slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nora Pileičikienė, Vytauto Didžiojo universitetas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nora Pileičikienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Nora Pileičikienė, Vytauto Didžiojo universitetas - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Profesinio informavimo taškų (PIT) akreditavimo dokumentai. Dešimties PIT eksperimentinio akreditavimo patirtis. EUROPOS SĄJUNGA. Nora Pileičikienė, Vytauto Didžiojo universitetas Jolanta Juzėnaitė , Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai 2007 m. balandžio 13 d.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nora Pileičikienė, Vytauto Didžiojo universitetas' - tobias-schroeder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Profesinio informavimo taškų (PIT) akreditavimo dokumentai. Dešimties PIT eksperimentinio akreditavimo patirtis

EUROPOS SĄJUNGA

Nora Pileičikienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Jolanta Juzėnaitė, Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai

2007 m. balandžio 13 d.

pit vertinimo ir akreditavimo dokumentai
PIT vertinimo ir akreditavimo dokumentai
 • PIT audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos.
 • Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo metodika.

Dokumentai parengti Vytauto Didžiojo universiteto darbo grupės, vadovas prof.Kęstutis Pukelis

pit audito akreditavimo ir finansavimo metodin s rekomendacijos
PIT audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos

Dokumento paskirtis –

reglamentuoti PIT vertinimeir akreditavime dalyvaujančių institucijų funkcijas, jų bendradarbiavimo tvarką ir vertinimo etapus, apibūdinti PIT intelektualiųjų ir materialinių išteklių finansavimo šaltinius.

 • Dokumente taip patpateikiama:
 • PIT vertinimo paraiškos forma.
 • PIT vertinime naudojamos formos.
profesinio informavimo ta k audito ir akreditavimo metodika
Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo metodika

Dokumento paskirtis –

apibrėžti PIT akreditavimo sampratą ir paskirtį, vertinimo ir įvertinimo subjektus, principus, eigą, taikomus metodus ir informacijos šaltinius.

 • Dokumente taip pat pateikiama:
 • PIT kokybės dimensijos, vertinimo kriterijai ir rodikliai.
 • PIT savianalizės forma.
pit eksperimentinis akreditavimas pit vertintojai
PIT eksperimentinis akreditavimas –PIT vertintojai

Sudaryta 10 asmenų PIT vertintojų komanda, vertinusi 10 PIT (po vieną PIT iš kiekvienos apskrities):

 • Kazimieras Augulis
 • Rima Kazlauskienė
 • Toma Lileikienė
 • Inga Mikutavičienė
 • Daiva Norkūnienė
 • Vilma Paulauskienė
 • Nijolė Pranckevičienė
 • Ingrida Vaičienė
 • Henrikas Vaicekauskas
 • Rima Valiuvienė
pit vertintoj funkcijos pit vertinime ir akreditavime
PIT vertintojų funkcijos PIT vertinime ir akreditavime
 • Išanalizuoti PIT savianalizę.
 • Atlikti vertinimo vizitą į PIT.
 • Parengti PIT vertinimo aktą su siūlymu PIT akreditavimo Komisijai:
 • akredituoti PIT be sąlygų.
 • akredituoti PIT, jei jis per vienerius metus įvykdys jam pateiktas sąlygas.
 • neakredituoti.
pit auditas remiantis pit audito akreditavimo ir finansavimo metodin mis rekomendacijomis
PIT auditas(Remiantis PIT audito, akreditavimo ir finansavimometodinėmis rekomendacijomis)

PIT auditas – informacijos apie PIT veiklą rinkimas, analizė, interpretavimas, apibendrinimas ir sprendimo dėl PIT veiklos kokybės priėmimas.

pit audito paskirtis remiantis pit audito ir akreditavimo metodika
PIT audito paskirtis(Remiantis PIT audito ir akreditavimo metodika)

PIT audito paskirtis trejopa:

 • informuoti visuomenę apie vykdomos veiklos kokybę.
 • atsiskaityti visuomenei dėl PIT veiklos atitikimo užsibrėžtiems siekiams.
 • panaudoti vertinimo ir įvertinimo rezultatus tobulinant veiklą.
pit akreditavimas remiantis pit audito ir akreditavimo metodika
PIT akreditavimas(Remiantis PIT audito ir akreditavimo metodika)

PIT akreditavimas – Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų pripažinimas, kad audite dalyvavęs PIT atitinka nustatytus reikalavimus.

pit akreditavimo paskirtis remiantis pit audito ir akreditavimo metodika
PIT akreditavimo paskirtis(Remiantis PIT audito ir akreditavimo metodika)

PIT akreditavimo paskirtis – pripažinti, ar PIT veikla yra kokybiška.

slide11

Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų (RMTKR) funkcijos bandomajame PIT vertinime ir akreditavime(Remiantis PIT audito, akreditavimo ir finansavimo metodinėmis rekomendacijomis)

 • Suformuoja PIT akreditavimo komisiją.
 • Sudaro PIT vertintojų komandas ir koordinuoja jų darbą.
 • Priima galutinį sprendimą dėl PIT akreditavimo.
pit akreditavimo komisijos sud tis 1 remiantis rmtkr direktoriaus 2007 01 29 sakymu nr r1 18
PIT akreditavimo komisijos sudėtis (1)(Remiantis RMTKR direktoriaus 2007-01-29 įsakymu Nr. R1-18)
 • Profesinio ir tęstinio mokymo departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnioji specialistė Rūta Žukauskaitė.
 • RMTKR direktorius Algirdas Sakevičius.
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Teresė Blaževičienė.
pit akreditavimo komisijos sud tis 2 remiantis rmtkr direktoriaus 2007 01 29 sakymu nr r1 18
PIT akreditavimo komisijos sudėtis (2)(Remiantis RMTKR direktoriaus 2007-01-29 įsakymu Nr. R1-18)
 • Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazijos direktorė Roza Dimentova.
 • Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos direktorius Bronislovas Aleksandravičius.
slide14
PIT akreditavimo komisijos funkcijos(Remiantis PIT audito, akreditavimo ir finansavimo metodinėmis rekomendacijomis)

Komisijos veiklos trukmė – 2 metai.

 • Svarsto vertintojų parengtus PIT vertinimo aktus.
 • Siūlo Rūmams, kuriuos PIT akredituoti.
slide15

Akredituoti ir nustatytus reikalavimus atitinkantys profesinio informavimo taškai (Remiantis PIT akreditavimo komisijos 2007-03-20 protokolu Nr. 1 ir RMTKR direktoriaus 2007-03-20 įsakymu Nr. R1-60)

 • Kelmės r. suaugusiųjų mokymo centro PIT.
 • Panevėžio pedagogų švietimo centro PIT.
 • Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos PIT.
 • Alytaus m. pedagoginės psichologinės tarnybos PIT.
akredituoti ir nustatytus reikalavimus atitinkantys profesinio informavimo ta kai
Akredituoti ir nustatytus reikalavimus atitinkantys profesinio informavimo taškai
 • Pagėgių vidurinės mokyklos PIT.
 • Anykščių Jono Biliūno gimnazijos PIT.
 • Vilkaviškio „Aušros“ vidurinės mokyklos PIT.
 • Šilutės 1 – osios gimnazijos PIT.
 • Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos PIT.
silpnosios profesinio informavimo ta k pus s
Silpnosios profesinio informavimo taškų pusės
 • Trūksta Rūmų paskirtos VIDEO medžiagos ir spausdintinių šaltinių.
 • Įėjimas į PIT patalpas nėra pritaikytas žmonėms su fizine negalia.
 • Nėra Higienos paso.
 • Neieškoma įvairesnių finansavimo šaltinių.
stipriosios profesinio informavimo ta k pus s
Stipriosios profesinio informavimo taškų pusės
 • PIT veikla vykdoma ne tik pačioje įstaigoje, bet visoje savivaldybėje.
 • Informacija apie PIT paslaugas skleidžiama interneto svetainėse, lankstinukuose, susitikimuose.
 • Informavimo šaltiniai registruojami, skirstomi pagal temas.
 • Kaupiama statistinė informacija apie lankytojus.
 • Organizuojami įvairūs informavimo renginiai.
slide19
Respublikiniai moksleivių techninės kūrybos rūmai,

Karjeros planavimo centras

Žirmūnų 1b, LT-09101, Vilnius

tel.: (+370 5) 2 772 394

http://kpc.rmtkr.lt/

Vytauto Didžiojo universitetas

K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunastel.: (+37037) 222 739http://www.vdu.lt/