huiselijk geweld aangepakt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Huiselijk geweld Aangepakt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Huiselijk geweld Aangepakt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28
theodore-estes

Huiselijk geweld Aangepakt - PowerPoint PPT Presentation

165 Views
Download Presentation
Huiselijk geweld Aangepakt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Huiselijk geweld Aangepakt CarolienRoodvoets

 2. Laten we ons er druk om maken!

 3. Niemandskinderen Ze worden ernstig getraumatiseerd

 4. Ook vanwege de kinderen! • Onveilige hechting • Afweermechanismen • PTSS klachten • Grote kans om later pleger of opnieuw slachtoffer te worden.

 5. Laten we samenwerken! Met wie? Wanneer? Wie bepaalt wat? Wie betaalt dat? Wie coördineert?

 6. Wie is onze klant? Alle leden van het systeem! Meerzijdig- partijdig

 7. Gevangen relaties • Leden van het systeem staan in een afhankelijkheids- relatie tot elkaar • Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar • Er zijn grote machtsverschillen • Aantrekken en afstoten • Liefde en haat • Wanhoop en hoop, spijt, beloftes • Angst en controle • Starre patronen

 8. Hoe staan onze cliënten tegen over ons? • Wantrouwen • Schaamte en schuldgevoel • Angst om regie over het eigen leven kwijt te raken • Negatieve ervaringen met hulpverlening en andere instanties • Ze geven zich niet snel over

 9. Hoe staan wij tegenover onze cliënten? • Wantrouwig? • Angstig? • Onzeker? • Bevoogdend? • Oordelend? • Reddend? • Vooroordelen?

 10. Sterke krachten! • Naast hen? • Achter hen? • Tegenover hen?

 11. Laten we ons inleven! We hebben de neiging om geweld te ver van ons af te plaatsen Ook in deze zaal zijn er mensen die met geweld te maken hebben gehad in de privé sfeer!

 12. Oefening Sluit uw ogen en stelt u zich de meest schaamtevolle situatie voor in uw leven. Wat zou u nodig hebben gehad om er over te durven praten? Wissel kort uit met uw buurman/vrouw

 13. Van crisis naar kans! Interveniëren is dé kans om de spiraal van geweld te doorbreken, iets waar het gezinssysteem zelf op dat moment niet toe instaat is. Laten we die niet verspelen!

 14. Hoge eisen aan de professionals • Sluitende visie op het ontstaan van huiselijk geweld • Sluitende visie op de aanpak van huiselijk geweld

 15. Oefening Probeer uw visie te verwoorden met uw buurman of buurvrouw

 16. Deskundigheid Systeemtheoretisch denkkader is van belang om de complexe problematiek te kunnen begrijpen.

 17. Het geheel is meer dan de som der delen.. We moeten het héle systeem leren kennen om de krachten in het systeem te kunnen begrijpen en te kunnen beïnvloeden.

 18. Niet praten over, maar praten met… Inventariseren met het héle systeem waar behoefte aan is. Goed invoegen in het systeem en goed aansluiten is enorm belangrijk

 19. Doelen van de hulpverlening • Time –out bieden indien nodig • Rust creëren of herstellen • Vertrouwen en motivatie vergroten • Informatie verzamelen • Praktische ondersteuning bieden • Krachtbronnen van het systeem benutten • Steunbronnen van het systeem inschakelen • Maken van een veiligheidsplan voor korte en lange termijn

 20. Van een ongezond evenwicht naar een gezonder evenwicht

 21. Wie, wat, waar, wanneer…? • Hulpverlening moet op duidelijke en overzichtelijke wijze georganiseerd worden • Met een minimum aan instellingen en personen • Met zo weinig mogelijk overdrachten • Er moet frequent contact mogelijk zijn, zeker in het begin • Crisis interventie zal vaak nodig zijn

 22. Samenwerkingsbevorderende factoren • Duidelijk beleid van de instelling • Profilering per instelling naar buiten toe, ken je kracht en ken je beperkingen • Korte overleglijnen zowel intern als extern • Smoelen boek, ons kent ons… • Lunch lezingen, netwerk bijeenkomsten • Trainingen voor de verschillende hulpverleners tegelijkertijd aanbieden

 23. Valkuilen • Te snel doorverwijzen zonder gedegen onderzoek naar wat er al eerder is ingezet en waarom dit is mis gelopen • Meer van hetzelfde aanbieden • Lange wachtlijsten, liever het ijzer smeden wanneer het heet is… • Te veel wisselingen tussen de hulpverleners

 24. Investeer in… • Deskundigheidsbevordering t.a.v visieontwikkeling • Systeemtheoretische scholing • Laagdrempelige hulpverlening t.a.v de plegers • Het overwinnen van eigen weerstanden om met plegers te werken • Voorlichting over het bewaken van eigen veiligheid, maak goede afspraken daarover • Helderheid t.a.v privacy en beroepsgeheim, wat mag ik wel en niet?

 25. Tenslotte… • Maak meer gebruik van Steunpunt huiselijk geweld als vraagbaak en adviescentrum • Betrek huisartsen bij de begeleiding en verwijzingen, zorg voor goede rapportage jegens hen en zie ze als een goede informatiebron • Investeer veel in het contact met politie

 26. Veel inspiratie vandaag! Huiselijk geweld aanpakken… het is mogelijk…! Laten we er voor gaan!

 27. Huiselijk geweld Aangepakt CarolienRoodvoets Psychotherapeut, gezins- en relatietherapeut en seksuologe Www.Carolienroodvoets.nl