Download
twentse netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Twentse netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld PowerPoint Presentation
Download Presentation
Twentse netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

Twentse netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Twentse netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Twentse netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld Januari 2014

 2. Wie zijn wij? Annemieke Konijnendijk, stafmedewerker JGZ Riet Haasnoot, stafarts JGZ Jeugdarts JGZ (Ingeborg Geuzendam in Wierden, Francoise Marinus in Enschede) Esther Mollink, preventiemedewerker Carmen Grefte, maatschappelijk werker Ninke van der Leck, trainer meldcode/aandachtsfunctionarissen

 3. Doel van deze bijeenkomst • Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld ondersteunen in Twente. • Voorschoolse voorzieningen (bv. peuterspeelzalen, kinderdagopvang) • Buitenschoolse opvang, gastouderopvang • Basis- en voortgezet onderwijs

 4. Programma • 9.00 Inleiding • 9.15 Presentatie AMK en SHG • 10.00 Netwerkopdracht • 10.20 Pauze • 10.30 Parallelsessies • Sessie 1 (Blauw):De rol van de aandachtsfunctionaris binnen de Wet Meldcode (Zaal Z1) • Sessie 2(Groen):Intervisie door Bureau Bespreekbaar (Zaal B1) • 11.45 Einde programma

 5. Kindermishandeling, hoe vaak komt het voor? “Jaarlijks worden 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling, één kind in elke klas”

 6. Aanpak kindermishandeling in NL RAAK-aanpak: 2008-2010 Wet Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht sinds 1 juli 2013. SIRE-campagne Initiatieven op het gebied van Multidisciplinaire Aanpak Kindermishandeling Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/Huiselijk geweld Onderzoek Het houdt niet op… … niet vanzelf

 7. Kindermishandeling, de AMK-cijfers

 8. Werkwijze AMK en SHG

 9. De 5 stappen van de meldcode 1. Breng signalen in kaart • Raadpleeg een deskundige collega en/of advies AMK (18-) of SHG (18+) 3. Gesprek met cliënt • Wegen van informatie, taxatie van risico’s • Beslissen: hulp organiseren of melden bij AMK of SHG

 10. Contact leggen met AMK/SHG • Contact met AMK: Via centrale aanmelding van Bureau Jeugdzorg Overijssel • 088 – 856 78 00 (24 uur per dag / crisisdienst) • Contact met SHG:  0900- 1 26 26 26 (Invoeren postcode om bij juiste SHG te komen) @ via www.shg-twente.nl

 11. Adviserende rol (AMK en SHG) • Geven van advies of consult • Een- of meermalig contact • Handelingsadvies • Verantwoordelijkheid • Kern: meedenken en coachen • Registratie - op naam vrager, 1/5 jaar bewaard

 12. Aannemen van een melding (AMK) • Status: open of anoniem • Eventueel vooronderzoek: gesprek met informanten / kind • Onderzoek • Gesprek met ouders / kind, Ronde Tafel-bijeenkomst • Verwijzing / overdragen aan hulpverlening • Feedback aan melder • Afsluiting dossier

 13. Vragen?

 14. Netwerkopdracht • Pak een oranje kaart • Schrijf een vraag op die je als aandachtsfunctionaris hebt. 3 min. • Wissel je kaartje uit met je buurman/-vrouw. • Ga vervolgens in de zaal op zoek naar 2 antwoorden op de vraag van je buurman/-vrouw: bevraag je collega-aandachtsfunctionarissen! 15 min. • Schrijf de antwoorden op het kaartje. • Geef het kaartje terug aan je buurman/-vrouw en ontvang je eigen kaartje met 2 antwoorden op je vraag terug!

 15. Pauze! 10.30-11.45 Sessie 1: Zaal Z1 (rol AF) 10.30-11.45 Sessie 2: Zaal B1 (intervisie)