 • ne éljünk vissza a hatalmunkkal
 • ne okozzunk másoknak frusztrációt
 • ne mellőzzük a fair play magatartást
slide17
Ne döntsünk indulatból
 • Ne ígérjünk olyat, amit nem tudunk betartani
 • Ne engedjük be az intézménybe a gyűlölet járványt
 • Ne legyünk időrablók
 • Ne csukjuk be az ajtónkat a javaslatok, észrevételek előtt
 • Ne üzengessünk a személyes beszélgetés helyett
 • Ne halogassuk a probléma, konfliktus megoldását
 • Ne menjünk el a változások mellett
gyelj nk arra hogy egy szeg miatt c ljaink ne vesszenek el
Ügyeljünk arra, hogy egy „szeg” miatt céljaink ne vesszenek el

Egy szeg miatt a patkó elveszettA patkó miatt a ló elveszettA ló miatt a csata elveszettA csata miatt az ország elveszettVerd be jól azt a patkószeget/ Angol gyermekvers /