kompetansenettverket
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kompetansenettverket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kompetansenettverket - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Kompetansenettverket. Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling Oslo 1. juni 2005 Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S. Agenda. Tittel: Analyser av arbeidsprosesser som grunnlag for planlegging og utvikling av sykehus – eksempler og erfaringer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetansenettverket' - reuel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetansenettverket

Kompetansenettverket

Arbeidsseminar om helhetlige pasientforløp og strategisk eiendomsutvikling

Oslo 1. juni 2005

Lise Aagaard, Ementor Danmark A/S

agenda
Agenda

Tittel: Analyser av arbeidsprosesser som grunnlag for planlegging og utvikling av sykehus – eksempler og erfaringer

 • Prosesser og bygg – gir det mening?
 • Hvorfor interessere sig for prosesser?
 • Eksempler
 • Hvor er prosessene når man planlegger/bygger nytt sykehus?
 • Oppsummering
prosesser i sykehus
Prosesser i sykehus
 • Pasienter
  • Pasientens flyt = pasientens vei i sykehus
  • Pasientforløp = behandlingsforløp
   • pasientens samlede forløp i 1. og 2. linjetjeneste: De tjenester som leveres til pasienten, inkl. hvem som leverer tjenesten, hvor tjenesten leveres, det tidsmessige forløp, ressurstrekket, anvendt utstyr, journalføring etc.
  • Delprosess, f.eks. forløpet i akuttmottak, operasjon, røntgen etc.
 • Personal
  • Personalets flyt = personalets vei i sykehus
  • Arbeidsprosesser knyttet til ulike oppgaver, for eksempel kontorfunksjoner (journalhåndtering, registrering, booking)
 • Forsyning
  • Vareflyt
  • Arbeidsprosesser knyttet til innkjøp, rekvisisjon, lagring, distribusjon
slide5
Prosesser & bygg - konseptnivå (2)

Amtssygehuset i Herlev

Senge

Undersøkelse/Behandling

prosesser bygg inne i sykehuset 1
Prosesser & bygg – inne i sykehuset (1)
 • Fysiske løsninger inne i sykehuset har stor betydning for pasient- og personalprosesser:
  • Fysisk plassering av avdelinger i bygget
  • Avdelingenes interne fysiske løsninger
  • Plassering og antall av heiser
 • Eksempel på en prioriteringskonflikt:
  • Sentral poliklinikk (i 1. etasje) og sengeområder enten i fløy eller opp i etasje
   • Prioritet: Hensyn til bygningsmessig fleksibilitet og begrensning av trafikk
   • Konsekvens: Mer personaltransport – store krav til planlegging
  • Poliklinikk med nærhet til sengeområde, dvs. opp i etasjene
   • Prioritet: Avgrenset område til avdelingen, korte transportveie for personalet, personalkontinuitet for pasientene
   • Konsekvens: Pasienter rundt i sykehuset, større belastning på heiser
prosesser bygg inne i sykehuset 2
Prosesser & bygg – inne i sykehuset (2)
 • Eksempel på prosess/flyt problemstillinger:
  • Unngå transport gjennom ”fremmede” avdelinger
  • Sikre ensartet belastning av heiser
  • Nærhet akutte funksjoner
 • Erfaring:
  • Det tenkes mye i prosesser når fysisk planløsninger designes
  • Allikevel må prosesser ofte tilpasses fysisk planløsning
 • Eksempler: Kvinne-barn senteret i nye St. Olavs Hospital
  • Akutte pasient: ankomst, til operasjon, intensiv og sengeområde
  • Elektive pasienter til sengeområde
den akutte pasientens vei
ST

ST

ST

ST

Den akutte pasientens vei

ST

ST

Medisin

Ortopedi/

nevro/revma

Kirurgi

ST

ST

04

AH

Infeksjon

ST

ST

T

ST

ST

03

AH

ST

ST

Ø

Operasjon

V

T

Barn

Intensiv

ST

ST

02

AH

ST

Pasientmottak

01

AH

Fra Akuttmottak/ legevakt

ST

T

ST

T

ST

T

T

T

ST

ST

U1

AH

S

slide11
Den elektive pasient til innleggelse

ST

ST

ST

ST

ST

ST

Medisin

Ortopedi/

nevro/revma

Kirurgi

ST

ST

04

Kreft- og blodsykdommer

AH

Infeksjon

ST

ST

T

ST

ST

03

AH

ST

V

Ø

ST

Operasjon

T

Barn

intensiv

ST

ST

02

AH

Resepsjon

ST

Pasientmottak

01

AH

ST

T

ST

T

ST

T

T

T

ST

ST

U1

AH

S

pasientforl p prosessanalyse hvorfor
Pasientforløp & prosessanalyse – hvorfor?
 • Historikk: bølge som startede for 10 -15 år siden i alle typer av bransjer
 • Formål: forbedre effektivitet og kvalitet ved å analysere og strømline prosessene dvs.
  • Unngå dobbelthandlinger og gjentagelser
  • Færre trin i prosessen
  • Hurtigere prosess – gjennomløpstid
 • Overført til pasienter:
  • dessuten kontinuitet, ansvarlig lege/sykepleier
  • standard behandlingsforløp
 • Erfaringer fra helsesektoren
  • Forbedring og effektivisering av prosessene
  • Som støtte for planlegging av bygg
 • Eksempler
eksempel rigshospitalet pasientforl p
Bakgrunn:

Krav om økt kvalitet og redusert ressursbruk i klinisk avdeling

Pilotprosjekt

Prosjekt:

Nye pasientforløp, ny organisasjon, ny avdelingsstruktur

Estimering av gevinstpotensial

Implementering

Før- og etter måling av effektene

Samarbeid:

Tett involvering av avdelingens personal, især legene

Oppbakning og konsekvens fra avdelingsledelse

Realiserte resultater og gevinster etter 1 år:

Bedre effektivitet enn satt som mål, for eksempel

flere dagpasienter (3-dobling)

færre innleggelser (12 % - 24 %)

kortere liggetid (22%)

Konsekvenser:

20 senger lukket

Personal redusert tilsvarende

Reduserte utgifter per pasient

Kvalitative resultater etter 1 år:

Økt pasienttilfredshet, kortere ventetider & behandlingstider

Økt legetilfredshet

Redusert sykepleiertilfredshet (avskjedigelse av personal)

Eksempel: Rigshospitalet: Pasientforløp
eksempel prosesser bygg st olavs hospital
Eksempel – Prosesser & bygg: St. Olavs Hospital
 • For alle Spesialiteter/sentre er det utarbeidet prosessanalyse for utvalgte pasientforløp
 • Gastrosenterets spesialiteter:
  • Kirurgisk gastroenterologi
  • Urologi
  • Kirurgisk endokrinologi
  • Medisinsk gastroenterologi
  • Nefrologi
  • Medisinsk endokrinologi
 • Formål
 • Metode/fase
 • Noen resultater
form l grunnlag for nybygg og forbedring i eksisterende sykehus
Formål: grunnlag for nybygg og forbedring i eksisterende sykehus

Programmering

"Nytt

Sykehus"

Byggefase

PK

PA

Prosjektering

"Bedre

prosesser"

OU

Handlingsplaner over tid

Straks-

tiltak

resultat reduksjon i innleggelser
Resultat: reduksjon i innleggelser

*) ekskl. ØHJ innleggelser

resultat for det samlede gastrosenter
Resultat for det samlede Gastrosenter
 • Resultatene fra PA ble kvalifisert mhp. overføring til øvrige pasientgrupper
 • Endringer i pasientdata 2000 – 2020 for hele Gastrosenteret:
  • Innleggelser: - 17 %
  • Liggetid: + 6 %
  • Liggedager: - 2 %
  • Observasjonspasienter: svarende til 9 senger (ingen i år 2000)
  • Dagpasienter: + 123 %
  • Poliklinikk: + 23 %
 • Økt bemanning
hva skjer n r man planlegger bygger nytt sykehus
Hva skjer når man planlegger/bygger nytt sykehus ?
 • Utredning i forvaltningsregi
  • Helseplaner, visjoner, analyser av pasientdata
  • Hovedfunksjonsprogram, omstilling, effektivisering, arealer
  • Kostnadsoverslag
 • Arkitekten kommer inn – konkurranse
 • Velger løsning, konsept
 • Funksjonsplanlegging
  • Data, rom, arealer
  • Organisering, nærhet
  • Prosesser
   • Logistikk
   • sentrale pasientprosesser, for eksempel mottak
 • Prosjektering/bygging
  • Arkitekten prosjekterer på grunnlag av planer, romprogram osv.
  • Arkitekten og brukere finner fysiske planløsninger
 • Løpende brukerinvolvering og politiske vedtak
l ring anbefalinger
Læring & anbefalinger
 • Hva skjer ofte:
  • Målsettinger om organisering, prosesser, effektiviseringer, rammer realiseres ikke
 • Hva bør man gjøre
  • Prosessene – og deres sammenheng med organisasjon og bygg - bør være helt sentrale i planleggingen – men der skal settes effektiviserings- og forbedringsmål – og der skal følges opp
  • Fastholdelse av ledelsesfokus og visjon – business casen – hele veien også i prosjekteringsfasen
  • Brukere er eksperter i medisinsk faglige spørsmål og de skal involveres, men de er amatører – og ofte inhabile - når det gjelder planlegging av sin nye avdeling/sykehus
  • Insitamenter og endringsledelse

Prosesser, organisering, bygg – et strategisk og konseptuelt valg

Valget er trend betonet