overzicht n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overzicht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overzicht

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27
lark

Overzicht - PowerPoint PPT Presentation

133 Views
Download Presentation
Overzicht
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Overzicht Megalithische astronomie www.megalitica.be © Alec Van Rompuy - 2012

 2. 1 Stonehenge 1 Verschillende astronomen onderzochten Stonehenge.De resultaten van de computeranalyses, van de Amerikaanse astronoom Dr. G.S. Hawkins, toonden aan dat Stonehenge als een astronomisch meetinstrument kan gebruikt worden. Stonehenge - Engeland

 3. 2 St. Just Ook “alignementen” (steenrijen) kunnen dienen als waarnemingsinstument. St.-Just - Bretagne

 4. 3 Vizierlijnen Vizierlijnen 1 Een alignement van stenen is ideaal om een bepaald punt aan de horizon aan te wijzen. Bijvoorbeeld het punt waar de zon opkomt op 21 juli (midzomer). Met een combinatie van vizierlijnen kan een kalender geconstrueerd worden.

 5. 4 Vizierlijnen Vizierlijnen 2 Ook de bewegingen van de maan, planeten en sterren kunnen we op deze wijze te bestuderen… Ver van elkaar gelegen menhirs en opvallende punten in het landschap kunnen eveneens dienen als vizierlijn.

 6. 5 Castle Rigg Een steencirkel geeft natuurlijk de meeste mogelijkheden. Castle Rigg - Engeland

 7. 6 Steencirkels Steencirkels 1 Met een steencirkel is het niet moeilijk om een jaarkalender te construeren… Meer complexe cirkels, zoals die van Stonehenge, zouden ook kunnen gebruikt worden om zons- en maansverduisteringen te voorspellen.... Midwinter (zonsopgang) Zuiden (middag) Lente / Herfst Midzomer

 8. 7 Steencirkels Steencirkels 2 De grootte van de hoek 'X' is afhankelijk van de breedteligging van het observatorium. Hoe verder naar het noorden, hoe groter de hoek. Aan de noordpool gaat de zon 's zomers niet onder .… In een zelfde steencirkel kunnen we uiteraard ook de punten van zonsondergang bekijken... Midwinter (zonsopgang) Zuiden (middag) x Lente / Herfst (Oost) Midzomer

 9. 8 Zonnestilstand Zonnestilstand 1 Rond midwinter en midzomer blijft de zon schijnbaar gedurende ongeveer een week op de zelfde plaats opkomen (of ondergaan). Dit wordt de zonnestilstand genoemd. Dit is een gevolg van de elliptische baan van de aarde rond de zon... 'Winterzonnestilstand' Zuiden (middag) 'Zomerzonnestilstand'

 10. Azimut zon voor 51° NB (Zonsopkomst) Midzomer Lente / Herfst Midwinter 9 Zonsopkomst Zonnestilstand 2

 11. 10 Precessie Precessie 1 Omwille van schommelingen in de aardas (precessie) kunnen de huidige posities van hemellichamen afwijken van de posities bij aanleg van het systeem. De verbanden tussen steenformaties en planeten of sterren vallen hierdoor moeilijk te bestuderen. Astronomen gebruiken hiervoor complexe computerprogramma's... Huidige positie (fictief voorbeeld) Toenmalige positie

 12. 11 Precessie Precessie 2 De getijdeninvloeden van zon en maan laten de aardas schommelen zoals een tol. Dit schommelen noemt men precessie. De precessie heeft ook gevolgen voor onze zogenaamde poolster. Ten tijde van de megalietenbouwers had deze ster geen nut. Polaris 26.000 jaar Hemelpool in 14.000 nC N Z

 13. 12 Precessie Precessie 3 Tengevolge van de precessie (schommeling aardas) staan er op een bepaald moment (bijvoorbeeld de lente-evening, 21 maart) andere sterren dan een paar duizend jaar geleden. De dierenriem verschuift schijnbaar langzaam langs ons hemelgewelf. Momenteel staat de lente-evening in het teken van de vissen (Pisces). Omwille van de zon is het sterreteken op dat moment niet zichtbaar. Pisces kunnen we wel tijdens de herfst ‘s nachts bewonderen. Pisces O Z N W

 14. 13 Precessie Ook de posities van de punten van zonsopkomst en -ondergang wijzigen ten gevolge van de precessie. De zon komt dus niet jaarlijks op exact dezelfde plaats op. Per 70 jaar bedraagt de wijziging 0.1 graad. Een verschuiving van 1 graad op 700 jaar is toch wel aanzienlijk... Precessie 4 O Z N W

 15. 14 Stonehenge 2 Stonehenge is niet het enige megalithische monument van belang.Tal van steencirkels, dolmen en grafheuvels zijn het bestuderen waard, verschillende hebben een astronomische betekenis. Stonehenge - Engeland

 16. Maeshowe 1 15 In deze tombe dringt het licht binnen van de ondergaande zon in de dagen rond midwinter Maeshowe - Orkney

 17. 16 Maeshowe - Orkney

 18. Loughcrew 1 17 Tijdens de lente- en herfstequinox dringt het licht van de opkomende zon binnen tot achteraan in de kamer, om daar zonachtige symbolen te verlichten… Cairn-T, Loughcrew - Ierland

 19. 18 Cairn-T, Loughcrew - Ierland

 20. Newgrange 1 19 Newgrange - Ierland

 21. Newgrange 2 20 Newgrange - Ierland

 22. Newgrange 3 21 De opening boven de ingang vangt nog steeds de eerste zonnestralen van de midwinterzonnewende op. (De dagen rond 21 december) De lichtbundel dringt dan gedurende ongeveer 17 minuten door tot achteraan de anders duistere tombe. Met kunstmatig licht wordt dit nu gesimuleerd. Minder zeker is de theorie dat dit fenomeen om de acht jaar wordt voorafgegaan door het binnenvallen van het licht weerkaatst door de planeet Venus… (mogelijke verklaring voor de acht kruisjes boven de lichtval) Newgrange - Ierland

 23. Knowth 1 22 Knowth - Ierland

 24. 23 Dit is mogelijk ‘s werelds oudste kalendersteen… Knowth - Ierland

 25. 24 Kalenders waren belangrijk voor de planning bij de eerste landbouwers… Hunebedcentrum – Borger (Drenthe, NL)

 26. 25 De astronomische waarnemingen waren ook nodig voor het bepalen van de religieuse feestdagen…

 27. X Einde