kli ntediens en etiek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KLI ё NTEDIENS EN ETIEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
KLI ё NTEDIENS EN ETIEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

KLI ё NTEDIENS EN ETIEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 282 Views
 • Uploaded on

KLI ё NTEDIENS EN ETIEK. (CSE 105) Mej . S. van Coller sunel@akademia.ac.za. ALGEMENE INLIGTING. 3 Klas toetse 3 Werksopdragte Slegs 2 klastoetse en slegs 2 werksopdragte word in berekening gebring vir deelname punt. ALGEMENE INLIGTING. MAAR!!!!!!!!!!!!!!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KLI ё NTEDIENS EN ETIEK' - raymond-anderson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kli ntediens en etiek

KLIёNTEDIENS EN ETIEK

(CSE 105)

Mej. S. van Coller

sunel@akademia.ac.za

algemene inligting
ALGEMENE INLIGTING
 • 3 Klastoetse
 • 3 Werksopdragte
 • Slegs 2 klastoetse en slegs 2 werksopdragte word in berekeninggebringvirdeelname punt.
algemene inligting1
ALGEMENE INLIGTING
 • MAAR!!!!!!!!!!!!!!
 • Doen al drie toetse en al drie werksopdragte!
 • Elke werksopdrag en toets mag u help tydens die eksamen!
feite
FEITE
 • Doen voorbereiding vir elke kontaksessie deur middel van:
  • Die werk wat behandel gaan word goed voor te berei.
  • Alle ekstra voorbereiding wat op die spens vir u deur die dosent geplaas word, goed voor te berei.
feite1
FEITE
 • Bring altyd saam: Power point slides, ekstra voorbereiding wat op die spens geplaas word EN alle vrae en voorbereiding wat u reeds gedoen het.
feite2
FEITE
 • Maak notas in die klas (Daar gaan belangrike inligting weergegee word wat die inligting voorsien nie gaan bevat nie. Bv. Relevante voorbeelde. Dit sal u help tydens die eksamens, toetse en werksopdragte.)
leereenheid 1 kontaksessie 1
LEEREENHEID 1: KONTAKSESSIE 1
 • Wat is kliëntediens???? (Bl. 13)
  • Goeie hantering van kliënte kan lei tot?
voorbeeld gebruik
VOORBEELD GEBRUIK:

ʼn Partytjie beplanner wat spesialiseer om mans te help om die groot vraag te vrae

kli ntediens in konteks
KLIЁNTEDIENS IN KONTEKS
 • Omskryfkliёntediens (bladsy 13)
  • Die dienswataankliёntegelewer word
   • Voor
   • Tydens
   • Na aankope
 • Sluit kliëntediens ALLEENLIK kliënte in???
kli ntediens in konteks1
KLIЁNTEDIENS IN KONTEKS
 • Kliëntediens gedefinieer:
  • Enige interaksie met die kliënt
  • Om kliënt se ervaring te verbeter
  • Voor, tydens of na
kli ntemotivering bl 15
KLIЁNTEMOTIVERING: BL:15
 • Groepsfaktore (Interaksie faktore)
  • Invloed uit interaksie met ander
kli ntemotivering
KLIЁNTEMOTIVERING
 • 4 Aspekte van Groepsfaktore (interaksie faktore):
  • Kultuur
  • Sosiale klas
  • Gesin
  • Verwysingsgroep
kli ntemotivering1
KLIЁNTEMOTIVERING
 • Individuele faktore
  • Innerlike unieke gevoelens en eienskappe van elke individu
kli ntemotivering2
KLIЁNTEMOTIVERING
 • 5 aspekte van individuele faktore:
  • Motivering
  • Persepsie
  • Leer
  • Houding
  • Persoonlikheid, selfbeeld en lewenstyl
kli ntebehoeftes bl 18
KLIЁNTEBEHOEFTES:BL.18
 • Behoeftes kan in 2 verdeel word:

Primêre behoeftes: Fisiologies

Sekondêre behoeftes: Psigologiese behoeftes

kli ntebehoeftes

MASLOW SE BEHOEFTE HIËRARGIE

KLIЁNTEBEHOEFTES
 • Maar behoeftes is meer gekompliseerd
slide18

HANTERING VAN KLIЁNTE: BL.21

 • Hantering van kliënte se oproepe
 • Reaksie op e-posse en ander navrae
 • Beloftes moet nagekom word
 • Luister na die klient
 • Hantering van klagtes en terugvoer
hantering van kli nte
HANTERING VAN KLIЁNTE
 • Behulpsaamheid
 • Loop die ekstra myl
 • Oortref verwagtinge
 • Opleiding van personeel
sessie nommer 2
SESSIE NOMMER 2
 • Bereistudieeenheid 1: Etiek (bladsy 25-40) voor
voorbeeld gebruik1
VOORBEELD GEBRUIK:

ʼn Partytjie beplanner wat spesialiseer om mans te help om die groot vraag te vrae

slide24

ETIESE OPTREDE IN KONTEKS: BL.25

 • Etiek gedefinieerd:
  • Sosiaal en
  • Professioneel
  • Aanvaarde gedrag
 • Wat jy moet en kan doen teenoor wat jy behoort te doen
slide25

TIPES ETIEK: BL.26

 • Etiek en Meta-etiek
 • Deskriptiewe en preskriptiewe etiek
 • Individuele en sosiale etiek
 • Absolutistiese en relativistiese etiek
 • Teonome en outonome etiek
 • Kasuïstiek en situasie-etiek
slide26

DIE WESE VAN ETIEK: BL.27

 • Weseetiek = persoonsbehandeling
 • Persoonsbehandelingsluit in:
  • Persoonseerbiediging
 • Menslikehandelinge:
  • Mens se keusestaanonderetieseeise.
  • Keusesluittoekenbare en verantwoordelikekeuses in.
slide27

DIE BELANG VAN ETIESE GEDRAG: BL.29

 • Die manier hoe mens werk raak???
 • Norme
 • Goed of sleg??
 • God en Etiek
 • Menslike keuses
 • Doen wat jy moet nie noodwendig wat jy wil nie.
slide28

ETIEK EN DIE WERKPLEK: BL.31

 • Onderneming en samelewing
 • Doel vsn onderneming
 • Bevordering van gemeenskap
 • Instandhouding en ondersteuning van gemeenskap en strukture
slide29

ETIEK EN DIE WERKPLEK: BL.31

 • Waardes
 • Werkprestasie van individue
 • Werk produseer ook mense
 • Morele dimensie van werk
slide30

RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE

 • King iii-Verslag: Bl. 36
  • Beginsel 1.3: Die raad moet ʼn etiese korporatiewe kultuur kweek en bevorder
   • Bevordering van
   • Integriteit
   • Etiese gedrag
   • Etiese standaarde
riglyne vir etiese optrede
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3: Korporatiewe bestuur vereis dat die raad moet verseker dat die maatskappy eties bedryf word
   • Bestuur van onderneming
riglyne vir etiese optrede1
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3:
   • Aspekte van basiese etiese waardes
    • Interne oudit
    • Risikobestuur
    • Bestuur van verhouding met aandeelhouers
riglyne vir etiese optrede2
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3:
   • 2 Belangrike funksies:
    • Strategiese rigting
    • Verantwoordelikheid vir beheer van maatskappy
riglyne vir etiese optrede3
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3:
   • Raad nie net verantwoordelik vir maatskappy nie. Moet rekenskap hou met belanghebbendes.
   • Raad se besluite gebaseer op:
    • Verantwoordelikheid
riglyne vir etiese optrede4
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3:
   • Raad se besluite gebaseer op:
    • Verantwoordelikheid
    • Aanspreeklikheid
    • Regverdigheid
    • Deursigtigheid
riglyne vir etiese optrede5
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3:
   • 5 Etiese pligte vir direkteurs
    • Intellektuele eerlikheid
    • Vermyding van belangekonflik
    • Die sorgdra vir alle maatskappysake
    • Bevoegdheid
    • Ywer en toewyding
riglyne vir etiese optrede6
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • King iii-Verslag
  • Beginsel 2.3:
   • 5 Etiese pligte vir direkteurs
    • Intellektuele eerlikheid
    • Vermyding van belangekonflik
    • Die sorgdra vir alle maatskappysake
    • Bevoegdheid
    • Ywer en toewyding
riglyne vir etiese optrede7
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • Motief, doel, middel en gevolge: Bl. 38
  • Moet in ag geneem word om etiese optrede te beoordeel.
riglyne vir etiese optrede8
RIGLYNE VIR ETIESE OPTREDE
 • Ander belangrike riglyne: Bl. 39
  • Lone en salarisse
  • Vertroue
  • Koop en verkoop