Download
overzicht tweede college svr n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht tweede college SVR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overzicht tweede college SVR

Overzicht tweede college SVR

191 Views Download Presentation
Download Presentation

Overzicht tweede college SVR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzicht tweede college SVR • Wisselstroom & complexe impedanties • Eerste- & tweede-orde filters • Vervangingsschema • Enkele sensoren & actuatoren • Stoorsignalen • LC netwerken, coaxkabels, en andere transmissielijnen

 2. Samenvatting wisselstroom • Lineair systeem => harmonische modulatie is “eigentrilling” • Complexe impedanties: • spoel Z = jL • condensator Z = 1/(j C) • Overdrachtsfunctie

 3. Verschillende filters nader bekeken • Wat is de stapresponse en de frequentiekarakteristiek van: Regtien-opg3.5

 4. Overdrachtsfunctie RC filter Regtien-6.2

 5. Complexe Bode diagram voor H() Regtien-6.5

 6. Tweede-orde filter Vraag: Wat voor eigenschappen zou dit filter hebben?

 7. Berekeningen aan tweede-orde filter Vraag 1: Welke twee eigenschappen zijn het belangrijkst ? Vraag 2: Wat gebeurt er rond de resonantie frequentie

 8. Overdrachtsfunctie van tweede-orde filter Regtien-6.4

 9. Voorbeeld van ander tweede-orde filter Voor rp = 0 : Vraag : Wat doet dit filter ?

 10. Bronnen en inwendige impedantie Open spanning & kortsluitstroom Twee equivalente schema’s voor bron + inwendige weerstand Thévenin Norton

 11. Maximale vermogensoverdracht ? • Bij welke belastingsweerstand Ri kan een bron met inwendige weerstand Rg maximaal vermogen leveren? Regtien-5.8b

 12. Model voor “tweepoort device” • Zelf- en kruis-impedanties • vb transformator (mutual impedance) Regtien-5.4a

 13. Transformator • Windingverhouding 1:n is alles bepalend (voor ideale transformator) • In de praktijk allerlei niet-ideaal gedrag • beperkte koppeling (lekkend B-veld) • weerstand in spoelen VRAAG: Hoe schaalt een belastingweerstand ? Regtien-3.1

 14. Positie sensoren (verplaatsing opnemers) • met weerstand, spoel, en condensator Regtien-7.6,7.7,7.10c

 15. Rekstrookjes • Mechanische oprekking gemeten met rekstrookjes Regtien-7.5

 16. Thermokoppel Regtien-7.11

 17. Meetbruggen Vraag: Wat zou het voordeel van een brugmeting zijn?

 18. Peltier element (actuator) Omgekeerde werking van thermokoppel Regtien-7.12

 19. Fotodiode (meet lichtsterkte) Regtien-7.4

 20. Stoorsignalen: capacitieve koppeling • Oplossing: Faraday kooi naar aarde Regtien-21.23, 21.24

 21. Stoorsignalen: inductieve koppeling • Oplossing: vermijd lussen (gebruik “twisted cable” of “coax”) Regtien-21.27, 21.29

 22. Wat is een aardlus (en hoe voorkom ik hem)? Twee apparaten met ieder een eigen randaarden veroor- zaakt een aardlus. Oplossing: Gebruik één gemeenschappelijke aarde Regtien-21.25, 21.32

 23. LC netwerk VRAAG: Hoe bereken je de (complexe) impedantie van dit LC netwerk ? Als de keten “heel erg lang” is dan moet voor het basisblok gelden: VRAAG: Welke impedantie Z0 voldoet aan deze vergelijking?

 24. Uitwerking “impedantie LC netwerk” Voor het basisblok geldt: VRAAG: Waarvoor zou je een LC netwerk kunnen gebruiken ? Oplossing: Voor  « 0 &

 25. Coax kabel: een continu LC netwerk • VRAAG: waar zitten L en C? dwarsdoorsnede & zijaanzicht

 26. Transportvergelijkingen van coax kabel • Opladen van capaciteit = capaciteit per meter • Inductiespanning in lus = inductie per meter Golfvergelijking:

 27. Afsluiting van coax & reflecties Reflectie amplitude: - werkt net zoals bij optica - afsluiting met karakteristieke impedantie voorkomt reflecties - reflecties kunnen ook beschreven worden met Z(L)  Z0

 28. Andere structuren voor signaaloverdracht • Twee draden coax golfpijp indringdiepte (skin depth) 0.8 cm bij 60 Hz 7 m bij 100 MHz => verliezen nemen snel toe met frequentie eigenmodes van golfpijp

 29. Samenvatting SVR2 • Herhaling wisselstroom • werken met complexe impedanties { R, jL, 1/(jC) } • verschillende filters (RC, LR, LC) • Bronnen met inwendige weerstand & tweeport devices • Sensoren & actuatoren • Stoorsignalen • Transmissielijen • signaaltransport in coax kabel • ZELFSTUDIE: • Regtien §5.1 , Hoofdstuk 7 (van vorige college: Regtien Hoofdstukken 3, 4, 6, 8) LEES OOK ALVAST §9.1 dioden