Maturita on-line 2011 Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov - PowerPoint PPT Presentation

maturita on line 2011 vyhodnotenie dotazn kov pre iakov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Maturita on-line 2011 Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Maturita on-line 2011 Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov

play fullscreen
1 / 49
Maturita on-line 2011 Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov
85 Views
Download Presentation
truman
Download Presentation

Maturita on-line 2011 Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov V školskom roku 2010/2011 maturovalo on-line • 239 žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, • 238 žiakov z anglického jazyka, úroveň B1 • 240 žiakov z matematiky. Mnohí z nich maturovali týmto spôsobom z viacerých predmetov. Do on-line testovania sa zapojilo 12 škôl. Na otázky dotazníka odpovedalo 268 žiakov.

 2. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 1. Ako ste boli prihlásení medzi žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania on-line v Maturite 2011?

 3. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 2. Akým spôsobom riaditeľ školy/koordinátor/učiteľ urobil výber žiakov, ktorí sa zúčastnia on-line testovania v Maturite 2011?

 4. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 3. Využili ste na prípravu k on-line maturite portál www.maturita-online.sk?

 5. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov Ak ste si vybrali možnosť „áno“, v ktorej časti portálu ste vyhľadali pre vás najužitočnejšie informácie? Vyberte najviac dve možnosti.

 6. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 4. Využili ste možnosť vyskúšať si on-line test pomocou zverejnených demo verzií testov na portáli www.maturita-onliune.sk?

 7. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 5a. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: prehľadnosť.

 8. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 5b. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: technické riešenie.

 9. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 6a. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte obsahové spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: oznamy pre užívateľov.

 10. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 6b. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte obsahové spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: súbory – dokumenty na stiahnutie.

 11. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 6c. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte obsahové spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: odkazy – prepojenie na iné internetové stránky s relevantným obsahom.

 12. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 6d. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte obsahové spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: praktické príklady – ukážky testových položiek.

 13. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 6e. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte obsahové spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: sprievodca – pomocník a návod na použitie pre všetky funkcie portálu.

 14. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 6f. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte obsahové spracovanie portálu na stránke www.maturita-online.sk z hľadiska: kontakty – priama komunikácia používateľov so správcami portálu.

 15. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7a. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: zrozumiteľnosť inštrukcií a pokynov.

 16. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7b. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: orientácia v texte na obrazovke.

 17. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7c. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: orientácia medzi úlohami v teste.

 18. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7d. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: kvalita zobrazovania.

 19. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7e. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: rýchlosť preklikávania medzi stránkami.

 20. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7f. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: forma zadávania odpovedí.

 21. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7g. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: zmena voľby správnych odpovedí.

 22. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7h. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: celkový prehľad odpovedí.

 23. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 7i. Na škále 1 (najlepšie hodnotenie) až 3 (najhoršie hodnotenie) ohodnoťte spracovanie „ostrého“ on-line testu z hľadiska: farebnosť spracovania pozadia.

 24. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8a. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: rýchlosť pripojenia na internet.

 25. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8b. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: rýchlosť preklikávania medzi úlohami.

 26. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8c. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: reštartovanie počítačov.

 27. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8d. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: citlivosť myši počítača.

 28. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8e. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: funkčnosť klávesnice.

 29. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8f. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: funkčnosť monitora.

 30. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8g. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: dostatok pomocných papierov.

 31. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8h. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: zobrazenie testovej položky.

 32. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8i. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: forma zadávania odpovedí.

 33. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 8j. Na škále 1 (nevyskytol sa) až 3 (vyskytol sa veľmi často) ohodnoťte problémy počas „ostrého“ on-line testu Maturity 2011: miestnosť na testovanie.

 34. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 9. Časové hľadisko riešenia „ostrého“ on-line testu. Ako hodnotíte časovú dotáciu na riešenie „ostrého“ on-line testu?

 35. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 10. Čo si myslíte o perspektíve zavedenia on-line maturity v budúcnosti? Považujete ju v porovnaní s papierovou formou maturity za výhodnejšiu alebo nevýhodnejšiu?

 36. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov Najčastejšie uvádzané výhody on-line maturity: • Lepšia oprava odpovedí než v papierovom OH. • Rýchlejšie a objektívnejšie vyhodnotenie. • Menšia možnosť nedovolenej manipulácie s testami a odpoveďami žiakov. Najčastejšie uvádzané nevýhody on-line maturity: • Zlé čítanie zadaní z monitora počítača. • Únava očí.

 37. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 11. Odporúčali by ste, na základe vašej skúsenosti, maturitu on-line spôsobom vašim spolužiakom?

 38. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov Najčastejšie dôvody, prečo by žiaci neodporúčali on-line maturitu svojim spolužiakom: • Viac úkonov pre žiaka (dvojité značenie odpovedí). • Väčšia únava očí, treba viac sústredenia. • Časová strata pri preklikávaní medzi úlohami a stránkami. • Horšia orientácia na obrazovke než na papieri v teste a odpoveďovom hárku.

 39. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 12. Najčastejšie kladené otázky počas administrácie „ostrej“ on-line maturity administrátorovi: • Ako správne zapísať odpovede – diakritika, čiarky? • Čísla mám písať slovom alebo číslicou? • Koľko mám ešte času? • Je zostávajúci čas uvedený na obrazovke správny? • Môžem už odoslať svoje odpovede? • Zamrzol mi počítač, môžete mi pomôcť?

 40. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 13. Najčastejšie návrhy a pripomienky k zlepšeniu budúceho on-line testovania: • Viac precvičovať testovanie počítačom v škole. • Lepšie preklikávanie medzi úlohami a stránkami. • Farebnejšie/menej farebné pozadie a grafika spracovania testu, iný typ písma textov. • Umiestniť monitor ďalej od očí. • Lepší prehľad už zapísaných odpovedí. • V teste zo SJL umiestniť ukážky a úlohy na jednom mieste.

 41. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 14a. Ako dobre zvládate na počítači úpravu digitálnych fotografií alebo iných grafických súborov?

 42. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 14b. Ako dobre zvládate na počítači vytvoriť databázu (napríklad s využitím programu Microsoft Access)?

 43. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 14c. Ako dobre zvládaš na počítači nakreslenie grafu (napríklad s využitím programu Microsoft Excel)?

 44. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 14d. Ako dobre zvládate na počítači tvorbu prezentácie (napríklad s použitím programu Microsoft Power Point)?

 45. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 14e. Ako dobre zvládate na počítači vytvorenie multimediálnej prezentácie (so zvukom, obrázkami, videom)?

 46. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 15a. Pracovať s počítačom je pre mňa veľmi dôležité. Do akej miery súhlasíte s uvedeným tvrdením?

 47. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 15b. Hrať sa alebo pracovať s počítačom je skutočne zábavné. Do akej miery súhlasíte s uvedeným tvrdením?

 48. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 15c. S počítačom pracujem preto, lebo ma to veľmi zaujíma. Do akej miery súhlasíte s uvedeným tvrdením?

 49. Maturita on-line 2011Vyhodnotenie dotazníkov pre žiakov 15d. Keď pracujem s počítačom, strácam pojem o čase. Do akej miery súhlasíte s uvedeným tvrdením?