innspill til ny plan for universell utforming n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innspill til ny plan for universell utforming PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innspill til ny plan for universell utforming

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Innspill til ny plan for universell utforming - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Innspill til ny plan for universell utforming. Arne Lein 15.04.2013. To tanker i hodet samtidig. Nyttig for alle – et bedre og enklere utformet samfunn Nødvendig for noen – bygge ned diskriminerende hinder for personer med nedsatt funksjonsevne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Innspill til ny plan for universell utforming


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
to tanker i hodet samtidig
To tanker i hodet samtidig
 • Nyttig for alle – et bedre og enklere utformet samfunn
 • Nødvendig for noen – bygge ned diskriminerende hinder for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Nødvendig å vite hva som er dimensjonerende faktorer og holde det høyt som premiss!
videref re tiltak i eksisterende plan
Videreføre tiltak i eksisterende plan
 • Sørge for at målene og adressat for tiltak er tydelig
 • Bred prosess ved tiltaksutforming
 • Sikre tydelig beskrivelse av kompetansetiltak
 • Sikre bredde i sammensetningen av kompetansetiltak
 • Tilgjengeliggjøre samling av best praksis
 • Videreføre bruk av stimuleringsmidler
norge universelt utformet 2025
Norge – universelt utformet 2025
 • 12 år igjen – krever langt mer kraft enn til nå!
  • Like viktig som andre reformer i samfunnet
  • Eksisterende bygningsmasse, tydelige føringer gjennom reguleringsbestemmelser og stimuleringsmidler
  • KS må ta et tydelig ansvar, reise uu på den lokalpolitiske dagsorden, inn i overordnede kommuneplaner, lære av søsterorganisasjon i Sverige
  • Involvere funksjonshemmede organisasjoner lokalt
slide6

Benytte forskriftshjemmel i plan og bygningslov – start med grunnskoler, regjeringen må bevilge egne midler til dette

 • Endring i eksisterende bygg kan ikke stoppes av uforholdsmessig byrde slik som i dag
 • Finansdepartementet må få et eierforhold til neste handlingsplan
 • Opprette et fond for universell utforming (ENOVA)
 • Dokumentere samfunnsøkonomisk nytte av UU
slide7

Norge er ikke universelt utformet før bygg og uteområder er universelt utformet

  • Ny plan må innrettes slik at resultat er målbart i den konkrete hverdag!