Download
karbon esasli maddeler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARBON ESASLI MADDELER PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARBON ESASLI MADDELER

KARBON ESASLI MADDELER

1004 Views Download Presentation
Download Presentation

KARBON ESASLI MADDELER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KARBON ESASLI MADDELER

 2. DÜNYA YAŞAMININ TEMEL ELEMENTİ "KARBON"

 3. Karbonun Kimlik Kartı • Sembolü: C • Atom Numarası: 6 • Sınıfı: Ametal • Rengi: Grafit siyahtır, elmas ise renksizdir. • Kristal Yapısı: Kübik • Grubu: 4A grubu • Periyot: 2. • Atom Kütlesi: 12.01 • Erime Sıcaklığı: 3500 °C • Kaynama Sıcaklığı: 4800 °C • Standart Hali: 298 °K katı • İzotopları: 10,12,13,14,15,60 • Yükseltgenme Dereceleri: -4,+2,+4 • Elektron Biçimlenmesi: 1s 2s 2p

 4. Karbon(C), periyodik tablonun 4A grubunda yer alan, ametal bir elementtir. Yerkabuğunun yaklaşık % 0,2'sini oluşturur. Buna karşılık, bileşik oluşturan diğer elementlerden daha fazla bileşik oluşturur. 

 5. Karbon, çeşitli allotropik biçimler gösteren bir katıdır. Karbonun 4 tane allotropu vardır. Bunlar,  -amorf, -grafit, -elmas ve - fullerendir.

 6. ELMAS GRAFİT

 7. AMORF FULLEREN

 8. KARBON  DOĞADA NASIL BULUNUR?

 9. Karbon, hava, toprak ve su arasında dolaşır: 1) Gaz halindeki karbon, Karbondioksit olarak atmosferde ve sularda erimiş haldedir.  2) Su içeriğinde bulunan karbon, suda yaşayan canlıların iç veya midye gibi kabuklu canlıların dış iskeletlerinde depo edilir. 

 10. 3) Karadaki karbon, kireçtaşları, dolamitler gibi kayalar ve kalkerli kabuklar, turba toprakları(kutuplarda ve yakın çevresindeki donmuş topraklar), petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlarda bulunur.  4) Canlı organizmaların kimyasal yapısının vazgeçilmez bir bileşeni olduğundan, canlılar, bir karbon deposu durumundadır.

 11. Karbon bileşiklerini inceleyen bilim dalına, Organik Kimya denir. Bir milyonun üstünde karbon bileşiği bilinmektedir.Bu sayı,öteki bütün elementlerin oluşturduğu bileşiklerin toplamından daha büyüktür.

 12. POLİMERLER Polimerler, küçük moleküllerin birbiriyle birleşerek oluşturdukları başlıca bileşeni karbon olan, dev yapılardır. Polimerleri aynı büyüklükteki halkaların birbirine geçirilmesiyle oluşan metrelerce uzunluğundaki zincirlere benzetilebilir. (Polietilen)

 13. Günlük yaşantıda kullanılan birçok eşya birer polimer ürünüdür. Örneğin, birçok evin penceresindeki plastik doğramalar, su ve kalorifer boruları, su şişeleri, deterjan ve sıvı yağ kapları yemek pişirmede kullandığımız teflon tava ve tencereler birer polimer ürünüdür.

 14. SU ŞİŞELERİ TEFLON TAVALAR PENCERELER

 15. POLİMERLER NASIL OLUŞUR? Küçük moleküllerin birleşerek büyük yapılı moleküller oluşturması polimerleşme olarak tanımlanır. Polimer kelimesindeki poli öneki, çok anlamında; -mer son eki ise aynı yapıları tekrarlanması anlamındadır. Bu yönüyle polimerleşme, aynı yapıların defalarca birleşmesi anlamına gelir.

 16. Moleküllerin polimerleşme tepkimesi verebilmesi için yapılarındaki çift bağ (=) ya da üçlü bağ (≡)içermesi gerekir. Öyleyse alkanların yapılarında yalnızca tek bağ bulunduğu için polimerleşme tepkimesi vermezler; alkenler çift alkinler üçlü bağ içerdiklerinden polimerleşme tepkimesi verirler.

 17. Polimerleşmede sürekli tekrarlanan birim moleküllere monomer, monomerlerin birbirleriyle bağlanmasıyla (en az 1000) oluşan büyük moleküllere ise polimer denir.

 18. KARBONUN KULLANIM ALANLARI

 19. Teflon nasıl oluşur? Teflon olarak bilinen polimer politetrafloroetilen (PTFE) dir. Diğer bir deyişle, florlanmış etilen polimeri olan bir politetrafloroetilendir.

 20. Teflonun yapısı da uzun karbon zincirlerinden oluşur ve karbon atomları tamamen flor atomlarıyla çevrelenmiştir. Karbon ve flor atomları arasındaki bağlar çok kuvvetlidir, flor atomları karbon zincirini bir kalkan gibi korur. Bu yapı ise teflona kimyasal maddelere ve ısıya dayanıklılık özelliği kazandırmıştır.

 21. Günümüzde teflon birçok alanda kullanılmaktadır. -Tencere -tava - otomobillerin sileceklerinde -halıları, mobilyaları -otomobil boyalarını koruyucu olarak kullanılmaktadır.

 22. Polietilen tereftalat(PET) Pet şişeleri hepimiz biliriz. Su şişeleri, sıvı yağ şişeleri başta olmak üzere sıvı meşrubat şişelerinin imalatında polietilen teraftalat (PET) kullanılmaktadır. Isıl işlemlerine bağlı olarak, şeffaf, opak ve beyaz olarak üretilmektedir.

 23. En önemli kullanım avantajı, tamamen geri dönüştürülebilir olmasıdır. Diğer plastiklerden farklı olarak, polimer zincirleri, sonraki kullanımlar içinde eski halini alır. PET şişeler üzerinde geri dönüştürülebildiğini gösteren semboller kullanılır.

 24. Polietilen tereftalatın polimer zincirinin yapısı şöyledir.

 25. Polivinil Klorür(PVC) Kimya sanayisinin en değerli, en önemli ürünlerinden biridir. PVC yapı sektöründe ucuz ve kolay monte edilebilir özelliktedir. Bu yüzden geleneksel yapı malzemeleri olan ahşap, beton ve kilin birçok alanda yerini almıştır.

 26. PVC’nin kullanım alanları arasında, kapı ve pencere profilleri, dış cephe kaplaması, boru ve tesisat malzemeleri, elektrik kabloları, döşeme malzemeleri sayılabilir.

 27. Doğal ve Sentetik Kauçuk Kauçuk aslında bir ağaç adıdır. Bu ağacın kendisinden ve özsuyundan elde edilen maddeler sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Kauçuğun en önemli özelliği yüksek bir esnekliğe sahip olmasıdır. Kauçuk pamukla karıştırılarak, kemer korse, lastik çorap(varis çorabı)yapımında kullanılır.

 28. Kauçuk esneklik özelliğinden dolayı hortum ve lastik yapımında, emici özelliğinden dolayı otomobil süspansiyonlarında, suya dayanıklı olduğu için dalgıç giysilerinde, yağmurluklarda, bebek emziklerinde kullanılmaktadır.

 29. Plastik Ve Naylon Farklı Mıdır?

 30. Günlük konuşmalarda hepimiz plastik ve naylonu eş anlamlı kabul edip birbirinin yerine kullandığımız olur. Oysaki naylon plastik türlerinden yalnızca birisidir. Her ikisinin de temel yapı taşı polimerdir. Polimerleri oluşturan monomerler değişebildiğinden istenilen sertlikte ve yumuşaklıkta, boya maddeleri ekleyerek istenilen renklerde polimer elde edilmektedir.

 31. KARBONUN ÖNEMİ Yerkabuğu'ndan, bitki örtüsüne ve denizlerden atmosfere kadar, her yerde Karbon yada bileşiklerini görmek mümkündür. Ayrıca arabamızın lastiklerinden bilgisayarımıza, kullandığımız doğalgazdan, selüloza, yediğimiz etten, hücrelerimizin içindeki DNA'ya kadar, herşeyin temelini teşkil eden bir elementir. 

 32. KARBON DÖNGÜSÜ VE KÜRESEL ISINMA Dünyadaki yaşamın devamını sağlayan Karbon döngüsüdür. Bu döngü, bir denge içerisinde 'devri-daim' eder. Dünyanın atmosferi'nedışardan giren ısının, Atmosfer'den dışarı kaçan ısıdan daha az olmasını sağlar. Yani bir Karbon bileşiği olan karbondioksit, Dünya´nın çevresinde , bir ısı kalkanı görevi yapar.

 33. Atmosfer'deki Karbondioksit oranı artarsa, bugün olduğu gibi küresel ısınma ortaya çıkar. Diğer yandan, Atmosfer'deki Karbondioksit oranı azalacak olursa, Dünya'nın sıcaklığı azalır ve kutuplardaki buzullar yayılmaya başlar ve buzul çağı ortaya çıkar.

 34. Bugün Karbondioksit oranı, o derece artmıştır ki; ısı dengesi bozulmuş ve tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Dengeyi bozacak şekilde sera etkisi artarak; ısı, Yer atmosferinde hapsedilmiştir. Arkasından da döngübozulmuş; buzulların erimesi ve daha başka faktörlerin devreye girmesiyle, "kontrolsüz birküresel ısınma" ortaya çıkmıştır.

 35. HAZIRLAYANLAR • FERAY ERKUŞ • KEZBAN EBRU ECE • SEDA TALAŞ • DÜRİYE TANRIVERDİ • ŞERİFE YER • SEVİL AKCAN • ÖZLEM AKAY • RAMAZAN DİNGİL