slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Słobódce ID grupy: 96/57\_P\_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Chcesz realizować marzenia = planuj! Semestr/rok szkolny: 2009/2010 semestr I. Wzajemne poznanie się.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)' - trella


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne do uzupe nienia
Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół w Słobódce
 • ID grupy:
 • 96/57_P_G1
 • Kompetencja:
 • Przedsiębiorczość
 • Temat projektowy:
 • Chcesz realizować marzenia = planuj!
 • Semestr/rok szkolny:
 • 2009/2010 semestr I
wzajemne poznanie si
Wzajemne poznanie się
 • Na zajęciach Pani wprowadziła nas w tematykę projektu.
 • Następnie z wielkim skupieniem obejrzeliśmy prezentację multimedialną.
 • Jesteśmy zadowoleni, że dostaliśmy się do tego projektu. Dzięki projektowi rozwinęliśmy swoje kompetencje, wiedzę i umiejętności oraz zainteresowania.
 • Korzystaliśmy z platformy „Rozwój przez kompetencje”
cele projektu
Cele projektu

Wiedza

Zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat:

zasad i roli planowania w życiu młodego człowieka

racjonalnego gospodarowania własnym czasem

kryteriów wyboru zawodu i planowania dalszej nauki

zachowań i postaw asertywnych w aspekcie funkcjonowania grupy

sposób radzenia sobie ze stresem

cele projektu cd
Cele projektu cd.

Umiejętności

Zdobycie, doskonalenie i rozwijanie umiejętności:

-samodzielnego wykonywania zadań, samokontroli

i samooceny

-efektywnego planowania i zarządzania własnym czasem

-wyszukiwania z różnych źródeł, selekcjonowanie

i analizowania informacji z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

-komunikowania się, współpracy w zespole, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem

cele projektu cd1
Cele projektu cd.

Postawy

Kształtowanie i utrwalanie postawy:

-motywującej do zdobywania wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne i samodzielne funkcjonowanie we współczesnym świecie

-odpowiedzialność za własną edukację i przyszłość zawodową

-warunkującej efektywne komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów oraz asertywne zachowania i radzenie sobie ze stresem

-racjonalnego wykorzystywania komputera i Internetu do zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań

-komunikowanie się za pomocą komputera technologii informacyjno-komunikacyjnych

zaplanowanie realizacji zada
Zaplanowanie realizacji zadań

Na tych zajęciach ustaliliśmy ich cele

Podzieliliśmy zadania między siebie

Omówiliśmy harmonogram projektu

Opracowaliśmy zasady współpracy w grupie

Zawarliśmy kontrakt

Poznaliśmy stronę projektową „ Rozwój przez kompetencje”

zapoznanie uczni w z tematem projektowym
Zapoznanie uczniów z tematem projektowym

Na początku zajęć określiliśmy role w zespole.

Następnie podzieliliśmy się na grupy robocze

Uzupełniliśmy bazę danych o uczestnikach projektu.

Poznaliśmy zasady działania strony „ Rozwój przez kompetencje”

praca i przedsi biorczo
Praca i przedsiębiorczość

Pracowaliśmy nad tematem „Chcesz realizować marzenia- planuj!”

Poznaliśmy zawody związane z przedsiębiorstwem

Sami szukaliśmy informacji o ciekawych przedsiębiorstwach

W dalszym ciągu uzupełnialiśmy własną bazę danych

przedsi biorczo
Przedsiębiorczość

Podjęliśmy dyskusję na temat przedsiębiorców w naszej okolicy

Wyszukaliśmy znaczenie słowa PRZEDSIĘBIORSTWO

Metodą „burzy mózgów” znaleźliśmy cechy osoby przedsiębiorczej

Analizowaliśmy kto z przedsiębiorców lub ludzi sukcesu mógłby nam udzielić wywiadu

zainwestuj w siebie
Zainwestuj w siebie

Na zajęciach rozważaliśmy jak najlepiej zainwestować w siebie

Na podstawie informacji z różnych źródeł opracowaliśmy najlepsze sposoby inwestowania w siebie w formie tabeli.

Następnie wyjaśniliśmy pojęcia inwestycja i inwestowanie w aspekcie przyszłości gimnazjalisty

Planowaliśmy jak efektywnie spędzić czas wolny

Na koniec wykonaliśmy krzyżówkę

inwestowanie w siebie
Inwestowanie w siebie

Informacje, które powinniśmy zdobyć:

- informacje o szkołach

- informacje o zawodach

- informacje o trendach na rynku pracy

osobiste portfolio kariery
Osobiste portfolio kariery

Ścieżka kariery to sposób planowania rozwoju zawodowego

Planowanie działań i określenie swego potencjału:

zainteresowania i wartości

zdolności i stan zdrowia

wiedza i umiejętności

planowanie wywiadu z cz owiekiem sukcesu
Planowanie wywiadu z człowiekiem sukcesu

Całą grupą zaplanowaliśmy wywiad z człowiekiem sukcesu

Opracowaliśmy program spotkania

Następnie zaplanowaliśmy i opracowaliśmy listę pytań

Korzystaliśmy z zasobów Internetu

Niektóre informacje przydały nam się podczas wywiadu

vademecum gimnazjalisty
Vademecum Gimnazjalisty

Wypełniliśmy ankietę ewaluacyjną na platformie „Rozwój przez kompetencje”

Pracowaliśmy nad wykonaniem „ Vademecum Gimnazjalisty”

Podzieliliśmy się na grupy, aby każdy miał wkład w Vademecum

Rozmawialiśmy na temat zawodów, które nas interesują

zawody przedsi biorc w kt re nas interesuj
Zawody przedsiębiorców które nas interesują

Oto niektóre z nich:

Aktuariusz

Aktuariusz to profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych.

zawody cd
Zawody, cd.

Brocker

Przykładowo brocker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe swojego klienta, działając na mocy pełnomocnictwa i doprowadzając do zawarcia umowy ubezpieczenia między ubezpieczającym się (czyli klientem) a zakładem ubezpieczeń.

Dealer bankowy

Dealer pracuje w banku, firmie ubezpieczeniowej albo w dużym przedsiębiorstwie, które chce pomnożyć swoje zyski. Dealer bankowy zajmuje się inwestowaniem pieniędzy na wszelkie możliwe sposoby.

zawody cd1
Zawody, cd.

Legislator

Jest urzędnikiem, członkiem korpusu służby cywilnej, posiadający wyższe wykształcenie prawnicze, który ukończył aplikację legislacyjną. Powinien mieć dużą znajomość literatury prawniczej, zwłaszcza w zakresie zasad prawodawstwa i techniki legislacyjnej.

Logistyk

Doświadczony w liczeniu; to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem, procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów. Zazwyczaj specjaliści od logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów.

zawody cd2
Zawody, cd.

Sales manager

Przedstawiciel wiodących koncernów światowych, dostawca urządzeń i nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biur, rozwiązań interaktywnych dla edukacji oraz systemów „after printing” dla poligrafii.

wywiad z cz owiekiem sukcesu
Wywiad z człowiekiem sukcesu

Spotkaliśmy się z człowiekiem sukcesu

Zadaliśmy dużo interesujących pytań

Po wywiadzie spisaliśmy odpowiedzi Pana Wójta

Wywiad został wydany w szkolnej gazetce „Na końcu języka”,

Wywiad był dla nas wielką inspiracją, wiele informacji wykorzystamy w przyszłości

planowanie wywiadu z doradc zawodowym
Planowanie wywiadu z doradcą zawodowym

Przygotowaliśmy i opracowaliśmy pytania

Gromadziliśmy i wyszukiwaliśmy informacje dotyczące planowania przyszłości

W Internecie dowiedzieliśmy się jakie szkoły i zawody są najlepsze

planowanie vademecum gimnazjalisty
Planowanie Vademecum Gimnazjalisty

Na początku ustaliliśmy formę Vademecum

Wyszukiwaliśmy i selekcjonowaliśmy informacje

Następnie analizowaliśmy i przetwarzaliśmy informacje pod kątem przydatności do Vademecum

Niektóre informacje musieliśmy wyszukiwać w Internecie

Na koniec zrobiliśmy prezentację multimedialną „Zawody z pasją”

wywiad z doradc
Wywiad z doradcą

Wywiad „Kryteria wyboru zawodu” dotyczył:

- osobowości

- charakteru

- predyspozycji

- roli zainteresowań w planowaniu dalszej edukacji prowadzącej do zdobycia zawodu

spotkanie ze specjalistami
Spotkanie ze specjalistami

Na zajęcia przyjechały do nas Panie psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Z Panią psycholog mieliśmy zajęcia nt. „ Zachowania asertywne – sztuka odmawiania”.

Z Panią pedagog zajęcia były: „Stres – uczymy się radzić sobie w sytuacjach trudnych”.

Pan Jacek Marcinkiewicz z Uniwersytetu w Białymstoku wyjaśnił nam znaczenie słowa rynek, wyjaśnił nam, na czym polega licytacja.

Pan Adam Wyszkowski (również z Uniwersytetu) wytłumaczył nam kim jest przedsiębiorca, co to jest przedsiębiorczość.

nasze marzenia nasze zawody
Nasze marzenia, nasze zawody

Wyszukiwaliśmy z różnych źródeł informacji na temat naszych wymarzonych zawodów

Oto niektóre z nich:

-Mechanik samochodowy

-Elektryk

-Informatyk

-Kucharz

-Nauczyciel matematyki

-Mangaka

-Tłumacz

-Projektantka mody

raport z realizacji projektu
Raport z realizacji projektu

Wspólnie wyznaczyliśmy kto odpowiedzialny jest za prezentację podsumowującą projekt

Koleżanka wykonała podsumowanie projektu w Wordzie

Po realizacji projektu osiągnęliśmy wyznaczone cele

Korzystaliśmy ze stron internetowych oraz z portalu „Rozwój przez kompetencje”

ad