Za razlago klikni sem - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Za razlago klikni sem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Za razlago klikni sem

play fullscreen
1 / 8
Za razlago klikni sem
115 Views
Download Presentation
ula
Download Presentation

Za razlago klikni sem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poglavje : Podobnost,sorazmernost daljic Naloga : 4 - 7 Izpolni tabelo za tri sošolce ob istem času: Za razlago klikni sem Osnovno znanje Vnesi rešitev

  2. Veliko matematičnih pojmov poimenujemo z besedami, ki imajo v knjižnem jeziku širši pomen. Taki sta tudi besedi PODOBEN, PODOBNOST. Z njima opišemo odnos med rečema, ki se med seboj ujemata po kaki bistveni lastnosti. Podobnost v geometriji lahko za silo razložimo kot ENAKOST OBLIK. Prepričani smo npr., da noben krog ni podoben nobenemu trikotniku. Zaplete pa se že pri vprašanju, ali so vsi trikotniki podobni. Podobnost v geometriji je potrebno opredeliti dovolj natančno. Z izbrano preslikavo lahko povečamo dani ravninski lik in mu pri tem OHRANIMO OBLIKO. Če nas zanima podobnost, smo torej na dobri sledi: poiskati pa moramo tiste podatke o liku, ki se pri tej preslikavi ne spremenijo. Podatke o tem, kako je s tem pri trikotniku, bo potrebno upoštevati v naslednjih nalogah. Nazaj na nalogo

  3. Če ne razumeš posameznega koraka, klikni na korak. Korak : S pomočjo podobnosti izračunamo Mihovo višino. Korak : S pomočjo podobnosti izračunamo dolžino Davidove sence. Nazaj na nalogo

  4. Korak S pomočjo podobnosti izračunamo Mihovo višino. Višina učenca Črta : 1, 60 m Dolžina Črtove sence : 1, 00 m Dolžina Mihove sence : 1, 10 m 1, 6 : 1 = x : 1, 1 1 ∙ x = 1, 6 ∙ 1, 1 x = 1, 76 m Nazaj na posamezne korake

  5. Korak S pomočjo podobnosti izračunamo dolžino Davidove sence. Višina učenca Črta : 1, 60 m Dolžina Črtove sence : 1, 00 m Višina učenca Davida : 1, 50 m 1,6 : 1 = 1, 5 : x 1, 6 ∙ x = 1 ∙ 1, 5 x = 1, 5 : 1, 6 x = 15 : 16 x = 0, 9375 x ≈ 0,94 m Nazaj na posamezne korake

  6. Izpolni tabelo za tri sošolce ob istem času: Katera rešitev je pravilna ? Klikni na pravilen odgovor. • 1,7 m • b) ≈ 0,9 m • 1,76 m • b) ≈ 0,94 m • 1,6 m • b) ≈ 0,74 m

  7. Tvoja rešitev je pravilna Nazaj v glavni meni

  8. Tvoja rešitev je napačna Nazaj v glavni meni