fakultet politi kih nauka beograd informatika predavanje op ta teorija informacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA. Prof. dr Vladimir Štambuk Asistent Mr Nebojša Mrdja Mart 2007. O INFORMACIJI. Ljudi su od pamtiveka znali za uticaj i značaj informacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FAKULTET POLITI ČKIH NAUKA, Beograd INFORMATIKA Predavanje: OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA' - tiger-glass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fakultet politi kih nauka beograd informatika predavanje op ta teorija informacija

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA, BeogradINFORMATIKAPredavanje:OPŠTA TEORIJA INFORMACIJA

Prof. dr Vladimir Štambuk

Asistent Mr Nebojša Mrdja

Mart 2007

o informaciji
O INFORMACIJI
 • Ljudi su od pamtiveka znaliza uticaj i značaj informacija.
 • Tek je razvoj kibernetike i srodnih nauka ukazao i na primenu informacija u procesima odlučivanja i upravljanja.
 • Tri su osnovna pravca odredjivanja i opisivanja informacija:
  • prvi pravac je vezan za pojam entropije,
  • drugi za pojam organizacije, i
  • treći za opšte društvene karakteristike informacije.
entropija
ENTROPIJA
 • “Veliki prasak” – širenje kosmosa – ostrva organizacije – ravnomerno rasprostiranje energije.
 • Drugi zakon termodinamike tvrdi da će izolovani fizički sistem težiti da postigne stanje ravnoteže u kojoj će entropija biti maksimalna.
 • Ajnštajn uvodjenjem vremena kao četvrte veličine pored dužine, širine i visine je povezao prostor i vreme stvarajući od njih nerazdvojnu celinu. Revizibilnost vremena je različita sa stanovišta pojedinca i socijeteta.
 • Pogrešan je svaki pristup koji socijetalnom sistemu prilazi samo sa stanovišta organizacije.
 • U savremenim društvima red i organizovanost obezbeđuju se, pre svega, informacijama.
interes za informacijom
INTERES ZA INFORMACIJOM
 • Klasična fizika se bavi analognim veličinama.
 • Ona pojave (materiju) shvata kao sistem kontinuiranih veličina, kao talase (bacanje kamena u vodu).
 • Kvantna fizika razmatra relacije među pojavama (svet vidi kao isijavanje kvanta –gropuskula – energije).
 • Zbog izučavanja relacija informacija je postala veoma interesantna.
 • Informacija jeste neka vrsta skupa relacija, verovatnoća.
definicija informacija dva osnovna pravca
I. Definisanje informacije kao kategorije izvan čoveka vezuje se za:

veličinu kosmosa,

određene filozofske koncepte i relacije čoveka i prirode, ili

neodređenost kao glavnu komponentu same informacije.

II Definicije koje informacije definišu u odnosu na čoveka posmatraju informacije:

u odnosu i u interakciji sa čovekom,

sa stanovišta učenja, i

sa stanovišta ljudske svrshishodne aktivnosti.

DEFINICIJA INFORMACIJA (dva osnovna pravca)
ta je to informacija
ŠTA JE TO INFORMACIJA
 • Pojam potiče od latinske reči informare (stvaranje slike iz odredjenih elemenata).
 • Informacija je svrsishodna organizacija podataka.
 • Svrsishodnost je vezana za sam oblik problema ili sistem o kojem se raspravlja.
telos ciljnost
TELOS - CILJNOST
 • Norbert Viner je početkom četrdesetih godina prošlog veka započeo revolucionarne promene.
 • Telos – cil je bitniji od racionalne logičnosti.
 • Cil – kraj određuje procese.
 • Informacija kao način “popravljanja” telosa.
dru tveno prometanje ovaplo enje informacije
DRUŠTVENO PROMETANJE (OVAPLOĆENJE) INFORMACIJE
 • U zavisnosti od karakteristika društvenih relacija odredjuje se i “prometna” vrednost informacije.
 • Prometanje se odnosi na cirkulaciju informacija unutar nekog datog sistema vrednosti, što znači da se značenje, razumevanje informacije može ostvarivati kao komunikativna vrednost samo u okviru nekog ansambla koji ima socijetalna svojstva.
dru tveno prometanje ovaplo enje informacije1
DRUŠTVENO PROMETANJE (OVAPLOĆENJE) INFORMACIJE
 • Danas se može govoriti o tri velika društvena prostora prometanja:
  • Prvi se odnosi na prometanje informacija u okviru privatnih sistema vrednosti.
  • Drugi se odnosi na prometanje informacija u javnim prostorima.
  • Treći se odnosi na tržišno prometanje informacija a danas je to dominantni oblik ovaploćenja informacija.
informacija kao roba
INFORMACIJA KAO ROBA
 • U političkoj ekonomiji robom se naziva onaj proizvod rada koji je namenjen razmeni.
 • Proizvodi ljudskog rada nisu roba sami po sebi već to postaju u posebnim društvenim uslovima, tj. uslovima razmene.
 • Informacija je specifična vrsta robe.
 • Proizvodnja informacija predstavlja često najvažniju funkciju koju imaju upravljački elementi u savremenoj privredi.
 • Proizvodnja informacija je najpropulzivnija proizvodna grana današnjice.
informacija i privatnost
INFORMACIJA I PRIVATNOST
 • Da bi mogla da se razvijaju, da bi proizvodila potrebne informacije, savremena društva svode privatnost informacija na minimalnu meru.
 • Sve informacije koje se prenose javnim mrežama su javne.
 • Razvojem IT Res Privata će se smanjivati u odnosu na Res Publica. Javno će, u stvari, izgubiti dosadašnju karakteristiku dostupnosti svima pod jednakim uslovima i na tim osnovama će se uspostaviti novi odnosi izmedju Res Publica i Res Privata.
informacije i ljudske slobode
INFORMACIJE I LJUDSKE SLOBODE
 • Da li informatička efikasnost ugrožava ljudske slobode?
 • Računari i privatnost:
  • “špijunske aktivnosti”,
  • deo podataka ostaje u različitim vrstama memorija, i
  • mogućnost obnavljanja “obrisanih” podataka sa hard diska.