KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI - PowerPoint PPT Presentation

karma n tel kl hukuk dallari n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI
538 Views
toril
Download Presentation

KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KARMA NİTELİKLİ HUKUK DALLARI Medeniyetin ilerlemesi ve gelişmesi sonucu yeni faaliyet alanlarının ortaya çıkması bunların hukuk açısından tabi olacakları hukuk dalını saptamada yazarları hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanına giren (karma nitelikli hukuk dalları ) denilen bir hukuk disiplinini bir sistem olarak öne sürmeyi gerektirmiştir.

  2. İŞ HUKUKU İş hukuku, hizmet ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku, özellikle işçilerin hukuksal durumlarının düzenlenmesi, işçilerin işverenlere karşı korunması gereksinmesinden doğmuştur. İş hukuku, işçi ve işverenlerin devletle olan ilişkilerini de düzenler.

  3. FİKRİ HUKUK Fikri hukuk, bireyin özellik taşıyan fikir ürünlerinin korunması ile ilgili hukuktur. Bunun içeriği ise, başlıca üç kategoriden oluşmaktadır: 1.Sanat ya da bilim yapıtlarıyla ilgilidir, 2.İhtira ve icatlar, 3.Ticari eşya üzerine, konan işaret ve markalardır.

  4. TOPRAK HUKUKU Ülkemizde, tarım topraklarının adaletli biçimde dağılımı, rasyonel bir biçimde işlenmesi, kırsal alanda topraksızlıktan ya da yeteri kadar doğan toplumsal huzursuzlukların ortadan kaldırılması amaçlarıyla, ayrı bir “Toprak Hukuku” oluşturulması zorunlu sayılmaktadır.

  5. HAVA HUKUKU Hava taşımacılığı ile ilgili kurallar hava hukukunu oluşturmaktadır. Hava trafiği , hem kişiler arasındaki,hem kişilerle devlet arasındaki ,hem de devletler arasındaki ilişkileri kapsamaktadır.

  6. BANKACILIK HUKUKU Bankacılık faaliyetinin gelişmesi, sermaye ortaklarının çoğalması, sermaye piyasasının kurulması ve taşınır değerlerin önem kazanması sonucunda bankacılık hukuku kendine özgü kurallarla ortaya çıkmıtır.

  7. UZAY HUKUKU Süper devletlerin uzayda Sputnikler ve Apollo’lar vasıtasiyle faaliyet göstermeleri, Uydu Haberleşme vasıtaları, Uzay İstasyonları ve Uzay Mekiği Proje Çalışmaları, bir Uzay Hukukunun oluşturulması için yoğun çabaların sarfedilmesine yol açmıştır.

  8. BİLİŞİM HUKUKU Elektronik ortamda bilgiye erişme, bilgiyi işleme, yeni bilgi ve ürünler elde etmek elde edilen ürünlerin; maddi ve maddi olmayan mal ve hizmetlerin bireysel, toplumsal veya ticari amaçlarla ihtiyaç sahiplerine sunulması maksadıyla yapılan faaliyetleri, bu faaliyetlerin oluşturduğu ilişkileri düzenleyen hukuk sahasına bilişim hukuku denir.

  9. BASIN HUKUKU Basılmış yapıtların yayımlanmasına ilişkin yasal koşulları, basın suçlarını ve bunlara verilecek cezaları düzenleyen hukuk dalına verilen addır.

  10. ÇEVREYİ KORUMA HUKUKU Çevre Hukuku; çevrenin korunmasını sağlamak maksadıyla getirilen kuralların ve bu kuralları uygulamakla görevli bakanlık, kurum, ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların bütünüdür.