slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» PowerPoint Presentation
Download Presentation
«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen Presentasjon for Samarbeidsutvalget Steinkjer 27.10.11 Eva Fiskum, prosjektleder Midtre namdal samkommune. Status jfr hovedprosjektets formål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»' - todd-rosario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

Status – fremdrift og utfordringer knyttet til samhandlingsreformen

Presentasjon for Samarbeidsutvalget Steinkjer 27.10.11

Eva Fiskum, prosjektleder

Midtre namdal samkommune

Presentasjon SU 27.10.11

ved Eva Fiskum Midtre Namdal

slide3

Status jfr hovedprosjektets formål forts…

Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal

status underprosjekter forts har opprettet f lgende underprosjekter forts
Status underprosjekter forts……har opprettet følgende underprosjekter forts……

Presentasjon SU 27.10.11 ved Eva Fiskum Midtre Namdal

status underprosjekter forts nr har opprettet f lgende underprosjekter forts
Status underprosjekter forts……NR har opprettet følgende underprosjekter forts……

Presentasjon SU 27.10.11

ved Eva Fiskum Midtre Namdal

dokumentasjon og formidling
Dokumentasjon og formidling

Fortløpende formidling gjennom dokumenter og rapporter

Presentasjoner (lokalt, regionalt og nasjonalt)

Nyhetsbrev

Egne hjemmesider

http://WWW.midtre-namdal.no

 • Følgeforskning på Samkommunemodellen som arena for samhandling
 • Hovedprosjekt evalueres og utvikles gjennom følgeforskning
 • Søker midler til å evaluere og gjøre følgeforskning på utprøvinger knyttet til pasientforløp og utprøving av akuttsenger i sykehjem (UP-3/UP-8)

Presentasjon SU 27.10.11

ved Eva Fiskum Midtre Namdal

slide9

Fremdrift

 • Fram til nå har vi i stor grad etablert, rullet ut og utredet
 • Vi har behov for å «sette» organisasjonen
  • Sikre tettere samhandling mellom
  • hovedprosjekt og underprosjekter
  • Sikre tettere samhandling mellom de ulike underprosjekter
  • Sikre bedre brukerinnflytelse
 • Utvikle/drifte nye felles tjenestetilbud
 • Spisse fokus mot sentrale utfordringer
  • Pasientforløp/pasientflyt
  • Utrede kunnskapsgrunnlaget for et eventuelt lokalmedisinsk senter (LMS/LMT) i Midtre Namdal/Namdalen
  • Bidra aktivt til optimale samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak

Presentasjon SU 27.10.11

ved Eva Fiskum Midtre Namdal

utfordringer
Utfordringer

«Overordnede» utfordringer

 • Avklare de utfordringer nye lov-/forskriftsendringer gir våre kommuner og prosjektene våre
 • Avklare hvilke økonomiske konsekvenserog muligheter omfordeling av rammetilskudd gir kommunene i Midtre Namdal
 • Avklaringer i samarbeidsavtaler vil påvirke innhold, retning og kompetansekrav i aktivitetene våre

«Lokale» utfordringer

 • Rydde rom og tid til deltakelse i ulike prosjekter
 • Ved opprettelse av nye fellestjenester – en utfordring å sikre faglig forsvarlig tilgang og overføring av pasientdata (elektronisk kommunikasjon)
 • Å rekruttere brukerrepresentanter til ulike underprosjekter
 • Hvordan nå frem med tilstrekkelig informasjon om samhandlingsreformens utfordringer og prosjektets prioriteringer til nyvalgte politikere?