st yveileder innspill fra statens vegvesen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Støyveileder – innspill fra Statens vegvesen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Støyveileder – innspill fra Statens vegvesen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Støyveileder – innspill fra Statens vegvesen - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

Støyveileder – innspill fra Statens vegvesen. Ingunn Milford Miljøseksjonen Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hva kan SVV bidra med?. Nye og aktuelle rapporter: Helseeffekter av vegtrafikkstøy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Støyveileder – innspill fra Statens vegvesen' - benicio


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
st yveileder innspill fra statens vegvesen

Støyveileder – innspill fra Statens vegvesen

Ingunn Milford

Miljøseksjonen

Statens vegvesen Vegdirektoratet

hva kan svv bidra med
Hva kan SVV bidra med?

Nye og aktuelle rapporter:

 • Helseeffekter av vegtrafikkstøy
  • Begrunner hvorfor det er viktig å ta hensyn til støy i planlegging, og hvordan støy påvirker helsen vår.
 • Ambisjonsnivåmetoden
  • Metode for å tidlig i planlegging få frem kostander til støytiltak, samt veie tiltaksomfang i forhold til kostnader.
helseeffekter av vegtrafikkst y
Helseeffekter av vegtrafikkstøy

Revisjon av rapport fra 1991

Faglig forankring

Bo Engdahl, Folkehelseinstituttet og bs akustikk as

Transportøkonomisk Institutt, Folkehelseinstituttet

Bred høringsrunde

helseeffekter av vegtrafikkst y4
Helseeffekter av vegtrafikkstøy

Lyd og støy – sansing og målemetoder

Støy og generelle virkningsmekanismer

Støy som stressfaktor

Virkninger av stress

Støy og helse

Hormonelle virkninger

Hjerte-/karsystemet

Oppfattelse og læring

Søvnforstyrrelser

st y og generelle virkningsmekanismer
Støy og generelle virkningsmekanismer

Støy som stressfaktor

 • Støy fører til reaksjoner i en rekke fysiologiske systemer.
 • Vedvarende aktivering kan føre til stress og redusert helse
 • Støy er stressfaktor på lik linje med mange andre stressfaktorer (psykiske og miljømessige)

Virkninger av stress

 • Frigir en rekke hormoner (adrenalin, noradrenalin, kortisol, endorfiner)
 • Øker risiko for høyt blodtrykk og psykosomatiske sykdommer (magesår, hjerteinfarkt..)
 • Øker risiko for økt tobakk- og alkoholforbruk, mindre søvn og dårligere kosthold
s vnforstyrrelser
Søvnforstyrrelser

Vanskeligheter med innsovning

Mer våkenhet

Mindre dyp søvn

Mindre REM-søvn (drømmesøvn)

Maksimale lydnivåer (enkelthendelser) har tydelig sammenheng med søvnpåvirkning

Det skjer ikke en fullstendig tilvenning til støy under søvn, selv etter flere års eksponering

Barn er mindre følsomme for støy under søvn enn voksne

virkninger av redusert s vnkvalitet
Virkninger av redusert søvnkvalitet
 • Trøtthet og mer passiv
 • Endret sinnstemning, redusert velvære
 • Dårligere konsentrasjon, større risiko for ulykker
 • Støyeksponering nattetid antas å øke risiko for sykdom
 • Studier tyder på at det spesielt er støy-eksponering om natten som gir økt risiko for hjerte/karsykdommer
 • Negative helsevirkninger antas forekomme spesielt hos dem som ikke kan hente inn ”det tapte” gjennom hvile ellers på døgnet
ambisjonsniv metoden
Ambisjonsnivåmetoden
 • Rapport for Statens vegvesen til bruk ved planlegging av støytiltak langs riksveg.
 • Omhandler metode for å gjøre kostnadsoverslag for støytiltak i en tidlig prosjektfase
 • Skal avgjøre hvorvidt kostnadene er uforholdsmessig høye, og velge omfang av tiltakene.
bakgrunn
Bakgrunn
 • "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", T-1442 er ikke juridisk bindende, og det åpnes for å fravike den dersom kostnadene ved støytiltak er uforholdsmessig høye.
 • Ambisjonsnivåmetoden hjelper planleggerne med å vurdere hva som skal defineres som uforholdsmessig høye kostnader i det enkelte prosjekt.
 • Metoden er en revisjon av en tilsvarende metode som ble utarbeidet av Kilde Akustikk AS for Statens forurensningstilsyn i 1991.
 • Gir erfaringstall for kostnader på støytiltak i boliger og andre støyømfintlige bygg, samt for uteareal.
trinn 2 normkostnad
Normkostnaden er gj.snitt av erfaringstall hentet fra reelle prosjekt.

Kostnadene gjelder for prosjekt med kombinasjon av skjerm ved veg, skjerm ved bygning og fasadetiltak.

Normkostnaden er ca 30.000 kr per dB per bolig

Trinn 2. Normkostnad
ambisjonsniv er

Ambisjonsnivå I. Tiltak ned til 55 dB på uteplass og ved fasade, og 30 dB inne for heile det aktuelle området.

Kan aksepterast:

- inntil +5 dB på fasaden

Gj.snitt kostnad per dB per bustad < 30 000 kr

Gj.snitt kostnad per dB per bustad > 30 000 kr

Tiltaka gjennomførast

Ambisjonsnivå II. Innandørs 30 dB. Stille side < 55 dB.

Utandørs kan det aksepterast:

inntil + 3 dB på uteplass/balkong

inntil + 10 dB på støyutsett fasade

Tilgjengeleg uteareal i nærleiken skal følgje grensene i tabell 4

Gj.snitt kostnad per dB per bustad < 39 000 kr

(=1,3*normkostnad)

Gj.snitt kostnad per dB per bustad > 39 000 kr

(=1,3*normkostnad)

Tiltaka gjennomførast

Gj.snitt kostnad per dB per bustad < 60 000 kr (=2*normkostnad)

Gj.snitt kostnad per dB per bustad > 60 000 kr

(=2*normkostnad)

Tiltaka kan gjennomførast (innløysing kan vere alternativ)

Heile prosjektet bør revurderast. Innløysing kan vere eit alternativ

Ambisjonsnivåer
slide12

Ambisjonsnivå I. Tiltak ned til 55 dB på uteplass og ved fasade, og 30 dB inne for heile det aktuelle området.

Kan aksepterast:

- inntil +5 dB på fasaden

Gj.snitt kostnad per dB per bustad < 30 000 kr

Gj.snitt kostnad per dB per bustad > 30 000 kr

Tiltaka gjennomførast

Gj.snitt kostnad per dB per bustad < 39 000 kr

(=1,3*normkostnad)

Gj.snitt kostnad per dB per bustad > 39 000 kr

(=1,3*normkostnad)

Tiltaka gjennomførast

Ambisjonsnivå III. Innandørs:

inntil + 5 dB for eksisterande bustader (=klasse D), men dette skal vere tilfelle der det er teknisk svært vanskeleg å oppnå 30 dB

Utandørs:

ingen grense på den mest støyutsette fasaden

stille side og avgrensa uteplass/balkong skal ha < 55 dB

Tilgjengelege uteområde i nærleiken kan ha inntil +3 dB

Gj.snitt kostnad per dB per bustad < 60 000 kr (=2*normkostnad)

Gj.snitt kostnad per dB per bustad > 60 000 kr

(=2*normkostnad)

Tiltaka kan gjennomførast (innløysing kan vere alternativ)

Heile prosjektet bør revurderast. Innløysing kan vere eit alternativ