i d nya sava ncesi geli meler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler PowerPoint Presentation
Download Presentation
I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler - PowerPoint PPT Presentation


 • 692 Views
 • Uploaded on

I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler. II.MEŞRUTİYET, TRABLUSGARP ve BALKAN SAVAŞLARI. I.MEŞRUTİYET 1876 yılında ilan edildi. Kanun-i Esasi denilen bir anaysa uygulamaya konuldu ve meclis açıldı. VURGU: “Anayasa ve Meclis” tir. ÇIKARIM: Hukuk devleti ilkesinin benimsendiği,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler' - betty_james


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i d nya sava ncesi geli meler

I.Dünya Savaşı Öncesi Gelişmeler

II.MEŞRUTİYET,

TRABLUSGARP

ve

BALKAN SAVAŞLARI

slide2
I.MEŞRUTİYET

1876 yılında ilan edildi. Kanun-i Esasi denilen bir anaysa uygulamaya konuldu ve meclis açıldı.

VURGU:

“Anayasa ve Meclis” tir.

ÇIKARIM:

 • Hukuk devleti ilkesinin benimsendiği,
 • Padişah yetkilerinin kısıtlandığı,
 • Demokratikleşme olduğu,
 • Halkın yönetime katıldığı.
slide3

MEBUSAN MECLİSİ

* Bu meclise; birden çok milletin temsilcisi katılmıştır.

Bu durum:

 • Azınlıklara da egemenlik haklarını kullanma yetkisinin verildiğinin,
 • Demokrasi yolunda bir adım atıldığının kanıtıdır.
slide4
KANUN-İ ESASİ’ye göre PADİŞAH’a

I. Meclisi kapatma,

II. Kişileri sürgün etme,

III. Çıkacak yasaları, daha meclise gitmeden denetleme,

yetkileri verilmiştir.

BU DURUM;

 • Halk iradesinin gerçekleşmesini engellemiştir,
 • Hukuk devletine aykırı bir durumdur,
 • Padişaha mutlak egemenlik tanınmıştır,
 • Meclis üstünlüğüne yer verilmemiştir.
slide5
II. MEŞRUTİYET

1908 yılında ilan edildi. Buna göre;

 • Padişahtan meclisi kapatma yetkisi alındı,
 • Padişahtan sürgün etme yetkisi alındı,
 • Hükümet meclise karşı sorumlu olacaktı,
 • Yasa teklifi için padişahtan onay alınmasına son verildi.

BU DURUM;

*** Meclis üstünlüğüne dayalı demokratik bir sisteme geçildiğinin kanıtıdır.

slide6
DİKKAT:

II.Meşrutiyet’in ilanı sırasında ülkede bir otorite boşluğu yaşanmıştır. Bu yüzden bazı topraklar kaybedilmiştir.

 • Yunanistan – Girit’i ilhak etti.
 • Avusturya – Bosna-Hersek’i aldı.
 • Bulgaristan – Bağımsız oldu.
trablusgarp
Trablusgarp

OSMANLI

MISIR

slide9
Nedenleri:
 • Ulusal (Siyasi) birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı içinde olması. (Temel neden)
 • İtalya’nın, Habeşistan yenilgisinin acısını çıkarmak istemesi.
 • Büyük devletlerin (Düvel-i muazzama) sus payı verircesine İtalya’ya destek olması.
 • Trablusgarp’ın İtalya’ya coğrafi yakınlığı.
 • Osmanlı’nın zayıfdurumda olması, Trablusgarp toprağı ile kara bağlantısının olmaması.
slide10
Gelişimi:
 • Mısır, İngiltere’nin elinde olmasından dolayı karadan yardım gönderilemedi. Ayrıca donanmadayeterli değildi.
 • Trablusgarp’a giden Türk subayları başarılı olunca İtalya zor durumda kaldı ve Akdeniz’e yönelerek 12 adayı işgal etti.
slide14
Sonuçları:
 • Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912):
 • Trablusgarp ve Bingaziİtalyanlara bırakıldı.
 • 12 Ada, Balkan savaşları başladığı için geçici olarak İtalyanlara bırakıldı.
 • İtalya, kapitülasyonların kaldırılmasında Osmanlı Devletine yardımda bulunacak.
slide16
NOT: Trablusgarp savaşı ile Osmanlı, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetmiştir.
slide17
TRABLUSGARP SAVAŞI

İtalya’nın hammadde ve pazar arayışı yüzünden çıkmıştır.

VURGU:

“hammadde ve pazar arayışı” dır.

Bu durum:

Trablusgarp Savaşı’nın bir sömürgecilik savaşı olduğunun kanıtıdır.

slide18
TRABLUSGARP SAVAŞI SONUCUNDA;

***Osmanlı, Rodos ve On iki Ada’yı geçici olarak İtalya’nın korumasına bırakmıştır.

Bu durum;

Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün kalmadığının kanıtıdır.

Topraklarını korumaya çalışması da, bu savaşın yayılmacı ve sömürgeci bir savaş olduğunu gösterir.

slide19
I.BALKAN SAVAŞI (1912-1913)

Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan,Yunanistan

X

OSMANLI

slide20
Nedenleri:

*** İki temel neden vardır:

 • Balkan devletlerinin bölge üzerindeki emelleri. (Balkan ittifakı)
 • Büyük devletlerin kışkırtmaları. (Rusların Panslavist politikası ve İngiltere’nin Rusları desteklemesi)
 • Osmanlı’nın İtalya ile savaş halinde olması ve askeri gücünün zayıflamış olması.
slide21
BALKAN SAVAŞI

I. Yeni kurulan Balkan devletlerinin sınırlarını genişletmek istemeleri,

II. Rusya’nın, bu küçük balkan devletlerini kullanarak Akdeniz’e açılmak istemesi nedeniyle çıkmıştır.

YORUM:

Balkan Savaşları’nın ulusçuluk (milliyetçilik) ve Panslavizm etkisi ile çıktığının kanıtıdır.

slide22
Not: Savaşı başlatan devlet Karadağ, savaşa gerekçe gösterilen ulus Arnavutlar, savaşa katılmayan balkan devleti ise Romanya’dır. En karlı çıkan devlet Bulgaristan’dır.
slide23
Sonuçları:
 • Savaştan kısa süre önce askerlerin büyük bir kısmının terhis edilmiş olması ve askerler içerindeki siyaset (particilik) in yayılması Osmanlı ordusunun kısa sürede yenilmesine sebep olacaktır.
 • Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
 • İttihat-Terakki, “Bab-ı Ali Baskını” ile yönetime el koydu.
tt hat ve terakk cem yet
İTTİHAT ve TERAKKİ CEMİYETİ

TEŞKİLAT-I MAHSUSA(SPECİAL FORCE)

slide25
BAB-I ALİ BASKINI

Bab-ı Ali Baskını ile İttihat Terakki partisindeki bazı subaylar silah kullanarak sadrazam Kamil Paşa’yı istifaya zorladılar.

VURGU:

“Sadrazamın istifaya zorlanması” dır.

ÇIKARIM:

 • Bab-ı Ali Baskını, bir hükümet darbesidir.
 • Yani mevcut düzeni yada rejimi değiştirmeye yönelik değildir.
slide26
Londra Antlaşması (30 Mayıs 1913)
 • Osmanlı’nın batı sınırı Midye-Enez hattı olacak.
 • Arnavutluk ve Adaların geleceğini büyük devletler belirleyecek.
 • Yunanistan; Selanik, Güney Makedonya ve Girit’i alacak.
 • Bulgaristan; Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya’yı alacak.
 • Sırbistan; Orta ve Kuzey Makedonya’yı alacak.
slide27
Yorum: Osmanlı kuruluş devrinden bu yana Edirne ve Kırklareli ilk kez elden çıktı. Ege adaları fiilen yitirildi. Arnavutluğun bağımsızlığı ilanı ile Osmanlıcılık fikri geçerliliğini yitirdi.
slide28
II.BALKAN SAVAŞI (1913)

Romanya, Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Osmanlı (En son katıldı)

X

BULGARİSTAN

slide29
Nedeni:
 • I.Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın diğerlerine göre daha fazla toprak kazanmış olması.
 • Özellikle Makedonya’nın bölüşülmesi meselesi sorun yaratmıştır. (Verimli topraklar)
slide30
Sonuçları:
 • Bulgaristan yenildi.
 • Balkan devletleri kendi aralarında Bükreş Antlaşmasını imzaladılar.
 • Osmanlı, Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.
slide31
Antlaşmalar
 • Bükreş: Balkan devletleri (1913)
 • İstanbul: Osmanlı-Bulgaristan (1913)
 • Atina: Osmanlı-Yunan (1913)
 • İstanbul: Osmanlı-Sırp (1914)
slide32
Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları:
 • Osmanlı’nın Balkanlardaki egemenliği büyük ölçüde sona erdi.
 • Ege adaları elden çıktı.
 • Osmanlıcılık yerine Türkçülük gelecek
 • İttihat-Terakki iktidara geldi.(Bab-ı Ali)
 • Bu günkü Türk-Bulgar sınırı belirlendi.
 • Batı Trakya Türkleri sorunu çıktı.