slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd tel . 011/206-100 PowerPoint Presentation
Download Presentation
REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd tel . 011/206-100

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd tel . 011/206-100 - PowerPoint PPT Presentation


  • 2127 Views
  • Uploaded on

REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd tel . 011/206-1000 www.pio.rs. FUNKCIONISANJE RF PIO U POSTOJEĆIM ZAKONSKIM OKVIRIMA I PRAVCI REFORME.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

REPUBLIKA SRBIJA REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Dr Aleksandra Kostića 9, Beograd tel . 011/206-100


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

REPUBLIKA SRBIJAREPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKOI INVALIDSKO OSIGURANJEDr Aleksandra Kostića 9, Beogradtel. 011/206-1000www.pio.rs

slide3

DELATNOST FONDAFond je osnovan Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju kao pravno lice, organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, koja: - omogućava građanima da ostvare prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i - obezbeđuje sredstva za isplatu ovih prava.

slide5

Republički fond za penzijsko

i invalidsko osiguranje zaposlenih

Republički fond za

penzijsko i invalidsko osiguranje

samostalnih delatnosti

Republički fond za penzijsko i

invalidsko osiguranje poljoprivrednika

KONSOLIDACIJA FONDA

Od 1.1.2008. funkcioniše jedinstveni Fond – RF PIO

upravljanje fondom

Fondom rukovode tri organa upravljanja:

  • - Upravni odbor (21 član, po sedam predstavnika poslodavaca, sindikata i penzionera)
  • Nadzorni odbor (7 članova, po tri predstavnika osiguranika i poslodavaca i 1 korisnik prava) i
  • Direktor Fonda (imenuje ga Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Vlade RS)

UPRAVLJANJE FONDOM

slide9

OSTVARIVANJE PRAVA- za slučaj starosti – pravo na starosnu penziju- za slučaj invalidnosti – pravo na invalidsku penziju- za slučaj smrti – pravo na porodičnu penziju i pravo na naknadu pogrebnih troškova- za slučaj telesnog ošetećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje- za slučaj potrebe za negom i pomoći drugog lica – pravo na novčanu naknadu za negu i pomoć

slide10

BROJ I STRUKTURA OSIGURANIKA I KORISNIKA- U Fondu je osigurano 2,65 miliona osiguranika- Korisnika prava po svim osnovama je 1.618.000. zaposlenih - 1.337.500. samostalnih delatnosti - 57.196. poljoprivrednih - 223.314

slide11

REFLEKSIJA SISTEMSKIH PRILIKA I ZAKONSKIH REŠENJA NA FOND- Od 2003. kontrola naplate doprinosa u nadležnosti Poreske uprave- Nepovoljna demografska situacija u zemlji- Porast broja nezaposlenih- Rešavanje viška zaposlenih opterećenjem Fonda - Fleksibilni kriterijumi za ostvarivanje prava na penziju- Smanjenje broja zaposlenih u Fondu za 12,6%

slide12

REFORMA PENZIJSKOG SISTEMA- Programom PARIP, 2005. godine , opredeljena su sredstva Svetske banke namenjena reformi penzijskog sistema u Srbiji.- 2008. godine intenziviran je proces reforme kroz tri komponente:. Centralni registar. Reforma penzijskog sistema. Reforma Fonda PIO

slide13

PRAVCI REFORME FONDA PIOUpravni odbor Fonda, 2009. godine, usvojio osnovna dokumenta (sačinjeni u saradnji sa Svetskom bankom) i akcione planove za sprovođenje reforme:1. Strategija razvoja Fonda od 2009-2011. godine2. Strategija razvoja korisničkog servisa 3. Strategija razvoja ljudskih resursa4. Strategija razvoja informacionog sistema

slide14

OČEKIVANI EFEKTI REFORME- Korisnički servis – efikasan i moderan . Efikasnije ostvarivanje prava iz PIO . Ažuriranje matične evidencije- Poslovni procesi . Modernizacija poslovnih procesa . Implementacija integrisanih informacionih sistema- Edukacija i obuka zaposlenih. Uvođenje standarda upravljanja . Razvoj kadrova

slide15

OSTVARENI PRIORITETNI SEGMENTI REFORME FONDAU saradnji sa ostalim ustanovama u oblasti socijalnog osiguranja (RZZO, NSZ, APR, PU), kao i sopstvenim potencijalom, u poslednjih 6 meseci, stavljeni su u funkciju novi servisi:- jedinstveni šalter za prijave (M prijava)- elektronski servis za poslodavce (kontrola M4)- elektronski servis za građane (PIN kod)- unapredjenje elektronskog protoka dokumentacije kroz Fond - u toku je uspostavljanje integralnog informacionog sistema u Fondu i online komunikacije sa PU

slide16

Uspešnim sprovođenjem nabrojanih aktivnosti i ukupne reforme penzijskog sistema, realno je da se, u kratkom roku, Fond pozicionira kao moderan i efikasan servis građana, gde kvalitetnu uslugu korisnicima pruža stručni kadar, kroz koordinisanu mrežu organizacionih delova.