ispitivanje mosnih dizalica n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ispitivanje mosnih dizalica

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Ispitivanje mosnih dizalica - PowerPoint PPT Presentation


 • 298 Views
 • Uploaded on

UNIVERZITET U ZENICI MAŠINSKI FAKULET. Ispitivanje mosnih dizalica. OSNOVE I PRIMJERI. Zašto?. Ispitivanje se prvenstveno vrši kako bi se spriječio prijevremeni i nagli otkaz Sigurnost radnika i zaštita opreme Pravna odgovornost u slučaju povrede Smanjenje eventualnih troškova.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ispitivanje mosnih dizalica' - tricia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ispitivanje mosnih dizalica

UNIVERZITET U ZENICI

MAŠINSKI FAKULET

Ispitivanjemosnihdizalica

OSNOVE I PRIMJERI

za to
Zašto?
 • Ispitivanje se prvenstveno vrši kako bi se spriječio prijevremeni i nagli otkaz
 • Sigurnost radnika i zaštita opreme
 • Pravna odgovornost u slučaju povrede
 • Smanjenje eventualnih troškova
slide3

U BiH, polaznu tačku predstavlja PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA DIZALICE (SL br. 65/91), koji daje detaljne upute vezane za izradu,montažu i isptivanje dizalica, te je zakonski obavezno poštovanje svih članaka

 • Članak 125. Intervali pregleda i ispitivanja

Prije puštanja u rad dizalica, njezini dijelovi i oprema podliježu pregledima i ispitivanjima (prvi pregled i ispitivanje), a i pregledima i ispitivanjima u određenim vremenskim intervalima te izvanrednim pregledima i ispitivanjima

Pregledi i ispitivanja u određenim vremenskim intervalima jesu: dnevni, sedmični, mjesečni, godišnji i generalni/periodični

 • Dnevni i sedmični pregledi-rutinska provjera

Obraća se pažnja na dijelove koji su bitni za rad i sigurnost same dizalice i radnika, kao što je pregled vozne staze (da li je slobodna), električne, hidraulične i pneumatske instalacije, ispravnost kočnica,...

 • Prvi/periodični pregled i ispitivanje (Članak 135.)

Sastoje se iz detaljnog pregleda svih uređaja, opreme i dijelova, nosive konstrukcije i dizalične staze, ispitivanja svih električnih i sigurnosnih uređaja, ispitivanja svih mehanizama dizalice pri radu bez i sa opterećenjem (statičko i dinamičko ispitivanje), provjere stabilnosti, mjerenja naprezanja, brzine i ugiba konstrukcije,...

postupak ispitivanja sastavni elementi
Postupak ispitivanja-sastavni elementi
 • Različita ispitivanja ovisno o tome koji dio se ispituje

Vizualno ispitivanje

Ultrazvučno ispitivanje

Mjerni senzori:

-Davači sile

-Davači ubrzanja

-Davači pomjeranja

-Mjerne trake…

pripreme dobra priprema brzo i kvalitetno ispitivanje
Pripreme-dobra priprema=brzo i kvalitetno ispitivanje
 • MJERE SIGURNOSTI:

- zaštitna oprema

- svi radnici moraju biti obaviješteni o provođenju ispitivanja

- ukoliko se u hali nalazi više dizalica koje rade u vrijeme ispitivanja, mora se osigurati dovoljan prostor za ispitivanje i osigurati da neće doći do sudara

- osim ukoliko nije nužno, trebaju se isključiti svi dovodi električne energije; u suprotnom se mora obavijestiti osoblje da je napajanje uključeno

- dizalica bi se trebala izdvojiti na dobro osvijetljeno, prozračno i prostrano mjesto , ukoliko je to moguće

-u teškim uslovima rada (visoke temperature, zagrijana konstrukcija, teško za disati,..) preporučuje se rad uvečer ili rano ujutro, kada su temperature manje, ili kada je vrijeme lošije, tj hladnije.

i enje povr ina
Čišćenje površina
 • Površine onečišćene usljed uslova rada zahtijevaju posebnu pripremu i čišćenje
 • Jako zaprljane površine mogu biti indikator dugogodišnjeg zanemarivanja, odnosno rijetkih pregleda
 • Mehaničko čišćenje-pjeskarenje
 • S obzirom da je najčešćenemogućeočistitičitavukonstrukciju, postajejošvažnije da inženjerzna GDJE da tražioštećenja, pa s time ikojupovršinu da pripremi
ta jedna dizalica mora da posjeduje
Šta jedna dizalica mora da posjeduje?
 • Fabrička tablica mora biti vidljiva-naznačen fabrički broj dizalice, podaci o nazivu proizvođača, nazivnoj nosivosti dizalice i godini izrade
 • Mehanička zaštita svih pogonskih uređaja, obrtnih ili pokretnih dijelova dizalice-svi ispravni i funkcionalni
 • Zvučna signalizacija za upozorenja pri radu
 • Pogonskimehanizamzadizanjeteretamoraimatisigurnosnukočnicu
 • Na krajevima šinske staze moraju biti odbojnici
 • Sigurnosni uređaji za automatsko zaustavljanje pogona isključenjem napajanja-mehanizmizadizanjeispuštanjetereta, zakretanjekompletnemosnedizalice, kaoizakretanjevoznogvitla
procedura ispitivanja
Proceduraispitivanja
 • Uvid u projektnudokumentaciju
 • Vizuelnipregled
 • probno dizanje tereta u krajnji gornji položaj
 • mjerni senzori deformacije na kuku
 • senzoriugibanasredinirasponadizalice
 • Statičkoispitivanje

-vršise saispitnimteretomkojiodgovarasituaciji1,25Q

-teret se drži na visini od 10cm od tla u trajanju od 10 minuta

-mjeri se vrijednostsileopterećenjaiugibaglavnognosača

dizalice

-rasterećenje sistema-provjera sistema za kočenje

slide9

Dinamičkoispitivanje

-podizanjetereta1,1Q

-pomjeranjeprimaksimalnoj

brzinidizalice

-zaustavljanjetereta

-mirovanje

-ponovnopovratnokretanje

dizaliceispuštanjetereta

gdje gledati vozno vitlo
Gdje gledati?Vozno vitlo

-zavari

-ishabane, istrošenepovršineierozijapovršina u kontaktusakablovima

-ukrute

-vijčane veze

-krivljenje metala

vozna staza
Vozna staza
 • Usljedprelaskatočkovaprekošine, dolazi do blagogugibadirektnoispodtočkova, saobestranevoznogvitla. Na dijelovimašineprekokojetrenutno ne prelazetočkovijavlja se silareakcijekojakrivišinu u suprotnomsmjeru, tjgura je prema gore. Zbogzamoramaterijalaiprevelikihsilamožedoći do pucanjazakovanihizavarenihspojeva.
slide13

Provjeravaju se zakovanispojevi, vijčaneveze, kaoisvizavarenispojevi

 • Zamor materijala i prevelike sile mogu uzrokovati pucanje zakovanih i zavarenih spojeva
 • Erozija materijala, naročito u uslovima velike vlažnosti, zbog puzanja slojeva materijala u kontaktu
 • Dolazi do pucanja zakovica i ukruta na spoju dva nosača zbog ugiba
vij ane veze
Vijčane veze
 • Posebna pažnja zbog velike zastupljenosti
 • Moraju biti pravilno pritegnuti i neoštećeni
 • Ukoliko je vijak odvrnut, mora se provjeriti da li je oštećen, jer se većina high-strenght vijaka može dotegnuti ograničen broj puta ili čak ni jednom, pa ga je potrebno zamijeniti
 • Vizuelni pregled-dotezanje-skidanje vijka-provjera izduženosti,oštećenja navoja, pukotine, istrošenost materijala...
ta uzoruke o te enja
Šta uzoruke oštećenja?
 • Pritisak, zatezanje, savijanje
 • Smicanje
 • Ugib i nagib
 • Izvijanje
 • Zavari
 • „Dodaci“
pritisak zatezanje savijanje
Pritisak, zatezanje, savijanje
 • Mosna dizalica-sistem od glavnih i poprečnih nosača koji su u osnovi zapravo proste grede
 • Gornji dio grede-ZONA PRITISKA-nema propagacije pukotina
 • Donji dio grede –ZONA ZATEZANJA-izražena propagacija pukotina
 • Brzina propagacije većinom nije velika, ali zavisi od opterećenja i broja radnih ciklusa
smicanje
Smicanje
 • Tendencija slojeva materijala da „kližu“ jedan preko drugog
 • Zone smicanja najveće su na krajevima greda, zbog čega je lom usljed smicanja najčešće neočekivan i katastrofalan
 • Do loma može doći kod vijčanih veza i zavara, gdje se smicanje javlja u kombinaciji sa zatezanjem/pritiskom
slide18
Ugib
 • Veliki ugib se ne javlja nužno kod slabih materijala
 • Ugib je posljedica izduženja i/ili sabijanja materijala
 • Greda zauzima karakterističan „zdjeloliki“ oblik, jer se dužina gornjih vlakana smanjuje, a donjih povećava, što je naravno posljedica zatezanja/pritiska vlakana
 • Lokalna deformacija usljed opterećenja je zapravo premala da bi se mogla vidjeti golim okom, ali je kumulativni efekat vidljiv kao ugib konstrukcije
zavari
Zavari
 • Zavarivanje stvara unutrašnje naprezanje-dvoosno ili troosno
 • Zavar i okolni materijal se pri hlađenju skupljaju što uzrokuje dodatna naprezanja
 • Jako je bitno gdje se zavar nalazi
 • Posebno opasni zavari u uglovima
diskontinuitet
Diskontinuitet
 • Koncentracija napona
 • Dodaci u vidu pločica, ukruta, zakovica, spajanje dva ili više limova/nosača...
 • Na takvim mjestima se najčešće upotrebljava tačkasto zavarivanje, gdje zbog brzog hlađenja materijal postaje tvrd, krt i sklon pucanju
1 stati ko ispitivanje dizalice
1.Statičko ispitivanje dizalice
 • Ispitno opterećenje 1,25Q
 • Tri senzora-davač ubrzanja, davač pomjeranja i davač sile
 • Davač ubrzanja je postavljen na voznom vitlu
slide23

Davač pomjeranja je postavljen na posebnom postolju, koje je podešeno tako da se nalazi na sredini raspona, gdje se i očekuje najveći ugib konstrukcije

Davač sile je ovješen na voznom vitlu

rezultati 1
Rezultati 1
 • Teret se podiže na 10 cm od tla i drži u tom položaju 10 minuta
 • Provjerava se težina tereta putem senzora sile
 • Izmjerena težina je 780gr, što odgovara teretu nazivne težine od 624gr
rezultati 2
Rezultati 2
 • Upotrebom istog tereta mjerimo ubrzanje i pomjeranje u cilju PRIGUŠENJA.
 • Sistem se optereti jednakim teretom (1,25Q) koje se zatim uklanja, te se vrši očitavanje senzora pomjeranja i ubrzanja
2 dinami ko ispitivanje
2.Dinamičko ispitivanje
 • Konstrukcija se optereti sa ispitnim opterećenjem koje odgovara 1,1Q nazivne vrijednosti
 • 660gr
slide29

Pri dinamičkom ispitivanju se vršilo podizanje tereta, pomjeranje dizalice i voznog vitla, kao i njihovo vraćanje u prvobitni položaj, te spuštanje tereta, odnosno rasterećenje sistema