innspill til ssp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innspill til SSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innspill til SSP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Innspill til SSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Innspill til SSP. Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen 10. desember 2009. Innspill til standardisering. Videre forvaltning av HL7 v3 implementasjonsguide Støtte for HL7 Clinical Document Architecture (CDA) Kritisk informasjon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Innspill til SSP


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innspill til ssp

Innspill til SSP

Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur

Virksomhetsarkitekt Torill Kristiansen

10. desember 2009

innspill til standardisering
Innspill til standardisering

Videre forvaltning av HL7 v3 implementasjonsguide

Støtte for HL7 Clinical Document Architecture (CDA)

Kritisk informasjon

Utveksling av legemiddelinformasjon

Tildeling av hjelpenummer

Standarder knyttet til kvalitetsregistre

Tjenester mot adresseregister/FRESH

videre forvaltning av eksisterende hl7 v3 implementasjonsguide
Videre forvaltning av eksisterende HL7 v3 implementasjonsguide
 • Bakgrunn
  • Helse Vest har utarbeidet og implementert en HL7 v3 implementasjonsguide
  • Nasjonal IKT finansierer et prosjekt der KITH løfter HV implementasjonsguide til en nasjonal implementasjonsguide
 • Hva bør standarden omfatte
  • Videre forvaltning av HL7 v3 implementasjonsguide for nasjonal utbredelse
  • En kontinuerlig aktivitet som overtar etter det pågående KITH prosjektet
  • Metodikk for hvordan håndtere endringer, innspill, høringer, nye versjoner osv.
  • Utarbeides tilsvarende som for HL7
 • Hvem har behov for standarden
  • Spesialisthelsetjenesten
 • Forventede gevinster
  • Bedre elektronisk samhandling nasjonalt i spesialisthelsetjenesten
  • Forberedt for internasjonal kommunikasjon
st tte for hl7 clinical document architecture cda
Støtte for HL7 Clinical Document Architecture (CDA)
 • Bakgrunn
  • CDA inngår i HL7 v3 implementasjonguiden i en enkel form (kun Operation Note)
 • Hva bør standarden omfatte
 • Utvides til å dekke flere dokumenter, i første omgang:
  • Overføring av tider og prosedyrer (og diagnoser) fra operasjon
  • Overføring av medisinsk oppsummeringsnotat fra div. spesialistsystemer og modaliteter
 • Behov for å kunne spørre etter CDA-dokumenter for lesing/oppdatering
 • Avklare hvilke metadata som må inngå i CDA-dokumentet
 • Vurdere bruk av kodeverk for plassering av dokumentet i journalstrukturen
 • Hvem har behov for standarden
  • Spesialisthelsetjenesten, kan utvides til primærhelsetjenesten++
 • Forventede gevinster
  • Bedre samhandling, mer komplett og strukturert elektronisk pasientjournal
  • Mulighet for internasjonal elektronisk samhandling (telemedisin og lignende)
kritisk informasjon 1
Kritisk Informasjon (1)
 • Bakgrunn
  • Pågående dialog HV, HSØ og KITH om behov/innhold
 • Eksempler på informasjon som bør vurderes i standarden:
 • CAVE, allergier (matallergi, pollenallergi, …), implantater, blodtype, kroniske sykdommer, Tidligere sykdom, medisiner i bruk, personlige reservasjoner og ønsker fra pasienten angående behandling og rehabilitering, personlige reservasjoner og ønsker fra pasienten eller pårørende angående organdonasjon, Sykdom/tilstand i familien
 • Spesialisthelsetjenesten har standardisert på tjenesteorientert arkitektur med HL7 v3 som innholdsstandard
  • Standarden bør følge HL7 v3 /spille inn endringer/tillegg til HL7
  • Oppdatere HL7 v3 implementasjonsguide
 • Både informasjonsinnhold(xsd), tjenestebeskrivelser (WSDL) og eksempler bør inngå i standarden
kritisk informasjon 2
Kritisk Informasjon (2)
 • Hvem har behov for standarden
  • Spesialisthelsetjenesten. Kan utvides til for eksempel primærhelsetjenesten
 • Forventede gevinster
  • Bedre kvalitet på viktige opplysninger
  • Lavere integrasjonskostnader
  • Bedre pasientsikkerhet
  • Informasjonen den samme som vurderes i Kjernejournal
  • Finnes det allerede (beslektede) standarder på området
   • EPJ-standarden beskriver viktige opplysninger og signalinformasjon
   • ”Värningsinformasjon, etapp 2” fra Sjukvårdrådgivningen i Sverige (både informasjonsmodell og grafisk representasjon)
utveksling av legemiddelinformasjon
Utveksling av legemiddelinformasjon
 • Bakgrunn
  • Mangler en standardisert måte å utveksle/formidle legemiddelinformasjon internt på sykehus, mellom sykehus, mellom regioner og mellom nivåer i helsetjenesten
  • I hht rapport fra HSØ ”eResept og intern forordning – Strategi medikasjon”
 • Hva bør standarden omfatte
  • Informasjon om legemiddelforordninger og -administreringer
  • FEST data og logistiske data i forhold til apotek
  • Grenseoppgang mot relevante tjenester og registre, for eksempel kritisk informasjon, interaksjonsregister, HPR, FRESH, FEST og eResept.
  • Kan bli aktuell i ft kjernejournal i likhet med pasientdemografi og CDA dokumenter
  • Behov: spesialisthelsetjenesten,kan utvides til f.eks primærhelsetjenesten
  • Forventede gevinster
  • Bedre kvalitet på legemiddelinformasjon
  • Bedre pasientsikkerhet
tjeneste for tildeling av hjelpenummer
Tjeneste for tildeling av hjelpenummer
 • Bakgrunn
  • Ingen enhetlig praksis, enighet om behov og stort gevinstpotensiale
  • Prosjekt i NHN for å etablere tjenesten.
  • KITH har oppdatert algoritmen i ”Identifikatorer for personer”
  • Hva bør standarden omfatte
  • Innholdsstandard og tjenestekontrakt for hjelpenummertjenestene, helst HL7 v3
  • Behov:
   • Spesialisthelsetjenesten,kan utvides til f.eks primærhelsetjenesten
   • Andre sektorer som for eksempel justis
  • Forventede gevinster
  • Lik håndtering av hjelpenummer i helsesektoren
  • Bedre pasientsikkerhet
standarder knyttet til kvalitetsregistre 1
Standarder knyttet til kvalitetsregistre (1)
 • Bakgrunn
  • Stort antall kvalitetsregistre, ulike løsninger kompliserer drift/rapportering/forskning
  • Langsiktig målbilde: full integrasjon mellom prosesstøttende EPJ og kvalitetsregistre
  • Prosjekt for felles teknisk løsning pågår
  • Hva bør standarden omfatte
  • Sikre lik håndtering av informasjonen som trekkes ut og rapporteres inn til de ulike kvalitetsregistrene
   • Definere fellesinformasjon i rapportene til kvalitetsregistrene
   • Vurdere hvor mye som kan standardiseres av den detaljerte kliniske informasjonen på tvers av de ulike kvalitetsregistrene
   • Vurdere om det fins egnede internasjonale standarder, arketyper
   • Metodikk for utvikling og vedlikehold
   • Sikkerhet på informasjonen som rapporteres inn
standarder knyttet til kvalitetsregistre 2
Standarder knyttet til kvalitetsregistre (2)
 • Behov:
  • Primært spesialisthelsetjenesten, forskningsmiljøer og sentrale myndigheter (statistikk)
 • Forventede gevinster
 • Lik håndtering av informasjon til kvalitetsregistre i helsenorge
 • Bedre kvalitet på informasjon i kvalitetsregistre
 • Bedre grunnlag for forskning og utvikling
 • Bedre statistikker for sentrale myndigheter
 • Bedre pasientsikkerhet
tjenester mot adresseregister fresh
Tjenester mot adresseregister/FRESH
 • Bakgrunn:
  • Mangler tjeneste for å hente ut organisasjonsinformasjon
  • Grensesnittene er ikke korrelert mot HL7 v3 modellen
  • Spesialisthelsetjenesten har systemer/det er systemer som er under innføring som har behov for den informasjonen som finnes i FRESH. Disse har grensesnitt for HL7 og det vil derfor forenkle integrasjonen med FRESH hvis denne har et HL7 grensesnitt
 • Hva bør standarden omfatte
 • Informasjonsinnhold og tjenestekontrakt for å hente ut organisasjonsinformasjon
 • Informasjonsinnholdet må avklares gjennom standardiseringsabeidet
 • Korrelere datakontraktene som FRESH tilbyr mot HL7 v3
  • håndtering av organisasjonsstrukturer
  • håndtering av adresseopplysninger
 • Behov: spesialisthelsetjenesten, men informasjonsinnholdet er relevant også for primærhelsetjenesten og private aktører