slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Za razlago klikni sem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Za razlago klikni sem

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation

Za razlago klikni sem - PowerPoint PPT Presentation

jeremy-duffy
156 Views
Download Presentation

Za razlago klikni sem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Poglavje : Koordinatni sistem v ravnini; medsebojna odvisnost količin; funkcije realne spremenljivke; graf funkcije; Premo in obratno sorazmerje Naloga : Reši nalogo. Najem avtobusa stane 400eur. Koliko stane prevoz, če se izleta udeleži 10 udeležence, 20 udeležencev , 40 udeležencev ali če se jih udeleži 50 udeležencev? Nariši graf. Za katero razmerje gre? Za razlago klikni sem Vnesi rešitev

  2. Korak : Izpišemo podatke Korak : Izračunamo Če ne razumeš posameznega koraka, klikni na korak. Korak : Graf Korak : Odgovor Korak : Gre za obratno sorazmerje Nazaj na nalogo

  3. Korak Izpišemo podatke: avtobus : 400 eur 10,20,30,50 ljudi = ? Vedno najprej izpišemo iz naloge podatke ter kaj iščemo. Nazaj na posamezne korake

  4. Nalogo logično nastavimo. Več kot bo obiskovalcev manjša bo cena avtobusa za izlet po osebi. Korak Izračunamo: 1 oseba...400eur Če je 10 oseb vsaka plača ravno 10krat manj kot ena sama: 400/10=40eur/osebo Če je 20 oseb vsaka plača ravno 20krat manj kot ena sama: 400/20=20eur/osebo Če je 40 oseb vsaka plača ravno 40krat manj kot ena sama: 400/40=10eur/osebo Če je 50 oseb vsaka plača ravno 50krat manj kot ena sama: 400/50=8eur/osebo Nazaj na posamezne korake

  5. Vnesemo podatke na osi; na eno os nanesemo št oseb na drugo pa ceno na osebo (eur). Povežemo točke na grafu. Korak Graf: Nazaj na posamezne korake

  6. Korak Odgovor: Če se izleta udeleži 10 oseb potem vsaka plača 40 eur, če se jih udeleži 20 potem vsak plača 20 eur, če se jih udeleži 40 potem vsak plača 10 eur, če pa 50 pa vsak plača 8eur. Vedno, ko v nalogi nastopajo vprašanja, moramo zapisati odgovore. Nazaj na posamezne korake

  7. S tem ko ena količina pada, potem druga raste. V našem primeru, več kot bo udeležencev izleta, bolj bo poceni stal izlet na osebo in obratno. To lahko vidimo tudi po grafu ker ne narašča ali pada linearno, ampak eksponentno (je ukrivljen ni raven kot premica.) Korak Gre za obratno sorazmerje. Nazaj na posamezne korake

  8. Naloga : Reši nalogo. Najem avtobusa stane 400eur. Koliko stane prevoz, če se izleta udeleži 10 udeležence, 20 udeležencev , 40 udeležencev ali če se jih udeleži 50 udeležencev? Nariši graf. Za katero razmerje gre? Katera rešitev je pravilna ? Klikni na pravilen odgovor. Če se izleta udeleži 10 oseb potem vsaka plača 40 eur, če se jih udeleži 20 potem vsak plača 20 eur, če se jih udeleži 40 potem vsak plača 10 eur, če pa 150 pa vsak plača 8eur. Gre za premo sorazmerje. Če se izleta udeleži 10 oseb potem vsaka plača 40 eur, če se jih udeleži 20 potem vsak plača 20 eur, če se jih udeleži 40 potem vsak plača 10 eur, če pa 50 pa vsak plača 8eur. Gre za obratno sorazmerje. Če se izleta udeleži 10 oseb potem vsaka plača 40 eur, če se jih udeleži 20 potem vsak plača 20 eur, če se jih udeleži 40 potem vsak plača 20 eur, če pa 50 pa vsak plača 10eur. Gre za obratno sorazmerje.

  9. Tvoja rešitev je pravilna Nazaj v glavni meni

  10. Tvoja rešitev je napačna. Oglej si razlago koraka. Nazaj v glavni meni