inf160 videreg ende programmering n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INF160 Videregående Programmering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

INF160 Videregående Programmering - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

INF160 Videregående Programmering. Hausten 2005. Om kurset. Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005 4. utgåve inneheld nye, viktige ting som ikkje er med i tidlegare utgåver Heile boka er pensum Tilleggsstoff som også er pensum (blir delt ut) Tråder Databaser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INF160 Videregående Programmering' - timon-mcmahon


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om kurset
Om kurset
 • Lærebok: Lewis & Loftus: Java software solutions, 4.utgåve 2005
  • 4. utgåve inneheld nye, viktige ting som ikkje er med i tidlegare utgåver
  • Heile boka er pensum
  • Tilleggsstoff som også er pensum (blir delt ut)
   • Tråder
   • Databaser
   • Web-applikasjoner
 • 6 obligatoriske innleveringsoppgåver
om kurset1
Om kurset
 • Eksamen 9.desember
  • 6 timar skriftleg eksamen
  • Alle skrevne og trykte hjelpemiddel
 • Faglærar: Johan Oppen
  • Stipendiat ved HSM
  • Kontor: rom 077
  • E-post: johan.oppen@hiMolde.no
 • All info i Classfronter
om kurset2
Om kurset
 • Forelesningar torsdag 08.15 – 10.00 og fredag 12.15 – 14.00 i rom A302
 • Labøvingar
 • Forkunnskaper:
  • INF151
 • IDE/Utviklingsverktøy: NetBeans 4.1
  • Blir også brukt i seinare kurs (In213, In245, In204)
om kurset3
Om kurset
 • Nokre ideelle mål …
  • Les læreboka, helst omtrent samtidig med at stoffet blir gjennomgått
  • Bla gjennom før forelesning, slik at du veit kva som kjem
  • Ver aktiv, still spørsmål og kom med kommentarar og positiv kritikk
om kurset4
Om kurset
 • Vanskeleg kurs?
 • Kor vart det av skjermbildet?
  • Ta det med ro, det dukkar opp seinare i kurset ...
 • Java vs VB: Med Java har vi meir kontroll, men må lage meir sjølv
 • Difor startar vi med enkle program der vi ikkje lagar noko grafisk grensesnitt til brukaren
om kurset5
Om kurset
 • Dersom du skal bli systemutviklar, er INF160 svært viktig!!!
  • Legg grunnlaget for seinare kurs
   • In212 Objektorientert utvikling
   • In295 Algoritmer og datastrukturer
   • In204 Komponentbasert utvikling
   • Kurs i mobile applikasjoner
  • I desse kursa blir det gått ut frå at du kan Java godt
  • Med andre ord: Det er heilt nødvendig å jobbe med stoffet gjennom heile kurset, og kurset har alt starta!
kapittel 1 introduksjon
Kapittel 1 Introduksjon
 • 1.1 – 1.3 er om maskinvare/programvare og nettverk
  • Ikkje sentralt i kurset, men viktig å forstå
  • Dette stoffet dukkar opp i andre kurs
  • Sjølvstudium
1 4 programmeringsspr ket java
1.4 Programmeringsspråket Java
 • Introdusert i 1995
 • Vi skal bruke J2SE 1.5
  • Java 2 Platform, Standard Edition, versjon 1.5
  • Alt vi treng finst i NetBeans
 • Standard klassebibliotek med ferdig programvare som vi kan bruke
programmeringsspr ket java
Programmeringsspråket Java
 • Vi ser på eksemplet i Listing 1.1
  • Korleis skrive, kompilere og køyre eit Java-program utan å bruke NetBeans?
  • I neste time går vi på lab’en og gjer det same i NetBeans
  • Bruk av kommentarar i koden
  • Identifikatorar, reserverte ord i Java
  • Namn på variable, bruk av “white space”
  • Bruk av { } ;
1 5 programutvikling
1.5 Programutvikling
 • Fire språknivå
  • Maskinspråk, binærkode
  • Assemblyspråk
  • Høgnivåspråk (til dømes Java)
  • Fjerdegenerasjonsspråk
 • Kompilator, interpreter og Java bytecode
  • Programkoden blir først gjort om til Java bytecode
  • Ved eksekvering blir bytekoden gjort om til binærkode og kjørt av ein interpreter
  • Java er hardware-uavhengig, sidan det finst ein interpreter for kvar prosessortype
  • main() metoden er startpunktet i eit Java-program
programutvikling
Programutvikling
 • Utviklingsmiljø, nødvendig verktøy for å lage program
  • Teksteditor
  • Kompilator
  • Debugger
  • Interpreter
 • IDE eller TextPad og svart skjerm?
  • For å utvikle større program er det store fordeler med å bruke ein IDE
1 6 objektorientert programmering
1.6 Objektorientert programmering
 • Programmering er å løyse problem
  • Forstå problemet, domenekunnskap
  • Design av løysing
  • Vurdere alternativ, forbetre løysinga
  • Implementere (kode) løysinga
  • Teste og rette feil
objektorientert programmering
Objektorientert programmering
 • Viktige begrep:
  • Objekt
  • Attributt
  • Metode
  • Klasse
  • Innkapsling
  • Arv
  • Polymorfi
objektorientert programmering1
Objektorientert programmering
 • Objekt
  • Representerer ofte ein verkeleg “ting”, kan vere fysisk eller abstakt
   • Hus eller bankkonto
  • Alle objekt har tilstand og oppførsel
   • Tilstand er data om objektet, attributtar skildrar tilstand (farge, saldo)
   • Oppførsel er kva objektet kan utføre, metodar skildrar oppførsel (endre farge, ta ut pengar)
objektorientert programmering2
Objektorientert programmering
 • Klasse
  • Ein klasse i Java skildrar korleis eit objekt skal vere
  • Alle objekt av den same klassen er både like og ulike
  • Dei er laga på same “lest” (klassen), alle inneheld same type data og har dei same metodane
  • Dei er sjølvstendige på den måten at vi opererer på objekta enkeltvis, vi kan ha fem hus med kvar sin farge
objektorientert programmering3
Objektorientert programmering
 • Innkapsling
  • Alle objekt bør beskytte og styre eigne data
  • All tilgang utanfrå via metodar
 • Arv
  • Definisjonen av ein klasse kan bygge på ein annan, meir generell, klasse
  • Det som er felles er spesifisert i den generelle klassen (superklassen)
  • Det som er spesielt er spesifisert i klassen som arvar (subklassen)
 • Polymorfi – oppførsel varierer med type
objektorientert programmering4
Objektorientert programmering
 • I objektorientert programmering bygger vi opp eit sytem av eit eller fleire objekt, laga ved hjelp av klassedefinisjonar
 • Alt programmet utfører blir gjort i form av objekt som utfører sine metoder
  • Med enkelte unntak ...
  • Programmet startar i main-metoden og kjører til denne er ferdig
  • Uforståeleg? – ikkje etter neste episode av INF160!