Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MESH Hazırlayan Zuhal AK Ocak, 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MESH Hazırlayan Zuhal AK Ocak, 2008

MESH Hazırlayan Zuhal AK Ocak, 2008

239 Views Download Presentation
Download Presentation

MESH Hazırlayan Zuhal AK Ocak, 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MESH Hazırlayan Zuhal AK Ocak, 2008

  2. MESH KURULUM • MESH: Airties modem ve tekrarlayıcı kullanarak AirTies Mesh Networks oluşturabilir ve kablosuz kapsama alanınızı genişletebilirsiniz..

  3. Erişim noktası , Tekrarlayıcı ,Köprü : İç ortam cihazları : - Ap-200 - Ap-300 - Ap-301 - Ap-400 : Dış ortam cihazları : - Wob-100 - Wob-200 - Wob-201

  4. İç Ortam Cihazları 1- Erişim Noktası olarak kullanım • AirTies yada AirTies olmayan kablolu modem ile kullanımda AP- nin Çalışma Modu “Erişim Noktası” olarak seçilmeli. • AirTies olmayan kablosuz modemler ile kullanımda AP –nin Çalışma Modu “Erişim Noktası” olarak seçilmeli.

  5. İç Ortam Cihazları 2-Tekrarlayıcı olarak kullanım • AirTies kablosuz modemler ile kullanımda Çalışma modu “Tekrarlayıcı” olarak seçilmeli. • AirTies olmayan kablosuz modemler ile kullanımda an az 2 adet AP varken Çalışma modu “Tekrarlayıcı” olarak seçilmeli.

  6. İç Ortam Cihazları 3-Köprü olarak kullanım • Kablosuz ağa bağlanabilme özelliği olmayan bir PC yada Laptop abu özelliği kazandırmak için Ap –xxx nin Çalışma modu “Köprü” olarak seçilir. - Printer, Play Station ,… gibi cihazların kablosuz networke dahil olmalarını sağlar.

  7. Dış Ortam Cihazları 1- Erişim Noktası olarak kullanım - Herhangi bir marka kablolu yada kablosuz modem ile kullanırken “Erişim noktası” olarak kullanılmalı.

  8. Dış Ortam Cihazları 2-Tekrarlayıcı olarak kullanım - İki nokta arasında bağlantı kurarken Tekrarlayıcı olarak kullanılmalı. Yönlü anten tercih edilmeli.

  9. MESH KURULUM ESASLARI • Tüm cihazlar tekrarlayıcı modda olmalı. • Tüm cihazlar aynı kanalda olmalı • Tüm cihazlar aynı wep şifre ile yapılandırıl-malı. • Tüm cihazlar kendinden önceki ve sonraki cihazları arayüzünde işaretlemeli. • Cihazların birbirlerini görme sinyalleri %50 veya -%30 (sıfıra yakın değer büyüktür) un üzerinde olmalı.

  10. MESH KURULUM Teşekkürler ..