Download
voorlichting sectorkeuze mavo en mavo havo klas 2 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorlichting sectorkeuze Mavo en Mavo/HAVO Klas 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorlichting sectorkeuze Mavo en Mavo/HAVO Klas 2

Voorlichting sectorkeuze Mavo en Mavo/HAVO Klas 2

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Voorlichting sectorkeuze Mavo en Mavo/HAVO Klas 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voorlichting sectorkeuzeMavo en Mavo/HAVOKlas 2

 2. KIEZEN Wat past bij mij? Ben ik een denker of een doener? Wil ik na de mavo naar de havo of kies ik voor mbo?

 3. MAVO: Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Leerwegen en Sectoren

 4. KLAS 4: • Havo stroom.(specifiek voor doorstroming naar de Havo met extra vak VTO) • MBO stroom.(doorstroom naar Havo is ook mogelijk.)

 5. OVERZICHT LEERWEGEN • THEORETISCHE LEERWEG  MBO (3+4) HAVO • GEMENGDE LEERWEG  MBO (3+4) HAVO

 6. Havo stroom in de vierde klas. Stel je wilt naar de havo en je hebt de sector economie. Je volgt dan de Havo-stroom in de vierde klas. Je hebt dan de vakken: Lbs, Ne, En, Lo, Ma, Wi, Ec, Tgl, VTO, Gs en je mag nog een vak kiezen uit het vrije deel. Bijv. Ak

 7. MBO-stroom in de vierde klas • Stel je wilt naar het STC om proces-operator te worden. • In de 4e klas kies je voor de MBO-stroom: Je hebt dan de vakken: Lbs, Ne, En, Lo, Ma, Wi, Nask1, Nask2, Tgl en je mag nog een vak kiezen uit het vrije deel. Bijv. Ak

 8. Keuzeformulier • Zorg&welzijn • Ne, En • Wi, Bio • Tgl, Nask2 • Eén keuzevak • Economie • Ne, En • Wi, Ec • Tgl, Gsv • Fr of Du • Techniek • Ne, En • Wi, Nask1 • Tgl, Nask2 • Eén keuzevak

 9. Aan het eind van klas mavo-2 en mavo/havo-2 moet duidelijk zijn welke leerlingen naar mavo-3 gaan (klas 2A en 2B) en welke leerlingen naar havo-3 gaan (klas 2C ).

 10. HOE TE KOMEN TOT EEN JUISTE SECTORKEUZE • mentorlessen • open dagen bezoeken van MBO-scholen • rapportcijfers en adviezen van docenten !!! • gesprek met decaan en mentor

 11. Technologie (Tgl) • Alléén het vaktechnologiebepaalt het verschiltussen de gemengde en theoretischeleerweg. • Het is een (verplicht) extra vak. • Technologie is een beroepsgericht vak dat • goed aansluit bij MBO-opleidingen. • Technologie is geen traditioneel praktijkvak.

 12. MAVO 3 In 3-mavo volgen de leerlingen: • de verplichte vakken uit het sectordeel • de gekozen vakken in het vrije deel • vakken uit het gemeenschappelijke deel (o.a. Nederlands, Engels, wiskunde en technologie). • Aan het eind van het schooljaar kiezen de leerlingen hun definitieve vakkenpakket. Evt. beeldende vorming als eindexamenvak.

 13. TL + GL • Pas bij het diploma moet de leerlingkiezen: diploma TL of diploma GL • Diploma’s zijngelijkwaardig

 14. Overgang mavo naar 4-havo • Om door testromennaar de Havomoet het examengemiddelde over 7 vakken en maatschappijleer 6,8 zijn. • positieve adviezen van docenten • pakket moet aansluiten op profiel havo

 15. VRAGEN ??