Download
severn ledov oce n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

257 Views Download Presentation
Download Presentation

SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. severní záře – „aurora borealis“ SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN nejmenšía nejstudenější na Zemi

  2. VZNIK SEVERNÍHO LEDOVÉHO OCEÁNU Před 20 milióny let byl Severní ledový oceán (anglicky ArcticOcean) vlastně veliké sladkovodní jezero, jehož vody na jihu vytékaly úzkým průlivem do tehdejšího Atlantiku. Nic nenasvědčovalo tomu, že z něj jednou bude arktické moře. Před 18,2 milióny let se ale něco stalo. Desková tektonika, která neustále pohybuje zemským povrchem, úžinu postupně rozšířila. Dnes je z ní úžina Fram (FramStrait) mezi dnešním východním Grónskem a západní části Svalbardu (Špicberků). Tak se otevřela cesta pro slané vody Atlantiku, které pozvolna, v průběhu stovek tisíců let, začaly proudit do Severního ledového oceánu. Ze sladkého jezera se postupně stalo moře.

  3. VÝZKUM • Martin Jakobsson ze Stockholm University a jeho spolupracovníci nedávno analyzovali cenné vzorky sedimentů, • které byly vyzdviženy v roce 2004 ze dna Severního ledového oceánu. • Zaměřili se především na 5,6 metru silnou vrstvu sedimentů uložených v zajímavé době mezi 18,2 a 17,5 milióny let. • Pod těmito sedimenty bylo šedé bahno a v něm tehdejší běžné sladkovodní fosilie, tedy idylický pozůstatek dna sladkovodního jezera.

  4. GEOGRAFIE • Severní ledový oceán je nejmenší světový oceán. • Má rovněž nejmenší průměrnou hloubku. • Rozkládá se kolem severního zemského pólu, • má rozlohu asi 14 mil. km², • průměrná hloubka je 1328 m. • Nejhlubší místo 5449 m (Polární hlubokomořská planina). • Hladinu Severního ledového oceánu pokrývá větší část roku silná vrstva ledu, takže se po většině jeho plochy mohou v této době plavit pouze těžké ledoborce (a někde ani ty ne) či lodě plující v jejich stopách. • Tento mořský led vzniká ze zamrzlé mořské vody. • Existují tři druhy polárního ledu: • polární - pokrývá větší část oceánu, jeho tloušťka je až 50 m, v létě taje a tloušťka se zmenšuje až na 2 m • tabulový - vzniká na okrajích oceánu, maximální tloušťka je 2 m. Led je polámaný a ledové kry na sebe narážejí, v období maximálního rozsahu pokrývá asi 12 mil. km² • rychlý led - tvoří se mezi tabulovým ledem a pobřežím • V současně době tloušťka i plocha polárního zalednění rychle klesá.

  5. Mezi nejznámější ostrovy které se nacházející v oceánu patří: • Grónsko, • Kanadské arktické souostroví, • Špicberky, • Nová země, • Severní země • Součástí Severního ledového oceánu je nespočet moří: • Baffinovo moře, Barensovo moře, Bílé moře, Pečorské moře, Beaufortovo moře, • Čukotské moře, Grónské moře, Karské moře, moře Laptěvů, Východosibiřské moře, • také zálivů a zátok: • Baffinův záliv, Hudsonův záliv, Jamesova zátoka • a průlivů: • Hudsonův průliv, Beringův průliv. Na dně oceánu se rozkládá obrovská pevninská deska a jeden příkop, kterým se táhne horské pásmo. Původně se mělo za to, že Arktida je kontinent, v roce 1958 ale americká atomová ponorka USS Nautilus podplula severní pól a zjistila, že žádný kontinent Arktida neexistuje a že je to pouze trvale zamrzlá hladina Severního ledového oceánu.

  6. Zajímavosti a hospodářství Uprostřed oceánu na arktické kře se nachází Severní pól. Poprvé ho docílil v roce 1909 americký polární badatel Robert Peary. Podvodní cestou ho poprvé dosáhla v roce 1958 americká ponorka Nautilus. Doprava je možná jen v létě s pomocí ledoborců. Oceánem prochází Severní mořská cesta. Nejdůležitější přístavy jsou Murmansk a Archangelsk. Hospodářství není významné. Dlouhodobá ledová pokrývka brání rybolovu, ten je možný pouze v oblasti Barentsova moře. V důsledku oteplování se led rozpouští a tak jsou velké zásoby nerostného bohatství (ropa, zemní plyn) v dnešní době přístupnější.

  7. PODNEBÍ A FAUNA • Celý Severní ledový oceán je v arktickém klimatickém pásu. • V zimě dosahují teploty -40°C, v létě nejvíce +10°C. • Ve studené vodě lze přežít maximálně 3 minuty. Na ostrovech v oceánu jsou postaveny meterologické a vědecké stanice. • Ve vodách oceánu je hojnost planktonu a ryb, tuleňů, velryb, na krách žijí masožraví savci - polární lišky, lední medvědi.

  8. Severní pól Severní pól na Zemi je místo, kde zemská osa protíná zemský povrch, a ze kterého se navíc Země při pohledu dolů jeví, jako by se otáčela proti směru hodinových ručiček. Severní pól se nachází přibližně uprostřed Severního ledového oceánu. Geografický severní pól je situován na 90° zemské šířky.

  9. Neuvedeno,naWWW: http://EUVEDENO, Neuvedeno. http://media1.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. media1.picsearch.com/is?bJkI1yYzv8GJq7iQcyGGu4I5a1KwtwJJjg-5UEMc4Fw NEUVEDEN, Neuveden. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?Nx9qGVYLTI0LKA97szqX5hFuNpLN6jS2xlxjpBN-Yvk NEUVEDENO, Neuvedeno. http://i3.cn.cz [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://i3.cn.cz/14/1206610778_Sev.pol_02.JPG NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?2uJNHuhU1VZO9h6VUfzmZ1PQLOKJysMC92R9zRWwbiI NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?Z5qUGLAVcew5GK6j-UTn0Nf04XNmC-trfWx3z-kcYGc NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?q4XQcBux7Dm7qAWsodjQU4Z-blBu80UjVQZqJEQEuEA NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?frum5yNdFjTywy0gB8Wh7y04I6UfsfFFezq-uVX-u_4 NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?oHbp-p5Ng66aLXwodqN7CYInd7YD8wNj4tpiwBD6CVk NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?Wi_svz6pC5nqYdD7yqv5tQ_fAZoBbeK7UqazBPBmEA0 NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?T1VjTXrAgckGosJfjNU-hnookTlJXH7ifUq7CUKbu2A NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?q3KOZlh3lFEzVZzSt950aVjZGbI4eTt-sYUY37kCgpg NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media4.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media4.picsearch.com/is?ImzFYAO_aiqfUzTHGBBbyfU-blXXKx2kqPn3px-EdMo NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?ZUplv7PeXgj4HjgNMrDxmpnVtSJVRW1A3fBvAcSR6AE NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media3.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media3.picsearch.com/is?6w3BD2i9UmEh0GRVHU0_t8D0u2If8OY_CKLA_LxEtdc NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?gSbeD_c7LjnvmE-V6Dp0UxwB_VqBSkzNBdXjh2VVmgY NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media5.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media5.picsearch.com/is?WHzbvGPFUXJG3IOihKllyAoszrBh4Yx77Fb4g1ewqUo NEUVEDENO, Neuvedeno. http://media2.picsearch.com [online]. [cit. 1.4.2013]. Dostupný na WWW: http://media2.picsearch.com/is?nsuGXBOv4kDApeNYTMkX_B-_Sp-LonkuMWYrRI3epO4