slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STRATEGIÍ V MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STRATEGIÍ V MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STRATEGIÍ V MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií Evropský zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF). Operační program: Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STRATEGIÍ V MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO' - ulani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osvojov n schopnost pro p pravu a realizaci strategi v mikroregionu moravskokrumlovsko

OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI STRATEGIÍ V MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO

Projekt spolufinancovaný Evropskou unií

Evropský zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

opera n program rozvoj venkova a multifunk n zem d lstv
Operační program: Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Priorita II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

Opatření: Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

Podopatření: Rozvoj venkova, typ Leader+

Skupina c/ osvojování schopností

c le projektu
Cíle projektu:
 • Podpořit rozvoj území na základě místního partnerství, podle požadavků evropské iniciativy Leader+ (viz informační materiály) a příprava na program Leader+ v budoucím programovém období EU 2007-2013
 • osvojení schopnosti vytvářet partnerství a společně vytvářet a realizovat strategii rozvoje území
 • Místní partnerství = Místní akční skupiny - MAS (právnická osoba fungující nad rámec mikroregionu, sdružující AKTIVNÍ mikroregiony, samosprávy, podnikatele, organizace a jednotlivce s předepsanou strukturou
 • Připravená strategie rozvoje území (prioritní osy, náměty na projekty)
d l c le
Dílčí cíle:
 • Osvěta a informování veřejnosti – podpora aktivní účasti na projektu
 • Vytváření aktivní skupiny lidí – příprava MAS
 • Osvojení schopností ve smyslu vytváření partnerství a strategického plánování na místní úrovni
 • Založení místní akční skupiny (stanovy, struktura organizace, registrace)
 • Harmonizace strategického dokumentu mikroregionu a příprava strategie na úrovni MAS
 • Vypracování strategických dokumentů pro MAS
 • Příprava realizace strategie rozvoje území MAS, příprava projektů
vize rozvoje mikroregionu
Vize rozvoje mikroregionu:
 • Vize rozvoje byla zpracovávána na přelomu roku 2004/2005 pod názvem „Mikroregion Moravskokrumlovsko – pulsující venkov, Strategie venkovského regionu“.

Krátkodobé cíle strategie mikroregionu souvisí i s projektem „Leader+“, aktivity projektu a mikroregionu se prolínají a vzájemně podporují:

Základní krátkodobé cíle strategie pro období 2005 –2006:

1. Zvýšit informovanost obyvatel o cílech a funkci mikroregionu

2. Zvýšit „absorpční“ schopnost mikroregionu :

-Posílením a rozšířením funkcí Informačního centra v Moravském Krumlově

- Přípravou „Místní Akční Skupiny“ a programem LEADER na období 2007 - 2013

slide9
II. Základní dlouhodobý cíl:

Zajištění harmonického rozvoje mikroregionu s využitím vnitřního potenciálu regionu

Priority:

1. Vzdělání a znalosti pro aktivní

2. Živá vesnice a příroda pro lidi

3. Infrastruktura

vize rozvoje mikroregionu na rovni mas model kyjovsk slov cko
Vize rozvoje mikroregionu na úrovni MAS (model Kyjovské Slovácko):
 • MAS složená ze zástupců mikroregionu Moravskokrumlovska a sousedních mikroregionů. Tato vize je předmětem jednání s představiteli mikroregionů – Ivančicko, Miroslavsko, Moravia, Svazek obcí sever Znojemska. V rámci územních celků může dojít k několika variantám „seskupení“, a tak finální územní rozložení MAS bude předmětem společných jednání a konsenzu. V každém případě je snahou Moravskokrumlovska spolupracovat na úrovni mikroregionů i vznikajících sousední MAS (MAS mikroregionu Daníž).
 • MAS bude strukturou v rámci mikroregionu, nebo mikroregionů
 • Vytvoření centra MAS v Moravském Krumlově - viz Projektové a informační centrum mikroregionu, sídlo mikroregionu a MAS. Cesta k vytvoření zázemí, s jasnou organizační strukturou jsou postupnými kroky ke zřejmé a nevyhnutelné PROFESIONALIZACI řízení mikroregionu a MAS.
slide18
Leader =Links between Actionsfor the Development of the Rural Economy = Propojení akcí pro rozvoj ekonomiky venkova
 • Leader+ je jedna ze čtyř iniciativ strukturální politiky a byla vytvořena na podporu místního partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu venkova.
 • Podporuje uplatňování integrovaných, hodnotných a jedinečných strategií trvale udržitelného rozvoje, je zaměřena na partnerství a vzájemnou výměnu zkušeností.
 • Územní celistvost
 • Aktivní přístup
 • Aktivní komunikace
 • Dobrovolnost
 • Partnerství
 • Participace
 • Společné (strategické) plánování
 • Konsenzus
 • Profesionalizace
d le it odkazy
Důležité odkazy
 • http://www.cpkp.cz/ruralvoice/
 • http://www.leadercz.cz/
 • http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
d kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jitka Schneiderová

manažer mikroregionu Moravskokrumlovsko

Tel: +420606736163

E-mail: [email protected]

ad