innspill til ny plan for universell utforming n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innspill til ny plan for universell utforming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innspill til ny plan for universell utforming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Innspill til ny plan for universell utforming - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Innspill til ny plan for universell utforming. Arne Lein 15.04.2013. To tanker i hodet samtidig. Nyttig for alle – et bedre og enklere utformet samfunn Nødvendig for noen – bygge ned diskriminerende hinder for personer med nedsatt funksjonsevne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innspill til ny plan for universell utforming' - jamalia-erickson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
to tanker i hodet samtidig
To tanker i hodet samtidig
 • Nyttig for alle – et bedre og enklere utformet samfunn
 • Nødvendig for noen – bygge ned diskriminerende hinder for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Nødvendig å vite hva som er dimensjonerende faktorer og holde det høyt som premiss!
videref re tiltak i eksisterende plan
Videreføre tiltak i eksisterende plan
 • Sørge for at målene og adressat for tiltak er tydelig
 • Bred prosess ved tiltaksutforming
 • Sikre tydelig beskrivelse av kompetansetiltak
 • Sikre bredde i sammensetningen av kompetansetiltak
 • Tilgjengeliggjøre samling av best praksis
 • Videreføre bruk av stimuleringsmidler
norge universelt utformet 2025
Norge – universelt utformet 2025
 • 12 år igjen – krever langt mer kraft enn til nå!
  • Like viktig som andre reformer i samfunnet
  • Eksisterende bygningsmasse, tydelige føringer gjennom reguleringsbestemmelser og stimuleringsmidler
  • KS må ta et tydelig ansvar, reise uu på den lokalpolitiske dagsorden, inn i overordnede kommuneplaner, lære av søsterorganisasjon i Sverige
  • Involvere funksjonshemmede organisasjoner lokalt
slide6

Benytte forskriftshjemmel i plan og bygningslov – start med grunnskoler, regjeringen må bevilge egne midler til dette

 • Endring i eksisterende bygg kan ikke stoppes av uforholdsmessig byrde slik som i dag
 • Finansdepartementet må få et eierforhold til neste handlingsplan
 • Opprette et fond for universell utforming (ENOVA)
 • Dokumentere samfunnsøkonomisk nytte av UU
slide7

Norge er ikke universelt utformet før bygg og uteområder er universelt utformet

  • Ny plan må innrettes slik at resultat er målbart i den konkrete hverdag!