benchmarking publiekszaken 2006 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Benchmarking Publiekszaken 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Benchmarking Publiekszaken 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Benchmarking Publiekszaken 2006. Startbijeenkomst Amsterdam 9 februari 2006. Hoe ziet het jaar eruit?. Opzet BP 2006. Wie doet er mee? De hoofdstappen het komende jaar: Dataverzameling & website Klanttevredenheidsonderzoeken Kringbijeenkomsten Mini-experimenten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Benchmarking Publiekszaken 2006' - tivona


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
benchmarking publiekszaken 2006

Benchmarking Publiekszaken 2006

Startbijeenkomst

Amsterdam 9 februari 2006

opzet bp 2006
Opzet BP 2006
 • Wie doet er mee?
 • De hoofdstappen het komende jaar:
  • Dataverzameling & website
  • Klanttevredenheidsonderzoeken
  • Kringbijeenkomsten
  • Mini-experimenten
  • Discrepantie analyse & validatiegesprekken
  • Rapportage
 • Planning met belangrijkste deadlines
 • Communicatie en bereikbaarheid TBP
wie doet er mee1
Wie doet er mee?

Deelnemers in 2005: 56

Afgevallen in 2006: 10

Nieuw in 2006: 20

Deelnemers in 2006: 66

 • 82% ‘klantentrouw’ in 2006 (was 81% in 2005)
 • 25 gemeenten er al vanaf de start bij
de onderdelen van benchmarking publiekszaken
De onderdelen van Benchmarking Publiekszaken

6

Rapportage

3

(Kring)

bijeenkomsten

 • Dataverzameling

2

Tevredenheids

onderzoeken

Website

 • 5
 • Validatie

4

Mini-

experimenten

www benchmarking publiekszaken nl
www.benchmarking-publiekszaken.nl
 • Vernieuwde website: vorm & functionaliteiten
 • Open & besloten omgeving (via login/password)
dataverzameling
Dataverzameling
 • Invoeren via website (‘s middags meer hier over)
 • Op 3 manieren gegevens verzamelen:
  • jullie uit eigen gemeentelijke bronnen (meeste gegevens)
  • wij uit externe bronnen (CBS, advies.overheid.nl)
  • wij n.a.v. KTO’s, opzoeken openingstijden
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor kwantiteit en kwaliteit van de ingevulde data, al helpen wij een handje mee (taarten, discrepantie analyse, validatiegesprekken)
 • De indicatorenset is herzien
 • Openbare gegevens
 • Dataverzameling gaat over cijfers 2005:
  • Periodegegevens over heel 2005 (aantal verstrekte paspoorten)
  • Standgegevens per 31/12/2005 (aantal formatieplaatsen)
  • Tenzij nadrukkelijk anders vermeld (meest actuele tarieven, bezwaar & beroep over 2004)
dataverzameling volgens mape model
Dataverzameling volgens MAPE-model

Middelen

Activiteiten

Prestaties

Effecten

 • FTE
 • Financiën
 • Organisatie inrichting
 • Normatieve wacht- en levertijden
 • Kwaliteitszorg
 • Juridische kwaliteit
 • Geboden service aan burgers
 • Realisatie wacht en levertijden
 • Product-kenmerken
 • Productie
 • Klant-tevredenheid
 • Klachten en bezwaar- schriften

Efficiency

Effectiviteit

dataverzameling1
Dataverzameling

Slotbijeenkomst

Start Dataverzameling 13 februari - 24 maart

Brieven op maat

Discrepantie analyse

Validatie gesprekken

april t/m mei

Conceptrapportage

Kringbijeenkomsten

Correcties data

t/m 7juli

Krinbijeenkomst

Discrepantie analyse

klanttevredenheidsonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek

Balie dienstverlening

 • Methode
  • Uitvoering door TNS NIPO
  • Exit-interviews bezoekers centrale publieksbalie eind april 2006
  • 5 dagdelen van circa 5 uur (spreiding piek en daluren)
 • Optimale vergelijkbaarheid
  • Voor het derde opeenvolgende jaar
  • Zelfde vragenlijst, methode, meetperiode
  • Vragenlijst overgenomen door VGS (De Staat van de gemeente)
  • Uitkomsten in mei via website en rapportage voor de zomer
klanttevredenheidsonderzoek1
Klanttevredenheidsonderzoek

Telefonische dienstverlening

 • Nieuw, zonder meerkosten maar onder voorwaarden…
 • Methode
  • Uitvoering door TNS NIPO in mei 2006
  • Telefonisch onderzoek onder circa 75 bellers algemene ‘telefoonnummer dienstverlening’
  • Circa 10 gesloten vragen over ervaren telefonische dienstverlening. Niet bijzonder diepgaand maar vergelijkbaar met uitkomsten balieonderzoek én ruim 60 andere gemeenten
 • Voorwaarden
  • Expliciet aanmelden via formulier dat we u vóór 1 maart zenden
  • Uiterlijk 1 mei 2006 dient u conform vast format contactgegevens aan te leveren van circa 450 gevoerde gesprekken.
klanttevredenheidsonderzoek2
Klanttevredenheidsonderzoek

Optionele uitbreidingen tegen kostprijs

 • Gebruik maken van schaalvoordeel & vergelijkingskracht
 • Naar aanleiding behoefte deelnemers
  • Uitbreiding steekproef balieonderzoek (± € 1.200)
  • Extra KTO balie op andere locatie (± € 1.750)
  • Extra vragen KTO balie (± € 500 / 3 vragen)
  • Telefonische bereikbaarheidmeting (± € 1.200)
  • Website onderzoek? E-mailafhandeling? Tevredenheid schriftelijke dienstverlening? Medewerkerstevredenheid (korting InternetSpiegel)?
 • Vóór 1 maart ontvangt u een overzicht met uitgebreidere omschrijvingen. Uiterlijk eind maart terugsturen.
kring bijeenkomsten
(Kring) bijeenkomsten

Focus van kringbijeenkomsten is:

 • Kwalitatief
   • Thema
   • Eigen inbreng van deelnemers
 • Kwantitatief
   • Achtergrond resultaten Benchmarking
kring bijeenkomsten1
(Kring)bijeenkomsten

Kringbijeenkomsten

 • 9 februari
   • Kennismaking
   • Thema’s bepalen
   • Practische afspraken
 • (19 t/m 23 juni)
   • Aandacht voor eerste resultaten, interpratie van verschillen
   • Zo veel mogelijk gerelateerd aan thema’s
   • Aandacht voor voortgang /uitkomsten mini-experimenten
 • (4 t/m 8 september)
   • Besprekenuitkomstenconceptrapport

Slotbijeenkomst (eind november)

   • Presentatie resultaten mini-experimenten
   • Presentatie eindresultaten voor alle deelnemers
kwaliteit van gegevens
Kwaliteit van gegevens

Discrepantie analyses

2X, schriftelijk

Validatiegesprekken

Gesprek in gemeenten met alle betrokkenen bij de data-

verzameling om onduidelijkheid toe te lichten en afwijkingen

te bespreken

valkuilen dataverzameling
Valkuilen dataverzameling
 • Cruciaal; de juiste begrenzing van het begrip publiekszaken

Publiekszaken: Het totaal van de producten en diensten op het gebied van Belastingen, Bouwen en wonen, Sociale zaken en Burgerzaken

(exclusief buitendiensten)

 • Zorg dat de cijfers logischerwijs optellen.

Bijvoorbeeld: FTE leiding, staf, frontoffice en backoffice is samen gelijk aan totale formatie.

mini experimenten
Mini-experimenten
 • Bewerkingstijd van een product
 • Afhandeling e-mail
 • Kwaliteitshandvest*
 • Leren van de Benchmark*
 • Effecten 1 telefoonnummer
 • Digitale dienstverlening
 • Wat wil ik op mijn dashboard?
rapportage
Rapportage
 • Algemeen eindrapport
 • Brief op maat
samenvattend hoe ziet het jaar er uit
Samenvattend: hoe ziet het jaar er uit?
 • Start dataverzameling 13 februari
 • Mini-experimenten eind februari
 • Klanttevredenheidsonderzoeken april
 • Discrepantieanalyse begin april
 • Validatiegesprekken april/mei
 • Kringbijeenkomst 2 week 25 (19-23 juni)
 • Conceptrapport 25 augustus
 • Kringbijeenkomst 3 week 36 (4-8 sept.)
 • Slotbijeenkomst eind november
juiste persoon op de juiste plek
Juiste persoon op de juiste plek

Validatiegesprekken/discrepantie analyse

- Verantwoordelijke voor dataverzameling

(Kring) bijeenkomsten

- Verantwoordelijke publieksdienst/ coördinator, eventueel inhoudelijk deskundige

Start- en slotbijeenkomst

- Coördinator en managementverantwoordelijke

communiceren met tbp
Communiceren met TBP
 • Alle informatie van Team Benchmarking Publiekszaken vindt u op www.benchmarking-publiekszaken.nl
 • Nieuwsberichten, attenderingsmail
 • Email via info@benchmarking-publiekszaken.nl
 • Telefoon
tot slot
Tot slot
 • Praktische afspraken in de kringen
 • Toesturen documentatie en password voor 15 februari

Mail: info@benchmarking-publiekszaken.nl

Telefoon: 070- 373 8859 (SGBO)

020- 5141 355 (TNS NIPO Commerce)

ad