innspill til ruter fra flyb ten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innspill til Ruter fra Flybåten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innspill til Ruter fra Flybåten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Innspill til Ruter fra Flybåten - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Innspill til Ruter fra Flybåten. Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til: Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes: på kort (4-7 år) og lang (7-30 år) sikt. på sjø (båter) og landsiden (brygger/infrastruktur) Spesielle fokusområder Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innspill til Ruter fra Flybåten' - ursala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
innspill til ruter fra flyb ten
Innspill til Ruter fra Flybåten
 • Bakgrunn: Ruter ønsker innspill til:
 • Hvordan kan sambandet/tjenesten kan utvikles og fornyes:
  • på kort (4-7 år) og lang (7-30 år) sikt.
  • på sjø (båter) og landsiden (brygger/infrastruktur)
 • Spesielle fokusområder
  • Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet
  • Hva er egnede båter for et samband med så store variasjoner i antall reisende
  • Tilgjengelighet for alle ombord i båtene og på landsiden
  • Framtidens båter?
   • miljøteknologi, drivstoff - hvilken vei går utviklingen?
   • begrenset til kommersielt tilgjengelige teknologier
flyb ten a s hvem hva hvorfor
Flybåten A/S - hvem, hva, hvorfor
 • Privateid
 • 15 års konsesjon
  • Gitt av Samferdselsdepartementet 20-05-2005 :
  • ”gjennomgående buss og hurtigbåt mellom Østfold og Vestfold på strekningen Sarpsborg-Fredrikstad- Lervik/Engelsviken-Jarlsøy/Vallø-Tønsberg-Torp-Sandefjord og tilbringertjeneste Lervik/Engelsviken til Rygge lufthavn.”
 • Kontroll med anløpskaier er avgjørende
  • Det tok 6 år før Flybåten fikk kontroll på begge sider av fjorden
  • NIMBY og Plan- og bygningsloven
 • Kontroll med kaier gir nå optimal rute i forhold til
  • Reisetid
  • Sjøforhold
  • Befolkningsgrunnlag
 • M/S Flybåten
  • 76 pax, 26 knop, Båtutrustning Bømlo 2002.
  • Sjødyktig og rask nok, men ikke optimal
kollektivsystem med timespuls 1 5 time raskere overgang mellom st og vestfoldbanen enn via oslo s
Kollektivsystem med timespuls!1,5 time raskere overgang mellom Øst- og Vestfoldbanen enn via OSLO s

NSB buss

ØKT 372, 373 374

VKT 111 og 115

FLYBÅTEN

VKT ?

NSB buss

samme utfordringer
Samme utfordringer

Flybåten:

 • Har som mål å kjøre høyfrekvent sømløs knutepunktsrute
  • Tønsberg jbs.-Fredrikstad jbs. året rundt
  • ( Influensområde Skien, Torp, Tønsberg, Rygge, Fr. stad, Gøteborg)
 • Må ha en betydelig sommertrafikk i bunn for rutevirksomheten
 • Nye skipstekniske løsninger er en del av Flybåtens fremtidige konsept

Ruter:

 • Står i stor grad overfor de samme prinsipielle utfordringene som Flybåten
 • Stor sesongvariasjon
 • Speed, kapasitet og bemanning
 • Noe is
 • Energiøkonomisering og utslipp
 • Nye tekniske og organisatoriske løsninger kan i sum gi stor gevinst
fokus i oslo havn
Fokus i Oslo havn

Nøkkelutfordringen:

 • Hvordan løse behov det korte perspektivet uten å miste av syne den gode langsiktige løsningen som gir den samlet sett beste løsningen?
 • 4-7 år perspektivet
  • For kort periode til å investere langsiktig
 • Perspektiv 7-40 år
  • Utlys konkurranse med ny og helhetsorientertspesifikasjon.

=> Høst gevinst ASAP

helhetsl sning
Helhetsløsning?
 • Hensiktsmessig driftsopplegg for sambandet?
  • Dagens driftsopplegg med base på Lindøya er en god løsning. Det kan tenkes at en flytende base i forbindelse med ny anløpskaii ruten kan ha samme funksjon
  • Antall båter kan muligens reduseres, selv med landfeste Aker Brygge
  • Samordning med andre båtlinjer med motsatt sesongprofil, kan organisatorisk og teknisk være mulig
 • Hva er egnede båter for et samband med store variasjoner reisende?
  • Kan bare besvares etter en optimaliseringsprosess basert på krav:
  • Rutetabell
  • Kapasitet pr. leg (strekning) pr. time sesongmessig min og max
  • Mulighet for transfer mellom strekninger
  • Synergi med andre båtlinjer
  • Mulighet for å bruke fart som kapasitetsregulator
  • Laste/lossetid. Viktig med bred og rask rampe
  • Trafikkintenst område. Broen må plasseres høyt med rundsikt også av dekksnivå
slide7

Fokus Oslo Havn ii

 • Tilgjengelighet for alle ombord i båtene og på landsiden?
 • IMO MSC 735 gjelder for universell utforming av tilkomst. MSC 735 om evakuering implementeres på en kompromissløs pga. trafikkintenst område
 • Land/flyterarrangementet bør arrangeres slik at passasjerstrømmen skilles og «magasineres» for rask lasting/lossing
 • Dokking på samme måte som norske bilferger der finmanøvrering skjer langs glidefendere
 • Framtidens båter – miljøteknologi, drivstoff - hvilken vei går utviklingen? (begrenset til kommersielt tilgjengelige teknologier)
 • En gasspris drevet konvertering til naturgass av dieseldrevet transport pågår i stort omfang i USA. Vi antar at når naturgass blir tilgjengelig til «virkelig markedspris», vil samme utvikling skyte fart i Europa. (Billigere gass, relativt til diesel/gassolje, driver nå også en teknologisk utvikling av dieselgassmotorer)
slide8

Funksjonskrav

 • Double ended eller double side lasting og lossing mhp manøvreringstid og laste og lossetid
 • Skrogutforming med lav bølgedannelse ved halv fart er vanskelig å kombinere med isgående egenskaper, men bør tilstrebes mhp. å oppnå disp i rutens omfattende 5 knop soner.
 • Høy servicefart i område uten restriksjoner
 • Bemanningskrav tilpasset antall pax om bord
 • Blinding/ avstengning av paxområde i lavsesongen
 • Sitteplass inne for bare 25% ? av max kapasitet
 • Max kapasitet 3-400
 • Konfigurasjon av skrog er et åpent spørsmål