arts minds oy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arts & Minds Oy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arts & Minds Oy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7
thiery

Arts & Minds Oy - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
Arts & Minds Oy
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Arts & Minds Oy IT ratkaisuja yli 30 vuotta! www.ArtsAndMinds.fi www.tietotoimisto.fi www.juristi.fi © Arts & Minds Oy

  2. Misco Misco on rakennusliikkeen yritystason raportointijärjestelmä. Misco on yritysjohdon työkalu toiminnan ohjaamisessa. Lähitulevaisuuden ennusteilla on suuri paino. Misco kokoaa yhteen koko yrityksen tai konsernin tiedot. © Arts & Minds Oy

  3. Misco • Organisaatio • Yritykset, tulosyksiköt, osastot, kustannuspaikat • Raportointikokonaisuudet ja hierarkiat • Työtyypit • Tietolajit • esim. tuotanto, kiinteät kustannukset, korot, poistot, investoinnit • Raporttirivit • Tietolajit ohjataan raporttiriveille • Käyttöoikeudet • Sanasto © Arts & Minds Oy

  4. Misco Kolme näkökulmaa • Tuotantopohjainen • Ulkoisen laskennan mukainen (luovutuksen mukainen liikevaihto, asuntojen myyntiasteet) • Tuotannon tyypin mukainen (asunnot, toimistot, urakointi) • Kaikissa mukana organisaationäkökulma © Arts & Minds Oy

  5. Misco Toteutumat • Kuukausi • Vuoden alusta • Viimeiset 12 kk • Työn alusta Ennusteet • Seuraava kuukausi • Koko vuosi • Seuraavat 12 kk • Työn loppuun Erikseen tunnetut ja hankittavat © Arts & Minds Oy

  6. Misco Budjetointi • Budjettipohjat • Raportoinnin budjetti • Työpäällikköbudjetti © Arts & Minds Oy

  7. Arts & Minds Oy www.ArtsAndMinds.fi www.tietotoimisto.fi www.juristi.fi IT-ratkaisuja yli 30 vuotta © Arts & Minds Oy