ispitivanje proizvoda n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ispitivanje proizvoda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ispitivanje proizvoda

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ispitivanje proizvoda - PowerPoint PPT Presentation


 • 221 Views
 • Uploaded on

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala Autor:Danijel Zec. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala. Ispitivanje metala za razvoj tehnike Automobila Željeznica Brodova Turbina Ležajeva Zupčanika. Ispitivanje mehaničkih osobina materijala.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ispitivanje proizvoda' - arden-foley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ispitivanje proizvoda

Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Autor:Danijel Zec

ispitivanje mehani kih osobina materijala
Ispitivanje mehaničkih osobina materijala
 • Ispitivanje metala za razvoj tehnike
 • Automobila
 • Željeznica
 • Brodova
 • Turbina
 • Ležajeva
 • Zupčanika...
ispitivanje mehani kih osobina materijala1
Ispitivanje mehaničkih osobina materijala
 • Ispitivanje materijala podrazumijeva utvrđivnje načina upotrebe i odgovornosti,ali i u cilju poboljšanja osobina
 • Ispitivanje materijala je područje nauke o materijalima,koje je usko povezano s drugim naukama u inžinjerstvu
ispitivanje mehani kih osobina materijala2
Ispitivanje mehaničkih osobina materijala

Temeljni zadatci ispitivanja materijala su:

 • Određivnje pogodnih veličina
 • Kontinuirana i široka automatizirana kontrola
 • Periodična kontrola stanja materijala
 • Istraživanje slučajeva raznih oštećenja
mehani ke osobine materijala
Mehaničke osobine materijala

Najvažnija mehanička svojstva su:

 • Čvrstoća
 • Tvrdoća
 • Žilavost
 • Zamor
 • Puzanje
mehani ke osobine materijala1
Mehaničke osobine materijala

Podjela mehaničkih svojstava i uvjeta ispitivanja:

 • Prema načinu djelovanja opterećenja
 • Prema brzini djelovanja opterećenja
 • Prema temperaturi ispitivanja
 • Prema trajanju djelovanja opterećenja
ispitivanje na zatezanje
Ispitivanje na zatezanje
 • Ubraja se u najvažnija mehanička ispitivanja materijala
 • Napon tečenja
 • Zatezna čvrstoća
 • Modul elastičnosti
 • Izduženje
 • Suženje
ispitivanje na zatezanje1
Ispitivanje na zatezanje
 • Daje najbolji opis materijala pod opterećenjem
 • Dobijeni podatci najviše se koriste za proračun i dimenzionisanje
 • Dobijeni podatci omogućavaju kontrolu tehnoloških procesa
 • Iz svojstva otpornosti materijala mogu se približno odrediti i druga važna svojstva za praksu
 • Jednostavno se izvodi i lako se izračunavaju temeljna svojstva
ispitivanje na zatezanje2
Ispitivanje na zatezanje
 • Ispitivanje se vrši na posebnim uređajima “KIDALICAMA”
ispitivanje na zatezanje4
Ispitivanje na zatezanje
 • Iz materijala isjecaju se uzorci za ispitivanja od kojih se obrađuju epruvete
 • Uzorak je komad metala odabran za ispitivanja
 • Epruveta je tijelo standardizovanog oblika i mjera
ispitivanje na zatezanje5
Ispitivanje na zatezanje
 • Normalne epruvete su kružnog poprečnog presjeka
 • Dužina: Lo=10do ili Lo=5do
ispitivanje na zatezanje6
Ispitivanje na zatezanje
 • Kod ispitivanja zavrtnjeva se iz određene serije izrađenih zavrtnjeva uzima nekoliko njih za ispitivanje
 • Kidalica je izrađena sa posebnim čeljustima
ispitivanje na zatezanje7
Ispitivanje na zatezanje
 • Ispitivanje zatezanjem može se pratiti na dijagramu kidanja(Hukov dijagram)
 • Na ordinati registruje se sila F[N]
 • Na apcisi se registruje trenutno izduženje
ispitivanje udarne ilavosti
Ispitivanje udarne žilavosti
 • Izvodi se na Charpyjevom(Šarpijevom)klatnu
 • Određuje se sposobnost materijala da apsorbuje izvjesnu količinu energije prije nego dođe do loma
 • Ispituje se jednim udarcem,brzina obično 5 do 5,5m/s
ispitivanje udarne ilavosti1
Ispitivanje udarne žilavosti
 • Epruveta se postavlja centrično na oslonac s razmakom od 40 mm
 • Klatno slobodno pada
 • Rezultat mjerenja gleda se razlika između početne potencijalne energije koju posjeduje klatno i krajnje energije
 • Što se veći dio energije potroši na lom materijal je žilaviji
ispitivanje udarne ilavosti2
Ispitivanje udarne žilavosti

Epruvete se izrađuju sa :

 • V zarezom
 • U zarezom
ispitivanje tvrdo e
Ispitivanje tvrdoće
 • Najraširenija metoda ispitivanja materijala
 • Određivanje tvrdoće na malom uzorku praktično bez razaranja materijala
 • Tvrdoća je otpornost materijala prema prodiranju drugog,znatno tvrđeg tijela

Ispitivanje tvrdoće se dijeli u tri grupe:

 • Elastični odskok(rijetko se koristi)
 • Otpornost prema rezanju ili abraziji
 • Otpornost prema prodiranju
ispitivanje tvrdo e po brinelu
Ispitivanje tvrdoće po Brinelu
 • Šveđanin J.A.Brinel obajvio je 1900.g.postupak prema kojem se tvrdoća definiše odnosom određene sile
 • U ispitivani materijal utiskuje se čelična kuglica

HB= =

F-sila utiskivanja [N]

D-prečnik kuglice [mm]

d-prečnik otiska [mm]

h-dubina otiska [mm]

ispitivanje tvrdo e po brinelu1
Ispitivanje tvrdoće po Brinelu
 • Veličina otiska zavisi od primjene sile utiskivanja,teži se da prečnik otiska mora ležati u granicama 0,25D<d<0,5D
 • Nedostatak ove metode:HB<450 sa primjenom čelične kuglice i HB<650 sa primjenom kuglice od tvrdog metala
ispitivanje tvrdo e po vikersu
Ispitivanje tvrdoće po Vikersu
 • Kao utiskivač koristi se dijamantna piramida kako bi otisci bili geometrijski slični,bez obzira naveličinu primjenjenog opterećenja
 • HV=
 • F-sila utiskivanja [N]
 • d-dijagonala otiska [mm]
ispitivanje tvrdo e po vikersu1
Ispitivanje tvrdoće po Vikersu
 • Ispitivanje makro tvrdoće (50 do 1000 N)
 • Ispitivanje tvrdoće sa malim opterećenjem (2 do 50 N)
 • Ispitivanje mikro tvrdoće (0,01 do2 N)
 • Tačnost metode 2%
ispitivanje tvrdo e po rokvelu
Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu
 • Tvrdoća se određuje na osnovu trajanja dubine otiska koji načini utiskivač u obliku konusa ili kuglice
 • Izraz za tvrdoću:

ε=

Za kuglicu: Za konus:

HRB=130- HRC=100-

ispitivanje tnrdo e po rokvelu
Ispitivanje tnrdoće po Rokvelu
 • Ispitivanje se sastoji iz tri faze