Stredovek- GOTIKA
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 332 Views
 • Uploaded on

Stredovek- GOTIKA Mgr. Ľudmila Mičudová. Gotika-brainstorming. GOTIKA. Pád Ríma. Objavenie Ameriky. GOTICKÉ UMENIE – GOTIKA (12 - 15. stor.). UMENIE RANÉHO KRESŤANSTVA (4 - 10. sor . nl .). BYZANSKÉ UMENIE (9 - 12. stor.). ROMÁNSKE UMENIE (11 - 13. stor.). GOTICKÝ ŠTÝL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - trevor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stredovek gotika mgr udmila mi udov

Stredovek- GOTIKA

Mgr. Ľudmila MičudováStredovek gotika mgr udmila mi udov

Pád Ríma

Objavenie Ameriky

GOTICKÉ UMENIE – GOTIKA

(12 - 15. stor.)

UMENIE RANÉHO KRESŤANSTVA

(4 - 10. sor. nl.)

BYZANSKÉ UMENIE

(9 - 12. stor.)

ROMÁNSKE UMENIE

(11 - 13. stor.)


Gotick t l
GOTICKÝ ŠTÝL

 • umelecký sloh v 12.-15.stor.

 • označený ako „barbarský sloh“ v 16.stor.

 • názov odvodený od barbarského germánskeho kmeňa Gótov

 • vyvíja sa v 3 etapách:

 • GOTIKA

RANNÁ

12.–13. st.

VRCHOLNÁ

13.—14. st.

NESKORÁ

koniec 15.st.


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

 • GOTIKA sa prejavuje v rôznych oblastiach

ARCHITEKTÚRA

SOCHÁRSTVO

MALIARSTVO

KNIHY

HUDBA

MÓDA


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

vzniká technickým vývojom

a zdokonaľovaním stavebných postupov

staršej románskej architektúry

Dóm sv. Martina- Bratislava

Spišský hrad

Dóm sv. Alžbety- Košice


Gotick architekt ra
GOTICKÁ ARCHITEKTÚRA

ZNAKY:

2

1

1. Rebrová klenba

4

2. Lomený oblúk (okná, dvere - portál)

3. Oporný systém – stĺpy, piliere, oblúky

4. Štíhle vysoké okná

6

5. Vitráž – okno vyplnené farebným sklom

5

3

6. Arkády (oblúky medzi piliermi, stĺpmi)

3

7. Ružica = rozeta nad portálom, alebo súčasť okien

7


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

CIRKEVNÉ – cirkev

SVETSKÉ – mestá a mešťania

mestské domy

mestské brány

pevnosti

paláce a hrady

mosty a fontány

nemocnice (špitál)

katedrály

farské kostoly

kláštory


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

Mapa Európy- obdobie gotiky

Cassovia

(Košice)

St. Denis


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

GOTIKA NA SLOVENSKU

Po vpáde mongolských kmeňov (tatárov) sa zistilo, že nedobytné sú len kamenné hrady, ich stavba sa začala v novom gotickom štýle.

Vyľudnenie obyvateľstva sa riešilo pozvaním cudzincov, ktorí k nám priniesli gotické umenie.

Najpočetnejšia skupina „hostí“ pochádzala z krajiny „staviteľov najvyšších gotických katedrál“, boli to:

NemciStredovek gotika mgr udmila mi udov

RYTIERI V UHORSKU

Krajinu a hrady bránili rytieri. Tí uhorskí sa nazývali Jobagióni (asi z lat. homagio = vazal zviazaný s pánom sľubom vernosti)

 • kráľovský jobagión (len do začiatku 13. storočia)

 • hradný jobagión (hradný rytier)

 • Z jobagiónov sa 13. storočí vyvinula šľachta, ktorej panovník udeľoval pôdu a dedičné majetky (tzv. filiijobagionum).


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

RYTIERSKE RÁDY

Rytierske rády - (lat. Ordinesmilitares) - formovali sa počas križiackych výprav za účelom obrany hradov, stráženia ciest, ošetrovania ranených a chorých a duchovnou správou v miestach pôsobenia. Spájala sa v nich vojenská aj duchovná zložka. Stali sa najlepšie organizovanými a najúčinnejšími zložkami vojsk.

 • NAJDÔLEŽITEJŠÍMI RYTIERSKYMI RÁDMI BOLI:

 • Johaniti, dnes nazývaní Maltézski rytieri

 • Nemeckí rytieri - OrdoEquitumTeutonicorum

 • Templári - MilitesTempli


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

GOTICKÉ SOCHÁRSTVO

 • Je viazané na architektúru (sochy nestáli voľne v priestore, ale akoby boli prilepené k stavbe)

 • Sochárska výzdoba fasády - chrliče (groteskné strešné postavy netvorov, obludyktoré mali odohnať zlých duchov), zdobené vežičky- fiály, trojlístky malých okien a iné.

 • Sochy panovníkov, svätých a ozdobné ornamenty, mytologické výjavy. Prevládajú náboženské motívy (Madona s Ježiškom, Kristus na kríži, Pieta - smútiaca matka s Kristovým telom)

  • Sochy sú z kameňa alebo z lipového dreva

_____________

Socha Madony z hlavného oltára chrámu sv. Jakuba v Levoči.


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

GOTICKÉ MALIARRSTVO

Nástennámaľba

Maľba na sklo (vitráž)

 • Tabuľovámaľba na oltároch


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

KNIŽNÁ MAĽBA

 • Papyrus, ktorý neodolával vlhku, vytlačil pergamen z teľacej, ovčej či kozľacej kože. Na jeden väčší pergamenový rukopis padlo aj niekoľko sto zvierat.Iluminácia sa najskôr nakreslila ceruzou, potom sa vymaľovali farebné plochy štetcom a okontúrovali sa všetky okraje tušom. Niekedy sa do kresieb vkladali tiež zlaté plôšky.

 • Venovali sa jej najmä kňazi v kláštoroch (v skriptóriu pisárskej dielni)


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

Medzi uhorské kroniky významné pre Slovensko patria:

Anonymova kronika - okolo 1200

Kronika Šimona z Kézy - koniec 13. stor.

Uhorsko-poľská kronika

Dubnická kronika - 14. st.

Bratislavská kronika - 14. st.

Viedenská maľovaná kronika - 14. st.

Knauzova kronika - 2. pol. 15. stor.

Spišskosobotská kronika - 2. pol. 15. stor.

 • Plienenie mongolských kmeňov vyobrazené v kronike Jána Thurza

 • Azda najkrajšia z uhorských stredovekých kroník, je známa svojimi ilustráciami (147 miniatúr), preto sa volá Obrázková kronika 1488.


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

GOTICKÁ HUDBA

 • Až do konca 13. st. bol iba jednohlasný spev.

 • Objavuje sa aj jednohlasný necirkevný spev.

 • Až v 14. st. sa začína spievať dvojhlasne alebo viachlasne = nové umenie (arsnova)


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

GOTICKÁ MÓDA

Česká gotická móda- video


Dokon i vety
Dokonči vety

400 rokov

sv. Martina, sv Alžbety

 • Ako dlho trvala gotika .....

 • Aké sl. gotické katedrály poznáš .......

 • Gotické okno charakterizuje ....

 • Gotické ozdobné vežičky sa volajú ......

 • Okenná ružicamá pomenovanie podľa ruže.....

 • Farebná sklenená výplň okien sa volá .......

 • Prvá fr. gotická katedrála bola ......

 • K rozvoju gotiky v uhorsku prispeli stavitelia z ......

 • Uhorský rytier sa volal ....

lomený oblúk s kružbou

fiály

rozeta

vitráž

St. Denis

Nemecka

Jobagión


Stredovek gotika mgr udmila mi udov

ZDROJE

 • http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=67

 • http://www.weloveshopping.com/shop/4friendshop/1130661.jpg

 • http://www.materialy.borec.cz/panska/gotika.html

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura

 • http://gotikarchitektura.wz.cz/stranka4.html

 • http://www.deviantart.com/art/Cathedral-window-261295017

 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Europevierge13e22.GIF

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad

 • http://slovensko.ic.cz/images/mapy/mapa_svk.jpg

 • https://www.jt-banka.sk/svet-ocami-banky/1038311-ako-zili-bohati-u-nas-stredovek.html

 • http://www.oocities.org/thetropics/lagoon/1814/klastor.html

 • https://www.jt-banka.sk/res/9f/e4/17f/4/sk/stredovek_11_2-original.jpg

 • http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0016/162403/hdr-gothic2-415.jpg

 • https://chanele6019.wordpress.com/tag/stredoveke-rukopisy/

 • http://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/stredoveka-pisomna-kultura-a-umenie-iluminacie1/

 • http://www.postoveznamky.sk/images/nahlady/ZN_485_v_obrazok_390.jpg

 • http://www.postoveznamky.sk/images/nahlady/ZN_486_v_obrazok_397.jpg

 • http://faculty.cua.edu/pennington/Religion402/Architecture/GothicArchitectureMap.htm

 • http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130226062553/ragnarok8812/images/f/f9/RO_AbysmalKnight.gif

 • http://www.umelecka-drevorezba.sk/galeria-historickych-diel/madon.jpg

 • ww.youtube.com/watch?v=6ZFtGGoLn94