slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 364 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej ID grupy: 96/92_MP_G2 Opiekun: Marzena Gregorczuk Bagieńska Kompetencja: matematyczno - przyrodnicza Temat projektowy: Sól soli nierówna Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - ivrit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Nazwa szkoły: Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. AK w Dąbrowie Białostockiej
 • ID grupy: 96/92_MP_G2
 • Opiekun:
 • Marzena Gregorczuk Bagieńska
 • Kompetencja:
 • matematyczno - przyrodnicza
 • Temat projektowy:
 • Sól soli nierówna
 • Semestr/rok szkolny: III / 2010/2011
spis tre ci
SPIS TREŚCI

13.Lokalizacja zakładów produkujących nawozy sztuczne w Polsce.

14. Inne zastosowania soli.

15. Wpływ nawozów sztucznych na wzrost roślin.

16. Wpływ soli kuchennej na wzrost roślin.

17. Skutki stosowania nawozów sztucznych.

18. Znaczenie soli dla organizmu ludzkiego.

19. Kopalnie soli – mapa.

20. Ciekawostki o solach.

1. Budowa soli.

2. Nazewnictwo soli.

3. Wzory soli i modele wybranych soli.

4. Podział soli.

5. Właściwości soli.

6. Metody otrzymywania soli.

7. Dysocjacja soli.

8. Występowanie soli w skorupie ziemskiej.

9. Sole w wodach naturalnych.

10. Sole w łazience.

11. Sole w apteczce domowej.

12. Zastosowanie soli jako nawozów sztucznych.

budowa soli
BUDOWA SOLI
 • Sole są to związki chemiczne zbudowane z kationów metali lub kationu amonu NH4+ oraz anionów reszt kwasowych, Np.
 • M mnRn m
 • M- metal,
 • R – reszta kwasowa,
 • m- liczba określająca wartościowość reszty kwasowej (równa liczbie kationów metalu),
 • n- liczba określająca wartościowość metalu (równa liczbie anionów reszt kwasowych).
budowa soli cd
BUDOWA SOLI - CD

Sól o nazwie chlorek sodu jest więc zbudowana z kationów metalu Na+ i anionów reszty kwasowej Cl-.

podzia soli
Podział soli
 • Sole nasycone, w których nie występują ani grupy hydroksylowe, ani kwaśne atomy wodoru;
 • Sole nienasycone, które dzieli się na:
 • hydrosole - zawierające grupy hydroksylowe pochodzące z wyjściowej zasady, zwane solami zasadowymi;
 • wodorosole - zawierające kationy wodoru pochodzące z wyjściowego kwasu, zwane solami kwaśnymi;
 • hydraty - sole posiadające wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody.
nazewnictwo soli
NAZEWNICTWO SOLI
 • Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu, dodając nazwę metalu i uwzględniając jego wartościowość.
 • Nazwy soli kwasów beztlenowych mają końcówkę - ek, np. chlorek żelaza (III).
nazewnictwo soli cd
NAZEWNICTWO SOLI - cd
 • Nazwy soli kwasów tlenowych mają końcówkę - an, np. azotan(V) miedzi (II) lub siarczek żelaza (III).
wzory i modele wybranych soli
WZORY I MODELE WYBRANYCH SOLI

azotan (V) sodu

NaNO3

wzory i modele wybranych soli cd
WZORY I MODELE WYBRANYCH SOLI - CD

azotan (V) wapnia

Ca(NO3)2

wzory i modele wybranych soli cd12
WZORY I MODELE WYBRANYCH SOLI - CD

siarczan (VI) wapnia

CaSO4

wzory i modele wybranych soli cd13
WZORY I MODELE WYBRANYCH SOLI - CD

siarczan (VI) baru

BaSO4

w a ciwo ci soli
WŁAŚCIWOŚCI soli
 • - Mają budowę krystaliczną,
 • - Mają wysoką temperaturę topnienia,
 • - Wodne roztwory soli przewodzą prąd elektryczny,
 • - Przeważnie dobrze rozpuszczają się w wodzie:
 • * wszystkie sole sodowe, potasowe są rozpuszczalne,
 • * wszystkie chlorki, bromki i jodki są rozpuszczalne z wyjątkiem srebrowych, rtęci i ołowiu,
 • * wszystkie siarczany są rozpuszczalne z wyjątkiem siarczanów baru, strontu i ołowiu,
w a ciwo ci cd
WŁAŚCIWOŚCI - cd
 • * wszystkie azotany są rozpuszczalne, np. azotan (V) potasu.
metody otrzymywania soli
METODY OTRZYMYWANIA SOLI
 • metal + kwas sól + wodór
 • np.
 • Mg + HNO3 Mg(NO3)2 +H2
 • tlenek metalu + kwas sól + woda
 • np.
 • MgO + 2HNO3 Mg(NO3)2 +H2O
metody otrzymywania soli cd
METODY OTRZYMYWANIA SOLI - CD
 • wodorotlenek metalu + kwas sól + woda
 • np.
 • Mg(OH)2 + 2HNO3Mg(NO3)2 +2H2O
 • tlenek metalu + tlenek kwasowy sól
 • np.
 • MgO + N2 O5Mg(NO3)2
metody otrzymywania soli cd18
METODY OTRZYMYWANIA SOLI - CD
 • zasada + tlenek kwasowysól + woda
 • np.
 • Mg(OH)2 + N2 O5 Mg(NO3)2 + H2O
 • metal + niemetal sól
 • np.
 • Mg + Cl2 MgCl2
metody otrzymywania soli cd19
METODY OTRZYMYWANIA SOLI - CD
 • sól + kwas inna sól + inny kwas
 • np.
 • AgNO3 + HCl AgCl + HNO3
 • sól + zasada inna sól + wodorotlenek metalu
 • np.
 • CuSO4+ 2KOH K2SO4 + Cu(OH)2
metody otrzymywania soli cd20
METODY OTRZYMYWANIA SOLI - CD
 • sól 1 + sól 2 sól 3 + sól 4
 • np.
 • BaCl2+ NaSO4 BaSO4 + 2NaCl
 • metal + sól inna sól + inny metal
 • np.
 • Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu
dysocjacja soli
DYSOCJACJA SOLI
 • Dysocjacja jonowa - rozpad pod wpływem cząsteczek wody na jony dodatnie i ujemne. Kationami są dodatnie jony metalu (lub grupy amonowej), aniony to ujemne jony reszt kwasowych.
 • MmnRnmH2OmMn+ + nRm-
r wnanie reakcji dysocjacji
Równanie reakcji dysocjacji

NaCl H2O Na+ + Cl-

Mechanizm i zjawisko takiego rozpadu w roztworze substancji o budowie jonowej wyjaśnił szwedzki uczony Svant Arrhenius.

reakcje otrzymywania soli zapis cz steczkowy i jonowy
Reakcje otrzymywania soli – zapis cząsteczkowy i jonowy
 • Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
 • NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3
 • Zapis jonowy równania reakcji:
 • Na+ + Cl- + Ag+ + NO3- AgCl + Na+ + NO3-
 • Ag+ + Cl- AgCl
reakcje otrzymywania soli zapis cz steczkowy i jonowy26
Reakcje otrzymywania soli – zapis cząsteczkowy i jonowy
 • Zapis cząsteczkowy równania reakcji:
 • HCl + NaOH NaCl + H2O
 • Zapis jonowy równania reakcji:
 • H+ + Cl- + Na+ + OH- Na+ + Cl- + H2O
 • H+ + OH- H2O
wystepowanie soli w skorupie ziemskiej
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ

Blenda cynkowa - ZnS

Występowanie - obszar śląsko – krakowski.

wystepowanie soli w skorupie ziemskiej cd
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ - CD

Gips - CaSO4 * 2H2O

Występowanie – okolice Opoczna, Sudety, Dobrzyń nad Wisłą.

wystepowanie soli w skorupie ziemskiej cd29
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ - CD

Sól kamienna - NaCl

Występowanie - Wieliczka, na Kujawach, w Kłodawie, w Sieroszowicach.

wystepowanie soli w skorupie ziemskiej cd30
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ - CD

Kalcyt - CaCO3

Występowanie - na Wyżynie Śląskiej i Krakowsko – Wieluńskiej, w Pieninach, Tatrach, na Górnym i Dolnym Śląsku.

wystepowanie soli w skorupie ziemskiej cd31
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ - CD

Sylwin - KCl

Występowanie - na Kujawach, w Kłodawie i Inowrocławiu.

wystepowanie soli w skorupie ziemskiej cd32
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ - CD

Anhydryt - CaSO4

Występowanie - okolice Inowrocławia, Kłodawy, Lubania, Lwówka Śląskiego.

wystepowanie soli w skorupie ziemskiej cd33
WYSTEPOWANIE SOLI W SKORUPIE ZIEMSKIEJ - CD

Kizeryt – MgSO4 · H2O

Występowanie – na Kujawach w okolicach Kłodawy i Inowrocławia.

sole w wodach naturalnych
SOLe W WODACH NATURALNYCH

Sole mineralne są niezbędne do prawidłowego rozwoju organizmów żywych. Najważniejsze sole mineralne to: chlorek sodu, sole magnezu i wapnia.

rola soli mineralnych w organizmie
Rola soli mineralnych w organizmie
 • - Są materiałem budulcowym,
 • - Utrzymują równowagę kwasowo – zasadową,
 • - Stanowią podstawę w gospodarce wodno – elektrolitowej,
 • - Wchodzą w skład hemoglobiny, witaminy B12, enzymów.
sole w gospodarstwie domowym
SOLE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

NaHCO3 - wodorowęglan sodu

Ma zastosowanie jako składnik proszków do pieczenia, napojów gazowanych.

sole w gospodarstwie domowym cd
SOLE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - cd

KNO3 - azotan (V) potasu

Środek konserwujący produkty żywnościowe.

sole w gospodarstwie domowym cd38
SOLE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - cd

Na2CO3 – węglan sodu

Stosowany do produkcji szkła i papieru, w hutnictwie.

sole w azience
SOLE W ŁAZIENCE

Mydło „Biały jeleń” - zawiera C₁₇H₃₅COONa – palmitynian sodu

sole w azience cd
SOLE W ŁAZIENCE - CD

Środek do czyszczenia

np. łazienek CILLIT BANG zawiera sole fosforowe.

sole w azience cd41
SOLE W ŁAZIENCE - CD

NaF - fluorek sodu

Pasta do mycia zębów Elmex.

sole w azience cd42
SOLE W ŁAZIENCE - CD

Na3PO4 – fosforan (V) sodu

Stosuje się do produkcji środków zmiękczających wodę (proszki do zmywania i prania), do oczyszczania metali.

sole w azience cd43
SOLE W ŁAZIENCE - CD

CaCO3 – węglan wapnia

Jest składnikiem pudrów, zasypek dla dzieci i past do zębów.

sole w apteczce domowej
SOLE W APTECZCE DOMOWEJ

NaCl – chlorek sodu

Jest podawany w celu zatrzymania wody w organizmie (jony sodowe i chlorkowe odpowiadają za regulację ilości wody w komórkach). Znalazł zastosowanie np. w kroplach do nosa, kroplach do oczu.

sole w apteczce domowej cd
SOLE W APTECZCE DOMOWEJ - CD

MgCO3 – węglan magnezu

Jest używany do zobojętniania nadmiernie wydzielającego się w żołądku kwasu solnego.

sole w apteczce domowej cd46
SOLE W APTECZCE DOMOWEJ - CD

CaCl2 – chlorek wapnia

Jest podawany przy niedoborach wapnia, ponieważ jest solą łatwo przyswajalną. Często jest składnikiem mlek w proszku dla dzieci i niemowląt.

sole w apteczce domowej cd47
SOLE W APTECZCE DOMOWEJ - CD

AgNO3 – azotan (V) srebra

Posiada właściwości utleniające i bakteriobójcze. Jest stosowany jako środek odkażający , np. w kroplach do oczu i przy poparzeniach.

zastosowanie soli jako nawoz w sztucznych
ZASTOSOWANIE SOLI JAKO NAWOZÓW SZTUCZNYCH
 • Nawozy sztuczne są to sole zawierające różne składniki odżywcze przyswajalne przez rośliny, m.in. azot, fosfor i potas. W zależności od rodzaju zawartych składników można podzielić nawozy sztuczne na:- nawozy azotowe,
 • - nawozy fosforowe,
 • - nawozy potasowe.
sole w rolnictwie nawozy azotowe
Sole w rolnictwie - NAWOZY AZOTOWE

Nawozy, które zawierają główny składnik pokarmowy roślin – azot, np. azotan sodowy - NaNO3, azotan wapniowy - Ca(NO3)2, azotan potasowy - KNO3.

Nawozy azotowe zwiększają wysokość i jakość plonu.

sole w rolnictwie nawozy fosforowe
Sole w rolnictwie - NAWOZY FOSFOROWE

Nawozy mineralne, których głównym składnikiem jest fosfor, makroelement w odżywianiu roślin, np. superfosfat.

sole w rolnictwie nawozy potasowe
Sole w rolnictwie - NAWOZY POTASOWE

Nawozy mineralne, których głównym składnikiem jest potas w formie kationu K+, będący makroskładnikiem pokarmowym dla roślin, niezbędny przy asymilacji dwutlenku węgla, np. saletra potasowa.

wp yw nawoz w sztucznych na wzrost ro lin cd57
WPŁYW NAWOZÓW SZTUCZNYCH NA WZROST ROŚLIN - cd

Rzeżucha podlewana wodą z nawozem sztucznym

Wnioski:

- Wzrost roślin,

- Wysokie plony,

- Prawidłowy rozwój roślin,

- Zaspokojenie pokarmowych potrzeb roślin.

wp yw soli kuchennej na wzrost ro lin
WPŁYW SOLI KUCHENNEJ NA WZROST ROŚLIN
 • Wnioski:
 • - Obniża zdolność kiełkowania i rozwoju roślin,
 • - Utrudnia roślinom wchłanianie wody,
 • - Utrudnia zdolność pochłaniania substancji odżywczych przez rośliny.
wp yw soli kuchennej na wzrost ro lin cd
WPŁYW SOLI KUCHENNEJ NA WZROST ROŚLIN - cd

Rzeżucha podlewana roztworem solanki 5%

Rzeżucha podlewana roztworem solanki 2,5%

wp yw soli kuchennej na wzrost ro lin cd62
WPŁYW SOLI KUCHENNEJ NA WZROST ROŚLIN -cd

Rzeżucha podlewana roztworem solanki 1%

Rzeżucha podlewana wodą wodociągową

skutki stosowania nawoz w sztucznych negatywne
Skutki stosowania nawozów sztucznych - negatywne
 • - zatrucie środowiska substancjami toksycznymi, np. metalami,
 • - zakwaszanie gleby,
 • - zanik zdolności przyswajania przez rośliny innych niezbędnych do życia składników odżywczych, Np. miedzi w wyniku nadmiaru azotu, fosforu, potasu,
 • - degradacja struktury gleby,
 • - eutrofizacja zbiorników wodnych (wysokie stężenie azotanów i fosforanów powoduje rozwój glonów oraz obniża stężenie tlenu).
skutki stosowania nawoz w sztucznych pozytywne
Skutki stosowania nawozów sztucznych - pozytywne
 • - podnoszą wydajność plonów,
 • - zwiększają zasobność gleb w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe dla roślin,
 • - niektóre działają odkwaszająco,
 • - stwarzają optymalny odczyn gleby dla rozwoju pożądanych gatunków roślin.
znaczenie soli kuchennej dla organizmu ludzkiego
ZNACZENIE SOLI KUCHENNEJ DLA ORGANIZMU LUDZKIEGO

Sól jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pewne ilości soli wchodzą w skład prawie każdej żywej komórki. Jednak jej nadmiar jest szkodliwy.

jak ograniczy ilo soli w diecie
Jak ograniczyć ilość soli w diecie?
 • * Spożywaj nie więcej niż 5 g soli dziennie,
 • co równa się 2000 mg sodu.
 • * 5 g obejmuje sól pochodzącą ze wszystkich źródeł:
 • zawartą w produktach rynkowych i sól dodaną do potraw (tzw. dosalanie).
 • * W przeliczeniu na miary domowe:
 • 5 g soli to w przybliżeniu płaska łyżeczka do herbaty.
jak ograniczy ilo soli w diecie cd
Jak ograniczyć ilość soli w diecie? - CD
 • * Stopniowo zmniejszaj ilość spożywanej soli.
 • * Przyzwyczajenie się do mniej słonego smaku nie jest trudne.
 • * Usuń solniczkę ze stołu.
 • * Staraj się używać mało soli do przygotowywania
 • i gotowania potraw.
jak ograniczy ilo soli w diecie cd69
Jak ograniczyć ilość soli w diecie? - cd
 • * Jeżeli używasz soli, dodawaj ją pod koniec gotowania.
 • * Stosuj inne przyprawy zamiast soli, np. świeże i suszone zioła.
 • * Możesz używać soli sodowo-potasowej, która zawiera mniej sodu.
 • * Wybieraj produkty świeże zamiast przetworzonych.
 • * Czytaj informacje na etykietach – spośród produktów rynkowych
 • * Wybieraj produkty mniej słone.
nadmiar soli szkodzi
Nadmiar soli szkodzi
 • Polak spożywa dziennie 2-3 razy więcej soli (12-15 gramów) niż przewidują zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Nadmiar soli szkodzi i może powodować choroby:
 • - nadciśnienie tętnicze,
 • - udar mózgu
 • - zawał serca,
 • - osteoporozę,
 • - raka żołądka.
ilo produkt w wie ych i przetworzonych zawieraj cych 0 1g sodu 0 25g soli kuchennej
Ilość produktów świeżych i przetworzonych zawierających 0,1g sodu = 0,25g soli kuchennej
czym mo na zastapic s l kuchenn
CZYM MOŻNA ZASTAPIC SÓL KUCHENNĄ?

bazylia

Sól kuchenną dobrze zastępują świeże zioła: majeranek, estragon, bazylia, natka pietruszki. Nadają potrawie lekko słony smak.

dlaczego fajerwerki s kolorowe
Dlaczego fajerwerki są kolorowe?

Fajerwerki swoją różnobarwność zawdzięczają kationom metali zawartym w solach stosowanych do ich produkcji. Kationy strontu i litu nadają płomieniom barwę czerwoną, wapnia – pomarańczową, sodu – żółtą, magnezu i glinu – białą, baru – zieloną.

dlaczego zy s s one
Dlaczego łzy są słone?

Łzy są wodnym roztworem przede wszystkim chlorku sodu. Ponadto zwierają m.in. Kationy potasu, kationy wapnia, kationy amonu, aniony wodorowęglanowe.

dlaczego woda morska jest s ona
Dlaczego woda morska jest słona?

Morze Martwe

Woda morska jest słona przez sole w niej zawarte. Najbardziej charakterystyczną cechą wody morskiej jest wysokie stężenie kationów sodu (Na+), potasu (K+), magnezu (Mg2+) i glinu (Al3+) oraz anionów chlorkowych, siarczanowych oraz węglanowych.

Stopień zasolenia jest bardzo różny, Np. w Morzu Martwym wynosi on 22%, w Morzu Bałtyckim - 1,1%.

dlaczego ciasto podczas pieczenia ro nie
Dlaczego ciasto podczas pieczenia rośnie?

Podczas pieczenia ciasta z dodatkiem proszku do pieczenia (NaHCO3 )zachodzą reakcje analizy. Produkty gazowe tych reakcji chemicznych spulchniają ciasto.

dlaczego na grza ce pralki osadza si kamie kot owy
Dlaczego na grzałce pralki osadza się kamień kotłowy?

Woda twarda, którą często mamy w kranach, zawiera sole różnych metali, a zwłaszcza wapnia i magnezu, Np. chlorki, siarczany (VI), wodorowęglany. Podczas gotowania takiej wody powstaje kamień kotłowy, czyli nierozpuszczalny osad węglanu wapnia lub magnezu.

wulkan chemiczny ciekawe do wiadczenia
Wulkan chemiczny – ciekawe doświadczenia

(NH4)2Cr2O7 – dwuchromian amonu

Doświadczenie chemiczne polegające na imitacji prawdziwego wybuchu wulkanu. Reakcja polega na rozkładzie dwuchromianu amonu o wzorze sumarycznym (NH4)2Cr2O7 w wyniku podgrzania.

ogr d chemiczny ciekawe do wiadczenia
OGRÓD CHEMICZNY – CIEKAWE DOŚWIADCZENIA
 • Doświadczenie chemiczne polegające na dodaniu siarczanu (VI) miedzi, chlorku żelaza (III), azotanu (V) srebra i manganianu potasu (VII) do wodnego roztworu krzemianu sodu (szkło wodne). Wizualnym efektem eksperymentu jest tworzenie się w roztworze kolorowych wykwitów o kształtach kojarzących się z szybko rosnącymi roślinami.
ogr d chemiczny ciekawe do wiadczenia82
OGRÓD CHEMICZNY – CIEKAWE DOŚWIADCZENIA
 • Wybrane sole ze szkłem wodnym:
 • CuSO4 + Na2SiO3 CuSiO3 + Na2SO4
 • 2FeCl3 + 3Na2SiO3 Fe2(SiO3)3 + 6NaCl
 • 2AgNO3 +Na2SiO3 Ag2SiO3 + 2 NaNO3
 • 2KMnO4 + Na2SiO3 K2SiO3 + 2NaMnO4
s l soli nier wna
Sól soli nierówna
 • 1. Sole mają różne zastosowania (w budownictwie, rolnictwie, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym).
 • 2. Mają zróżnicowaną rozpuszczalność w wodzie.
 • 3. Mają różną masę cząsteczkową i gęstość.
 • 4. Mają różną barwę.
wzrost kompetencji
Wzrost kompetencji

- wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji,

- doskonalenie umiejętności tworzenia wykresów, tabel,

- wyrabianie odpowiedzialności za własną pracę,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie,

- doskonalenie umiejętności prawidłowego wnioskowania,

- doskonalenie komponowania poprawnej prezentacji.

r d a
ŹRÓDŁA

www.greenworld.serwus.pl

www.home.agh.edu.pl

www.wwfpl.panda.org

Podręcznik „Chemia Nowej Ery” – J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin wraz z płytą; Wyd. Nowa Era

Podręcznik „Chemia” – B. Kupczyk, W. Nowak, M. B. Szczepaniak ; Wyd. Operon

podręcznik „Chemia w gimnazjum” – Z. kluz, K. Łopata, E. Odrowąż, M. M. Poźniaczek; Wyd. WSiP.

www.83.14.99.179

www.pawiookie.pl

www.twojaapteka.co.uk

www.dsdm.blog.pl

www.papier.jpg

www.pl.wikipedia.org

www.blog.annadlaurody.pl

www.youtube.com

 • www.scholaris.pl
 • Ulotka „Sól” opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie,
 • www.wikki.szukajmp3.info
 • www.weblog.infopraca.pl
 • www.dziennik.paslecki.pl
 • www.gim.chemia.prv.pl
 • www.wikipedia.org
 • www.hsrafpol.pl
 • www.sachalin.pl
 • www.pokrojonedoprawione.sos.pl
 • www.sennik.eu
 • www.allegro.pl
 • www.gadzetomania.pl
 • www.solniczka2.jpg
 • www.woda24.pl
 • www.wrotkaonline.blox.pl
 • www.warzywa-owoce.tychy.pl
 • www.chemia.dami.pl
r d a cd
ŹRÓDŁA - CD

DZIĘKUJĘ

ZA UWAGĘ

33. www.sztuczkichemiczne.blogspot.com

34. www.rewot.pl

35. www.farma-malecki.pl

36. www.obiektywrynku.pl

37. www.rumianki.com.pl

38. www.ecophatm.pl

39. www.budujesz.pl

40. www.autouzupelnianie.blox.pl

41. www.fastmed.pl

42. www.skyscrapercity.com

43. www.wiking.edu.pl