wielkopolski klaster spo ywczy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wielkopolski Klaster Spożywczy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wielkopolski Klaster Spożywczy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Wielkopolski Klaster Spożywczy - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Wielkopolski Klaster Spożywczy. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji KOORDYNATOR: Maria Szwarc. Powołanie WKS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wielkopolski Klaster Spożywczy' - tyler-mejia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wielkopolski klaster spo ywczy

Wielkopolski Klaster Spożywczy

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

KOORDYNATOR: Maria Szwarc

powo anie wks
Powołanie WKS

Pierwsze spotkanie inicjujące powstanie Klastra odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 20 kwietnia 2010 r. z udziałem Wicemarszałków: Wojciecha Jankowiaka i Arkadiusza Błochowiaka.

cel dzia ania wks misja
Cel działania WKS- misja

Celem działalności Wielkopolskiego Klastra Spożywczego jest stworzenie platformy współpracy w branży spożywczej umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw, instytucji naukowo-badawczych i finansowych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych w Wielkopolsce.

korzy ci z przynale no ci do wks
Korzyści z przynależności do WKS
 • Zapewnienie przez organizatorów klastra warunków do szybszego rozwoju przedsiębiorstw członków klastra i budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym i rynkach eksportowych,
 • Rozwój i rozszerzenie sprzedaży członków klastra ( między innymi poprzez: stałe badanie i monitorowanie rynku zbytu, poszerzenie asortymentu sprzedaży, obniżenie kosztów sprzedaży, logistyki ),
 • Rozwój eksportu członków klastra i obniżenie jego kosztów poprzez grupowe współdziałanie,
 • Obniżanie kosztów funkcjonowania członków klastra
korzy ci z przynale no ci do wks1
Korzyści z przynależności do WKS
 • Wspólne występowanie wobec podmiotów zewnętrznych, władz, administracji itp. celem rozwiązywania problemów branży spożywczej,
 • Ściąganie inwestorów i kooperantów dla członków klastra oraz pozyskiwanie dofinansowania inwestycji, w tym ze środków unijnych,
 • Rozwój członków klastra w oparciu o innowacyjne technologie produkcyjne, informatyczne itd. indywidualnie dopasowywane do potrzeb poszczególnych członków klastra,
 • Wspólne realizowanie nowych projektów badawczych i biznesowych co zapewni obniżanie ich kosztów dla poszczególnych członków klastra,
korzy ci z przynale no ci do wks2
Korzyści z przynależności do WKS
 • Stałe doskonalenie wizerunku marketingowego członków klastra, wspólne realizowanie przedsięwzięć marketingowych,
 • Wspólne korzystanie z usług pomocniczych (doradztwo biznesowe, dostęp do know-how, obsługa prawna),
 • Możliwość wspierania przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju ich działalności.
cz onkowie wks
Członkowie WKS
 • Zakład Mięsny BUKAT,
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego W.P. BIEGUN sp.j.
 • OSM Czarnków
 • AGRO-DANMIS Sp. z o.o.
 • Średzka Spóldzielnia Mleczarska JANA
 • BEER FINGERS
 • CELIKO S.A.
 • LIMARO Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych S.J.
 • P.P.H.U. KEKBEL-MAX Sp. z o.o.
cz onkowie wks1
Członkowie WKS
 • PPU BELIN ZPChsp.j,
 • Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu FRĄCKOWIAK sp.j.
 • P.H.W. LEVANT
 • MIKO PLUS Sp. z o.o.

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

 • Instytut Logistyki i Magazynowania,
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny
kronika wydarze
Kronika wydarzeń

1. Spotkanie inicjujące powstanie wielkopolskiego klastra spożywczego i szkolenie na temat:

- idea klasteringu jako czynnik przewagi konkurencyjnej,

- korzyści wynikające z przynależności do klastra,

- promocja żywności ze wsparciem środków publicznych.

2. Organizacja cyklicznych szkoleń dla członków klastra, obejmujących tematy:

- „Analiza, kierunki i perspektywy rozwoju branży spożywczej w województwie wielkopolskim”,

- „Inicjatywa klastrowa jako efektywne narzędzie rozwoju branży spożywczej w Wielkopolsce”,

- „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez optymalizację działalności w sferze finansów, transportu, innowacyjności i handlu zagranicznego”.

kronika wydarze1
Kronika wydarzeń

3. Działalność lobbingowa w ramach klastra branży spożywczej – podjęcie udanej ingerencji na szczeblu Ministerstwa Finansów oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w ustawie o podatku VAT na pieczywo o przedłużonym terminie ważności.

4. Badanie potencjalnych rynków zagranicznych – opracowanie mapy geograficznej dla poszczególnych asortymentów branży spożywczej pod kątem perspektyw eksportowych członków Klastra.

5. Opracowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania Biura Handlu Zagranicznego dla obsługi transakcji eksportowych członków Klastra.

zapraszamy
ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY